Visų produkto privalumų apžvalga - Originalus Miele dulkių maišelis

Kokybė

Higieniškas pakeitimas

Higieniškam keitimui

Kad dulkės nepasklistų ore, atidarius prietaisą dulkių maišelis automatiškai užrakinamas.

Tobulai sugeria dulkes

Tobulai pritaikyta

Naudojamas tobulas užrakto-spynos principas, todėl iš “Miele” dulkių maišelio neprasprūs nė dulkelės.

Dulkės tvirtai užrakinamos

(Smulkios) dulkelės lieka tvirtai užrakintos

Dėl keleto filtro sluoksnių, kartą susiurbtos (smulkiosios) dalelės negali vėl patekti atgal į patalpą.

išskirtinai Miele

"AirClean" filtravimo sistema

Pagaliau galite atsikvėpti,

nes "Miele AirClean" sistema sulaiko daugiau nei 99,9 % visų dulkių dalelių.

Nuotaika gera, kai visur švaru

išskirtinai Miele

"AirClean" filtravimo sistema

Palengvina kvėpavimą

"Miele AirClean" filtravimo sistema sulaiko daugiau nei 99,9 % visų dulkių dalelių.

Konstrukciniai sprendimai pagal modelį

Priedai

 
Miele dulkių siurblių priedai Priedų apžvalga