Bendroji verslo politika

Renginiai

Kulinarijos dirbtuvių terminai ir sąlygos

1) Miele Ltd. pasilieka teisę keisti dirbtuvių vietą, datą arba jas atšaukti, pasitaikius nenumatytoms aplinkybėms. Taip nutikus, susisieksime su jumis ir pasiūlysime kitą datą arba grąžinsime visus pinigus.

2) Klasės užpildomos pagal pirmumo teisę, todėl tik sumokėję dalyviai turės rezervuotas vietas.

3) Pinigai už Miele kulinarines dirbtuves negrąžinami. Jei negalite dalyvauti dirbtuvėse, galite perleisti rezervaciją kitam asmeniui arba informuoti mus mažiausiai prieš savaitę ir pabandysime perkelti rezervaciją į kitą datą, jei bus laisvų vietų. Už jokius pasirodymus nereikės mokėti 100 % dalyvio mokesčio.

4) Miele kulinarinės dirbtuvės yra maisto ruošimo renginiai. Stengiamės patenkinti įvairius skonius ir poreikius. Jei turite konkrečių mitybos poreikių arba maistinių alergijų, informuokite adresu gallery@lv.miele.com bent 96 valandas prieš renginio dieną. Atkreipkite dėmesį, kad mūsų virtuvėse naudojami riešutai, todėl negalima garantuoti aplinkos be riešutų.

Registruodamasis sutinkate su terminais ir sąlygomis.

20 metų

ĮVADAS

Išbandytas 20 metų naudojimo atitikmeniu
Toliau išvardytų produktų serijos kūrimo etape Miele atliko griežtus ilgaamžiškumo bandymus, imituodamas vidutinio namų ūkio vidutinį 20 metų naudojimą. Kiekvienos išbandytos serijos bandymų mastas aprašytas toliau. Tai nereiškia jokios garantijos ar garantijos, kad mūsų parduodamos produktų serijos patvarios 20 metų. Nepaisant bandymų kūrimo etape, atskiroms mašinoms gali retkarčiais tekti atlikti techninę priežiūrą, prireikti taisyti arba pakeisti pagrindinius komponentus. Šiuo atžvilgiu taikomos įstatymų numatytos garantijos nuostatos ir, kai taikoma, papildomos nuostatos dėl gaminio garantijos pagal bendrąsias „Miele“ gaminio pardavimo sąlygas.

SKALBYKLĖS

Per priekį pakraunamų serijos W 1 / WD 1 skalbyklių vystymo fazėje MIELE atliko intensyvius modelių ir pagrindinių komponentų patvarumo bandymus. Šių MIELE atliktų bandymų tikslas – imituoti vidutinį prietaiso naudojimą dvidešimties metų laikotarpiu.
Naudojimo trukmės bandymo sąlygos nustatytos remiantis atliktų vartotojų įpročių tyrimų ir apklausų duomenų vidurkiais. Bandymui MIELE naudojo iš viso 5000 skalbimo ciklų su skirtingomis programomis. Tai atitinka 5 skalbimo ciklus per savaitę, naudojant 50 savaičių per metus 20 metų laikotarpiu. Šie reikalavimai buvo perkelti į bandymo sąlygas. Siekiant gauti patikimus statistinius duomenis apie bandymo rezultatus, kartu su išsamiomis bandymo sąlygomis jose taip pat nurodytas ir bandomų prietaisų skaičius.
Šiuos, prietaisų vystymo fazėje MIELE vykdomus bandymus, atlieka ir prižiūri mūsų darbuotojai. Gauti rezultatai yra užrašomi ir analizuojami. Skalbyklių serija patvirtinama gamybai tik tuo atveju, jeigu bandymo rezultatai atitinka prietaisų serijai nustatytus pagrindinių komponentų patikimumo kriterijus.
MIELE “20 metų veikimo” bandymai yra pagrįsti išsamia koncepcija, kuri buvo įgyvendinta remiantis naudojimo instrukcijomis, laboratorinių tyrimų duomenimis ir papildomais veikimo standartais. Ši koncepcija buvo įvertinta remiantis atliktu veikimo patvarumo tyrimu, kurio išvados tik patvirtino, kad koncepcija yra išbaigta, atitinka naujausią techninį lygį ir, naudojant šį veikimo principą, galima išbandyti skalbyklės dvidešimties metų veikimo trukmę, kai prietaisas vidutiniškai naudojamas vidutinio dydžio namų ūkyje (“Fraunhofer” institutas, vertinimo LBF pranešimo Nr. 307049 ExM.).
Atliktas bandymas nėra ilgesnio negu dvidešimties metų mūsų skalbyklių veikimo trukmės patvirtinimas arba garantija. Vystymo fazėje vykdomi prietaisų patvarumo bandymai atskirais atvejais neapsaugo nuo įsigyto prietaiso gedimo, remonto darbų ar garantinės priežiūros vykdymo. Tokiu atveju galioja teisės aktuose numatytos garantinės priežiūros nuostatos ir prireikus bendrosiose “Miele”pardavimo sąlygose nurodytos konkrečiam prietaisui taikomos papildomos pardavimo sąlygos.

BŪGNINĖS DŽIOVYKLĖS

Kuriant „Miele“ džiovyklių serijos T1 modelius (su šilumos siurbliu) atlikti jų ir pagrindinių komponentų atsparumo bandymai didelės apkrovos sąlygomis. Šių „Miele“ bandymų metu buvo simuliuojamos sąlygos, prilygstančios naudojimui 20 metų.  Nustatant atsparumo bandymo sąlygas, remiamasi vidutine apkrova skalbyklę naudojančių asmenų įpročiais, žinomai iš tyrimų ir apklausų. Nustatytas pagrindinis „Miele“ standartas yra iš viso 5 000 džiovinimo ciklų, renkantis įvairias programas. Tai atitiktų 5 džiovinimo ciklus per savaitę, naudojant džiovyklę 50 savaičių per metus 20 metų. Reikalavimai panašia apkrova išbandyti gaminius tapo bandymų sąlygomis. Yra ne tik griežtai apibrėžtos bandymų sąlygos, bet ir sąlyga, kad būtina išbandyti tam tikrą gaminių kiekį statistiškai patikimam rezultatui.  
Šie bandymai, kurie atliekami kuriant „Miele“, stebimi pačių bendrovės darbuotojų. Pateikiama rezultatų ataskaita ir jie įvertinami bendrovėje. Džiovyklių serija patenka į rinką, kol bandymų rezultatai atitinka patikimumo kriterijus, nustatytus tos serijos skalbyklėms. 
Bandymai, kuriuos atlieka „Miele“, simuliuojant sąlygas, „prilygstančias naudojimui 20 metų“, grindžiami visapusiška koncepcija, apimančia eksploatavimo reikalavimus, laboratorinių bandymų sąlygas ir pačios gamyklos standartus. Ši koncepcija patikrinta atliekant gaminių veikimo stabilumo tyrimą, nustatyta, kad ji visapusiška, atitinka technologinę pažangą, todėl ja remiantis galima atlikti džiovyklių bandymus, kad jomis būtų galima džiovinti 20 metų vidutine apkrova, naudojant vidutiniame namų ūkyje (Fraunhoferio instituto ekspertizė LBF Nr. 308005).  Tai neužtikrina ir nereiškia, kad džiovyklės, kurias tiekiame rinkai, veiks 20 metų.  Nors kuriant atlikti bandymai, kai kuriuos gaminius gali tekti arba remontuoti, arba pakeisti pagrindinius komponentus.  Tokiu atveju taikomos įstatymų nustatytos garantinės nuostatos ir, jeigu galioja, „Miele“ gaminiui numatytos papildomos garantinės nuostatos, atitinkančios bendrąsias pardavimo sąlygas.

SKALBYKLĖS-DŽIOVYKLĖS 

Kuriant „Miele“ džiovyklių serijos WT1 modelius (su šilumos siurbliu) atlikti jų ir pagrindinių komponentų atsparumo bandymai didelės apkrovos sąlygomis. Šių „Miele“ bandymų metu buvo simuliuojamos sąlygos, prilygstančios naudojimui 20 metų.  

Nustatant atsparumo bandymo sąlygas, remiamasi vidutine apkrova skalbyklę naudojančių asmenų įpročiais, žinomai iš tyrimų ir apklausų. Nustatytas pagrindinis „Miele“ standartas yra 5 000 skalbimo ir 4000 džiovinimo ciklų, renkantis įvairias programas. Tai atitiktų 5 skalbimo ir 4 džiovinimo ciklus per savaitę, naudojant džiovyklę 50 savaičių per metus 20 metų. Reikalavimai panašia apkrova išbandyti gaminius tapo bandymų sąlygomis. Yra ne tik griežtai apibrėžtos bandymų sąlygos, bet ir sąlyga, kad būtina išbandyti tam tikrą gaminių kiekį statistiškai patikimam rezultatui.  
Šie bandymai, kurie atliekami kuriant „Miele“, stebimi pačių bendrovės darbuotojų. Pateikiama rezultatų ataskaita ir jie įvertinami bendrovėje. Skalbyklių-džiovyklių serija patenka į rinką, kol bandymų rezultatai atitinka patikimumo kriterijus, nustatytus tos serijos skalbyklėms-džiovyklėms. 
Bandymai, kuriuos atlieka „Miele“, simuliuojant sąlygas, „prilygstančias naudojimui 20 metų“, grindžiami visapusiška koncepcija, apimančia eksploatavimo reikalavimus, laboratorinių bandymų sąlygas ir pačios gamyklos standartus. Ši koncepcija patikrinta atliekant gaminių veikimo stabilumo tyrimą, nustatyta, kad ji visapusiška, atitinka technologinę pažangą, todėl ja remiantis galima atlikti skalbyklių-džiovyklių bandymus, kad jas būtų galima naudoti 20 metų vidutine apkrova vidutiniame namų ūkyje (Fraunhoferio instituto ekspertizė LBF Nr. 308005). 
Tai neužtikrina arba nereiškia garantijos, kad skalbyklės-džiovyklės, kurias tiekiame rinkai, veiks 20 metų.  Nors kuriant atlikti bandymai, kai kuriuos gaminius gali tekti arba remontuoti, arba pakeisti pagrindinius komponentus.  Tokiu atveju taikomos įstatymų nustatytos garantinės nuostatos ir, jeigu galioja, „Miele“ gaminiui numatytos papildomos garantinės nuostatos, atitinkančios bendrąsias pardavimo sąlygas.
 

INDAPLOVĖS

Per priekį pakraunamų indaplovių serijos G 7000 vystymo fazėje MIELE atliko intensyvius modelių ir pagrindinių komponentų patvarumo bandymus. Šių MIELE atliktų bandymų tikslas – imituoti vidutinį prietaiso naudojimą dvidešimties metų laikotarpiu.
Naudojimo trukmės bandymo sąlygos nustatytos remiantis atliktų vartotojų įpročių tyrimų ir apklausų duomenų vidurkiais. Bandymui MIELE naudojo iš viso 5600 plovimo ciklų su skirtingomis programomis. Tai atitinka 280 plovimo ciklų per metus 20 metų laikotarpiu. Šie parametrai buvo perkelti į bandymo sąlygas. Siekiant gauti patikimus statistinius duomenis apie bandymo rezultatus, kartu su išsamiomis bandymo sąlygomis jose taip pat nurodytas ir bandomų prietaisų skaičius.
Šiuos prietaisų vystymo fazėje MIELE vykdomus bandymus atlieka ir prižiūri mūsų darbuotojai. Gauti rezultatai yra užrašomi ir analizuojami. Indaplovių serija patvirtinama kaip tinkama gamybai tik tuo atveju, jeigu bandymo rezultatai atitinka indaplovių serijai taikomus pagrindinių komponentų patikimumo kriterijus.
MIELE “20 metų veikimo” bandymai yra pagrįsti išsamia koncepcija, kuri buvo įgyvendinta remiantis naudojimo instrukcijomis, laboratorinių tyrimų duomenimis ir papildomais veikimo standartais. Ši koncepcija buvo įvertinta remiantis atliktu veikimo patvarumo tyrimu, kurio išvados tik patvirtino, kad koncepcija yra išbaigta, atitinka naujausią techninį lygį ir, naudojant šį veikimo principą, galima išbandyti indaplovės dvidešimties metų veikimo trukmę, kai prietaisas vidutiniškai naudojamas vidutinio dydžio namų ūkyje (“Fraunhofer” institutas, vertinimo LBF pranešimo Nr. 308595).
Atliktas bandymas nėra ilgesnio negu dvidešimties metų mūsų indaplovių veikimo trukmės patvirtinimas arba garantija. Vystymo fazėje vykdomi prietaisų patvarumo bandymai atskirais atvejais neapsaugo nuo įsigyto prietaiso gedimo, remonto darbų ar garantinės priežiūros vykdymo. Tokiu atveju galioja teisės aktuose numatytos garantinės priežiūros nuostatos ir prireikus bendrosiose “Miele” pardavimo sąlygose nurodytos konkrečiam prietaisui taikomos papildomos pardavimo sąlygos.

ORKAITĖS

Kuriant „Miele“ orkaičių seriją H 7000 atlikti pagrindinių komponentų atsparumo bandymai didelės apkrovos sąlygomis. Šių „Miele“ atliktų bandymų tikslas – simuliuoti orkaičių ir orkaičių su mikrobangų funkcija naudojimo (pačių pagrindinių funkcijų) sąlygas, prilygstančias naudojimui 20 metų  
Nustatant atsparumo bandymo sąlygas, remiamasi vidutine apkrova skalbyklę naudojančių asmenų įpročiais, žinomai iš tyrimų ir apklausų. „Miele“ numato iš viso 2160 valandų orkaičių ir iš viso 3160 valandų orkaičių su mikrobangų funkcija naudojimo, išbandžius įvairiais veikimo režimais.  Tai atitiktų 108 valandas orkaitės ir 158 valandas orkaitės su mikrobangų funkcija naudojimo per metus (108 val. orkaitės ir 50 val. orkaitės su mikrobangų funkcija naudojimo). Taip pat į bandymo sąlygas buvo įtraukti 3 pirolitinio valymo ciklai. Reikalavimai panašia apkrova išbandyti gaminius tapo bandymų sąlygomis. Yra ne tik griežtai apibrėžtos bandymų sąlygos, bet ir sąlyga, kad būtina išbandyti tam tikrą gaminių kiekį statistiškai patikimam rezultatui.  
Šie bandymai, kurie atliekami kuriant „Miele“, stebimi pačių bendrovės darbuotojų. Pateikiama rezultatų ataskaita ir jie įvertinami bendrovėje. Orkaičių serija patenka į rinką, kol bandymų rezultatai atitinka patikimumo kriterijus, nustatytus tos serijos pagrindiniams komponentams. Pagrindiniai komponentai yra visi komponentai, kurie būtini, kad būtų galima tinkamai naudotis pagrindinėmis gaminio funkcijomis. 
Bandymai, kuriuos atlieka „Miele“, simuliuojant sąlygas, „prilygstančias naudojimui 20 metų“, grindžiami visapusiška koncepcija, apimančia eksploatavimo reikalavimus, laboratorinių bandymų sąlygas ir pačios gamyklos standartus. Ši koncepcija patikrinta atliekant veikimo stabilumo tyrimą, nustatyta, kad ji visapusiška, atitinka technologinę pažangą, todėl ja remiantis galima atlikti gaminių bandymus, kad juos būtų galima naudoti 20 metų vidutine apkrova vidutiniame namų ūkyje (Fraunhoferio instituto ekspertizė LBF Nr.  308005- ExÖ). 
Tai neužtikrina ir nereiškia, kad orkaitės ir orkaitės su mikrobangų funkcija veiks 20 metų.  Nors kuriant gaminius buvo atlikti pagrindinių komponentų bandymai, kai kuriuos gali tekti paremontuoti arba pakeisti jų pagrindinius komponentus.  Tokiu atveju taikomos įstatymų nustatytos garantinės nuostatos ir, jeigu tai galioja, „Miele“ gaminiui numatytos papildomos garantinės nuostatos, atitinkančios bendrąsias pardavimo sąlygas. 

GARINĖS ORKAITĖS

Serijos DG 7000 prietaisų (garinių orkaičių), įskaitant prietaisus DGC 7000 (“Kombinuotos garinės orkaitės” – gaminimo garais prietaisai su orkaitės funkcija) ir DGM 7000 (garintuvai su mikrobangų krosnele) vystymo fazėje MIELE atliko intensyvius pagrindinių komponentų patvarumo bandymus. Tokių MIELE atliktų bandymų tikslas – imituoti vidutinį prietaiso naudojimą dvidešimties metų laikotarpiu.
Naudojimo trukmės bandymo sąlygos nustatytos remiantis atliktų vartotojų įpročių tyrimų ir apklausų duomenų vidurkiais. Bandymui MIELE naudojo iš viso 2500 garinių orkaičių (DG) veikimo valandų, 4700 gaminimo garais prietaisų su orkaitės funkcija (DGC) veikimo valandų bei 3500 garintuvų su mikrobangų krosnele (DG ) veikimo valandų naudojant skirtingus kepimo režimus. Tai atitinka garinės orkaitės (DG) 125 veikimo valandas per metus, gaminimo garais prietaiso su orkaitės funkcija – 235 veikimo valandas per metus ir 175 veikimo valandas per metus garintuvų su mikrobangų krosnele (DGM) 20 metų laikotarpiu. Šie parametrai buvo perkelti į bandymo sąlygas. Siekiant gauti patikimus statistinius duomenis apie bandymo rezultatus, kartu su išsamiomis bandymo sąlygomis jose taip pat nurodytas ir bandomų prietaisų skaičius.
Šiuos prietaisų vystymo fazėje MIELE vykdomus bandymus atlieka ir prižiūri mūsų darbuotojai. Gauti rezultatai yra užrašomi ir analizuojami. Prietaisų serija patvirtinama gamybai tik tuo atveju, jeigu bandymo rezultatai atitinka šiai prietaisų serijai nustatytus pagrindinių komponentų patikimumo kriterijus. Pagrindiniais komponentais laikomi tie garinių orkaičių serijos komponentai, be kurių būtų neįmanoma užtikrinti troškinimo garuose, kepimo arba mikrobangų funkcijų naudojimo.
MIELE “20 metų veikimo trukmės” bandymai yra pagrįsti išsamia koncepcija, kuri buvo įgyvendinta remiantis naudojimo instrukcijomis, laboratorinių tyrimų duomenimis ir papildomais veikimo standartais. Ši koncepcija buvo įvertinta remiantis atliktu veikimo patvarumo tyrimu, kurio išvados tik patvirtino, kad koncepcija yra išbaigta, atitinka naujausią techninį lygį ir naudojant šį veikimo principą galima išbandyti orkaitės dvidešimties metų veikimo trukmę prietaisą vidutiniškai naudojant vidutinio dydžio namų ūkyje.
Atliktas bandymas nėra ilgesnio negu dvidešimties metų mūsų garinių orkaičių veikimo trukmės patvirtinimas arba garantija. Vystymo fazėje vykdomi prietaisų patvarumo bandymai atskirais atvejais neapsaugo nuo įsigyto prietaiso gedimo, remonto darbų ar garantinės priežiūros vykdymo. Tokiu atveju galioja teisės aktuose numatytos garantinės priežiūros nuostatos ir prireikus bendrosiose “Miele” pardavimo sąlygose nurodytos konkrečiam prietaisui taikomos papildomos pardavimo sąlygos.

MIKROBANGŲ KROSNELĖS

Kuriant „Miele“ mikrobangų krosnelių seriją M 7000 atlikti pagrindinių komponentų atsparumo bandymai didelės apkrovos sąlygomis. Šių „Miele“ atliktų bandymų tikslas – simuliuoti mikrobangų krosnelių naudojimo (pačių pagrindinių funkcijų) sąlygas, prilygstančias naudojimui 20 metų  
Nustatant atsparumo bandymo sąlygas, remiamasi vidutine apkrova skalbyklę naudojančių asmenų įpročiais, žinomai iš tyrimų ir apklausų. „Miele“ numato iš viso 1000 valandų naudojimo, išbandžius įvairiais veikimo režimais.  Tai atitiktų 50 valandų mikrobangų krosnelės naudojimo per metus. Reikalavimai panašia apkrova išbandyti gaminius tapo bandymų sąlygomis. Yra ne tik griežtai apibrėžtos bandymų sąlygos, bet ir sąlyga, kad būtina išbandyti tam tikrą gaminių kiekį statistiškai patikimam rezultatui.  
Šie bandymai, kurie atliekami kuriant „Miele“, stebimi pačių bendrovės darbuotojų. Pateikiama rezultatų ataskaita ir jie įvertinami bendrovėje. Mikrobangų krosnelių serija patenka į rinką, kol bandymų rezultatai atitinka patikimumo kriterijus, nustatytus tos serijos pagrindiniams komponentams. Pagrindiniai komponentai yra visi komponentai, kurie būtini, kad būtų galima tinkamai naudotis pagrindinėmis gaminio funkcijomis. 
Bandymai, kuriuos atlieka „Miele“, simuliuojant sąlygas, „prilygstančias naudojimui 20 metų“, grindžiami visapusiška koncepcija, apimančia eksploatavimo reikalavimus, laboratorinių bandymų sąlygas ir pačios gamyklos standartus. Ši koncepcija patikrinta atliekant veikimo stabilumo tyrimą, nustatyta, kad ji visapusiška, atitinka technologinę pažangą, todėl ja remiantis galima atlikti gaminių bandymus, kad juos būtų galima naudoti 20 metų vidutine apkrova vidutiniame namų ūkyje.  (Fraunhoferio instituto ekspertizė LBF Nr.  308005).   
Tai neužtikrina ir nereiškia, kad mikrobangų krosnelės veiks 20 metų.  Nors kuriant gaminius buvo atlikti pagrindinių komponentų bandymai, kai kuriuos gali tekti paremontuoti arba pakeisti jų pagrindinius komponentus.  Tokiu atveju taikomos įstatymų nustatytos garantinės nuostatos ir, jeigu galioja, „Miele“ gaminiui numatytos papildomos garantinės nuostatos, atitinkančios bendrąsias pardavimo sąlygas.

ĮMONTUOJAMI VAKUUMAVIMO STALČIAI 

Kuriant „Miele“ vakuumavimo stalčių seriją EVS 7000 atlikti pagrindinių komponentų atsparumo bandymai didelės apkrovos sąlygomis. Šių „Miele“ atliktų bandymų tikslas – simuliuoti vakuumavimo stalčių naudojimo sąlygas, prilygstančias naudojimui 20 metų.  
Nustatant atsparumo bandymo sąlygas, remiamasi vidutine apkrova skalbyklę naudojančių asmenų įpročiais, žinomai iš tyrimų ir apklausų. „Miele“ numato 120 valandų vakuumavimo stalčių EVS 7000 naudojimo (atitinkančių 7 000 vakuumavimo ciklų, įskaitant užlydymą), kiekvieną išbandžius įvairiais veikimo režimais.  Tai atitiktų vakuumavimo stalčiaus naudojimą 350 kartų po vieną minutę visus metus. Reikalavimai panašia apkrova išbandyti gaminius tapo bandymų sąlygomis. Yra ne tik griežtai apibrėžtos bandymų sąlygos, bet ir sąlyga, kad būtina išbandyti tam tikrą gaminių kiekį statistiškai patikimam rezultatui.  
Šie bandymai, kurie atliekami kuriant „Miele“, stebimi pačių bendrovės darbuotojų. Pateikiama rezultatų ataskaita ir jie įvertinami bendrovėje. Vakuumavimo stalčių serija patenka į rinką, kol bandymų rezultatai atitinka patikimumo kriterijus, nustatytus tos serijos pagrindiniams komponentams. Pagrindiniai komponentai yra visi komponentai, kurie būtini, kad būtų galima tinkamai naudotis pagrindinėmis gaminio funkcijomis. 
Bandymai, kuriuos atlieka „Miele“, simuliuojant sąlygas, „prilygstančias naudojimui 20 metų“, grindžiami visapusiška koncepcija, apimančia eksploatavimo reikalavimus, laboratorinių bandymų sąlygas ir pačios gamyklos standartus. Ši koncepcija patikrinta atliekant veikimo stabilumo tyrimą, nustatyta, kad ji visapusiška, atitinka technologinę pažangą, todėl ja remiantis galima atlikti gaminių bandymus, kad juos būtų galima naudoti 20 metų vidutine apkrova vidutiniame namų ūkyje (Fraunhoferio instituto ekspertizė LBF Nr.  308234).    
Tai neužtikrina ir nereiškia, kad vakuumavimo stalčiai, kuriuos tiekiame rinkai, veiks 20 metų.  Nors kuriant gaminius buvo atlikti pagrindinių komponentų bandymai, kai kuriuos gali tekti paremontuoti arba pakeisti jų pagrindinius komponentus.  Tokiu atveju taikomos įstatymų nustatytos garantinės nuostatos ir, jeigu tai galioja, „Miele“ gaminiui numatytos papildomos garantinės nuostatos, atitinkančios bendrąsias pardavimo sąlygas. 

„GOURMET“ ŠILDYMO STALČIAI

Kuriant „Miele“ šildymo stalčių seriją ESW 7000 atlikti pagrindinių komponentų atsparumo bandymai didelės apkrovos sąlygomis. Šių „Miele“ atliktų bandymų tikslas – simuliuoti šildymo stalčių naudojimo sąlygas, prilygstančias naudojimui 20 metų.

Nustatant atsparumo bandymo sąlygas, remiamasi vidutine apkrova skalbyklę naudojančių asmenų įpročiais, žinomai iš tyrimų ir apklausų. Nustatytas pagrindinis „Miele“ standartas yra 7 500 valandų naudojimo, renkantis įvairius temperatūros nustatymus. Tai atitiktų 450 min. naudojimo per savaitę 50 savaičių (arba 375 val. naudojimo per metus 20 metų). Reikalavimai panašia apkrova išbandyti gaminius tapo bandymų sąlygomis. Yra ne tik griežtai apibrėžtos bandymų sąlygos, bet ir sąlyga, kad būtina išbandyti tam tikrą gaminių kiekį statistiškai patikimam rezultatui.  
Šie bandymai, kurie atliekami kuriant „Miele“, stebimi pačių bendrovės darbuotojų. Pateikiama rezultatų ataskaita ir jie įvertinami bendrovėje. Šildymo stalčių serija patenka į rinką, kol bandymų rezultatai atitinka patikimumo kriterijus, nustatytus tos serijos šildymo stalčiams. 
Bandymai, kuriuos atlieka „Miele“, simuliuojant sąlygas, „prilygstančias naudojimui 20 metų“, grindžiami visapusiška koncepcija, apimančia eksploatavimo reikalavimus, laboratorinių bandymų sąlygas ir pačios gamyklos standartus. Ši koncepcija patikrinta atliekant gaminių veikimo stabilumo tyrimą, nustatyta, kad ji visapusiška, atitinka technologinę pažangą, todėl ja remiantis galima atlikti šildymo stalčių bandymus, kad juos būtų galima naudoti 20 metų vidutine apkrova vidutiniame namų ūkyje (Fraunhoferio instituto ekspertizė LBF Nr.  308234).  
Tai neužtikrina ir nereiškia, kad šildymo stalčiai, kuriuos tiekiame rinkai, veiks 20 metų.  Nors kuriant gaminius atlikti bandymai, kai kuriuos gaminius gali tekti paremontuoti arba pakeisti jų pagrindinius komponentus. Tokiu atveju taikomos įstatymų nustatytos garantinės nuostatos ir, jeigu tai galioja, „Miele“ gaminiui numatytos papildomos garantinės nuostatos, atitinkančios bendrąsias pardavimo sąlygas. 
 

DULKIŲ SIURBIMAS
“Classic C 1”, “Compact C 1”, “Compact C 2”, “Complete C 2”, “Complete C 3”, “Blizzard CX 1”, “Swing H 1”, “Dynamic U 1”

Šių laidinių namams skirtų dulkių siurblių serijų su maišeliu “Classic C 1”, “Compact C 1”, “Compact C 2”, “Complete C 2”, “Complete C 3” ir “Blizzard CX 1” vystymo fazėje MIELE atliko intensyvius modelių ir pagrindinių komponentų patvarumo bandymus.
Šių MIELE atliktų bandymų tikslas – imituoti vidutinį prietaiso naudojimą dvidešimties metų laikotarpiu. Naudojimo trukmės bandymo sąlygos nustatytos remiantis atliktų vartotojų įpročių tyrimų ir apklausų duomenų vidurkiais. Bandymui MIELE naudojo iš viso 750 prietaisų veikimo valandų. Tai atitinka 45 minučių veikimo trukmę per savaitę naudojant 50 savaičių per metus 20 metų laikotarpiu. Šie parametrai buvo perkelti į bandymo sąlygas. Siekiant gauti patikimus statistinius duomenis apie bandymo rezultatus, kartu su išsamiomis bandymo sąlygomis jose taip pat nurodytas ir bandomų prietaisų skaičius.
Šiuos prietaisų vystymo fazėje MIELE vykdomus bandymus atlieka ir prižiūri mūsų darbuotojai. Gauti rezultatai yra užrašomi ir analizuojami. Aukščiau išvardintų modelių serijos patvirtinamos kaip tinkamos gamybai tik tuo atveju, jeigu bandymo rezultatai atitinka prietaisų serijai taikomus patikimumo kriterijus.
MIELE “20 metų veikimo” bandymai yra pagrįsti išsamia koncepcija, kuri buvo įgyvendinta remiantis naudojimo instrukcijomis, laboratorinių tyrimų duomenimis ir papildomais veikimo standartais. Ši koncepcija buvo įvertinta remiantis atliktu veikimo patvarumo tyrimu, kurio išvados tik patvirtino, kad koncepcija yra išbaigta, atitinka naujausią techninį lygį ir naudojant šį veikimo principą galima išbandyti dulkių siurblių dvidešimties metų veikimo trukmę, kai prietaisas vidutiniškai naudojamas vidutinio dydžio namų ūkyje (Fraunhoferio instituto ekspertizė LBF, ataskaita Nr. 307530 – Grindų valymo prietaisai).
Atliktas bandymas nėra ilgesnio negu dvidešimties metų mūsų aukščiau nurodytų namams skirtų dulkių siurblių veikimo trukmės patvirtinimas arba garantija. Vystymo fazėje vykdomi prietaisų patvarumo bandymai atskirais atvejais neapsaugo nuo įsigyto prietaiso gedimo, remonto darbų ar garantinės priežiūros vykdymo. Tokiu atveju galioja teisės aktuose numatytos garantinės priežiūros nuostatos ir prireikus bendrosiose “Miele” pardavimo sąlygose nurodytos konkrečiam prietaisui taikomos papildomos pardavimo sąlygos.

GTC for Professional Repairer

"Miele" bendrieji reikalavimai ir sąlygos, taikomi Profesionaliam remontuotojui

1. Sutarties taikymo apimtis, kalba ir Sutarties teksto išsaugojimas

1.1 Šie "Miele" bendrieji reikalavimai ir sąlygos, taikomi Profesionaliam remontuotojui (Reikalavimai):

  1. yra taikomi "Miele" Profesionaliam remontuotojui Parduotuvėje (Parduotuvė);
  2. 1) "Miele" atsarginių dalių, tiekiamų profesionaliam remontuotojui (Dalys); 2) "Miele" programinės įrangos ir kt. skaitmeninių produktų, tiekiamų profesionaliam remontuotojui (Skaitmeniniai produktai); 3) nemokamos arba mokamos prieigos prie Profesionaliam remontuotojui skirtos remonto ir techninės priežiūros informacijos (Paslaugos) pirkimas ir (arba) užsakymas vyksta kreipiantis į parduotuvę.

1.2 We are Miele [COMPANY NAME], a company registered in [COUNTRY]. Our company registration number is [COMPANY REGISTRATION NUMBER] and our registered office is at [FULL ADRESS].

1.3 Orders may be placed only by You, a Professional Repairer, who is entrepreneur within the meaning of § 14 BGB or a legal entity under public law or rather natural person who uses the Products and/or Services in the execution of its professional activity for an entrepreneur within the meaning of § 14 BGB or for a legal entity under public law (e.g. employees) –, however, in no case, a consumers within the meaning of § 13 BGB (Professional Repairer or You). We will not accept any terms and conditions of the Professional Repairer.

1.4 Sutarties kalba yra anglų.

1.5 Prašome atidžiai perskaityti Sąlygas prieš pateikiant mums savo užsakymą. Šiose sąlygose aprašyta, kas esame, kaip tieksime Jums Dalis, Skaitmeninius produktus ir Paslaugas, kaip galima pakeisti arba nutraukti Jūsų ir mūsų sutartį, ką daryti, jei yra problema, taip pat pateikiama kitos svarbios informacijos. Jeigu manote, kad šiose Sąlygose yra klaida, prašome susisiekti ir aptarti. Šias sąlygas galima gauti Parduotuvėje. Galite peržiūrėti šias Sąlygas ir ankstesnius užsakymus savo paraiškoje, esančioje Parduotuvėje. Tame puslapyje esančias sąlygas galite perskaityti, atsisiųsti, išsaugoti ir atsispausdinti.

2. Nurodymai, kaip galite naudotis Parduotuve

Kliento paraiška

2.1 Jums reikia registruotis ir turėti paraišką Parduotuvėje, kad galėtumėte naudotis Parduotuve.  Įvedę savo duomenis, registravimo procesą baigsite, spustelėję mygtuką "Registruotis", ir registracijos paraiška bus automatiškai išsiųsta "Miele". "Miele" priima sprendimą dėl registravimo paraiškos priėmimo savo nuožiūra. "Miele" turi teisę reikalauti, kad Profesionalus remontuotojas įrodytų, jog i) jis turi pakankamai techninės srities kompetencijos ir gali remontuoti buitinius prietaisus, taip pat laikosi tų elektros prietaisų remontui taikomų reglamentų, kurie galioja valstybėse narėse, kuriose jis dirba; ii) Profesionalus remontuotojas yra sudaręs draudimo sutartį, ir jo patiriama profesinė rizika apdrausta civilinės atsakomybės draudimu, net jei to nereikalauja valstybė narė. "Miele" patvirtina arba atsisako atlikti registravimą per penkias (5) darbo dienas nuo prašymo pateikimo dienos. Jeigu "Miele" priims Jūsų paraišką – patvirtins, kad Jūsų registravimasis sėkmingi patvirtintas Parduotuvėje arba el. pranešimu. Užregistravus Jūsų paraišką, galėsite prisijungti naudodami savo prieigos duomenis (el. pašto adresą ir slaptažodį).

Daugiau nurodymų

2.2 Norėdami naudotis mūsų Skaitmeniniais produktais ir (arba) Paslaugomis, turite užtikrinti, kad įvykdysite visas sąlygas, kurias būtina, norint naudotis tam tikru Skaitmeninu produktu arba Paslauga. Visus specialius nurodymus, kaip naudotis Skaitmeniniu produktu ir (arba) Paslauga, rasite atitinkamame Skaitmeninio produkto arba Paslaugos aprašyme. 

3. Sutarties sudarymas ir Įvestų duomenų keitimas

Informacija apie tai, kad Parduotuvėje yra Dalių, Skaitmeninių produktų ir teikiamos Paslaugos, nėra teisiškai mus įpareigojantis pasiūlymas, tik kvietimas pateikti užsakymą. Jūs galite įsidėti bet kurią Dalį, Skaitmeninį produktą ir (arba) Paslaugą į virtualų pirkinių krepšelį, spustelėję mygtuką "dėti į pirkinių krepšelį", ir tai nereikš užsakymo pateikimo.  Dalys, Skaitmeniniai produktai ir (arba) Paslaugos gali būti bet kada peržiūrėti ir pakeisti. Prieš pateikdami užsakymą, galite įdėti kitas Dalis, Skaitmeninius produktus ir Paslaugas į pirkinių krepšelį arba juos pašalinti, spustelėdami šiukšlių dėžės simbolį ir taip ištrindami juos iš pirkinių krepšelio. Jūsų Dalių, Skaitmeninių produktų ir Paslaugų užsakymas bus pateiktas tada, kai spustelėsite mygtuką "Pirkti dabar" arba "Užsakyti dabar, įsipareigojant sumokėti". Jūsų užsakymas bus mūsų priimtas, kai išsiųsime Jums tai patvirtinantį el. pranešimą arba atskirą užsakymo patvirtinimą – ne vėliau kaip per penkias dienas nuo Jūsų užsakymo pateikimo, tą akimirką bus sudaryta Jūsų ir mūsų sutartis.

4. Dalys, Skaitmeniniai produktai ir Paslaugos

Bendrosios nuostatos

4.1 Išsamią informaciją apie tam tikras Dalis, Skaitmeninius produktus ir Paslaugas, įskaitant informaciją apie atitinkamas Skaitmeninių produktų ir Paslaugų licencijas ir (arba) teikimo sąlygas, specialius nurodymus, rasite Skaitmeninio produkto arba Paslaugos apraše, kurį galima gauti Parduotuvėje.

4.2 Dalių, Skaitmeninių produktų nuotraukos, su Paslaugomis susijusi vaizdinė medžiaga naudojama tik iliustravimo tikslais. Mes labai stengiamės tiksliai perteikti spalvas, tačiau negalime garantuoti, kad pateikiamo atvaizdo spalvos visiškai atitiks Dalių, Skaitmeninių produktų ir Paslaugų objektų spalvas. Vaizduojamoji medžiaga, skirta Dalims, Skaitmeniniams produktams ir Paslaugoms gali šiek tiek skirtis.

Dalys

4.3 Jums leidžiama pirkti Dalis ir naudoti bei tiekti šias Dalis (arba padaryti šias dalis kitaip prieinamas kuriai nors trečiajai šaliai), kad galėtumėte teikti Paslaugas pagal sutartį su klientu. Kad nekiltų abejonių, turi būti paaiškinta, kad bet koks komercinis Dalių platinimas ir bet koks Dalių naudojimas komerciniais tikslais, o ne pirmiau nurodytais tikslais, yra visiškai draudžiamas.

4.4 "Miele" išlaiko nuosavybės teisę į pristatytas Dalis, kol bus gautos visos mokėtinos sumos, susijusios su Jūsų ir "Miele" verslo santykiais. Jeigu Jūs neatliekate mokėjimo, "Miele" turi teisę perimti ir panaudoti pristatytas Dalis, pasibaigus "Miele" nustatytam sumokėjimo laikotarpiui.  Pardavus gautas pelnas bus įskaitytas, apskaičiuojant Jūsų turimą mokėti sumą (prieš tai išskaičiavus eksploatavimo išlaidas). Jūs galite naudoti ir parduoti Dalis tik kol vykdoma Jūsų įprasta verslo veikla, vadovaujantis nuostatomis, išdėstytomis 4.3 punkte. Jūs neturite teisės įkeisti Dalių arba naudoti jų trečiųjų šalių reikalavimams tenkinti. Pasirašydami šias sąlygas, sutinkate, kad "Miele" spręs visus klausimus, susijusius su pretenzijomis dėl dalių (pristatyto jų kiekio) pardavimo trečiosioms šalims. "Miele", pasirašydama šias sąlygas, su tuo sutinka. Jeigu bendra "Miele" gautų garantinių įmokų vertė viršys priimtoms pretenzijoms pašalinti reikalingų išlaidų vertę daugiau kaip 20 (dvidešimt) %, perteklinė garantinių įmokų vertė Jūsų prašymu bus grąžinta. Jūs turite nedelsiant pranešti "Miele", jeigu Dalys būtų įkeistos arba jų kitaip pareikalautų kuri nors trečioji šalis. Jūs būsite atsakingas už visas "Miele" išlaidas ir sąnaudas, susijusias su tuo, kad kuri nors trečioji šalis ėmėsi veiksmų prieš bendrovę, remdamasi Vokietijos Civilinio proceso kodekso 771 straipsniu.

4.5 "Miele" garantuoja, kad tuo metu, kai Dalys ir jų praradimo arba pažeidimo rizika pereina  Jums, tos Dalys atitinka specifikacijas, kurias pateikė "Miele". Jeigu kuri nors Dalis aiškiai neatitinka "Miele" pateiktų specifikacijų ("Defektas"), "Miele", atsižvelgdama į tai, ar laikotės toliau aprašytų reikalavimų, taikomų pranešimui apie Defektą, savo pačios nuožiūra arba suremontuos Dalį su defektu, arba pakeisti ją atnaujinta Dalimi. Jeigu "Miele" negali pašalinti Defekto per du (2) bandymus, Jūs turite teisę atsisakyti Dalies, kuri yra su defektu, užsakymo.  Privalote apžiūrėti pristatytas dalis tuoj pat, kai tik jas gaunate. Jūs galite reikalauti, kad "Miele" imtųsi priemonių tada, kai pristatyta Dalis su defektu, tik tada, jeigu apie tai iš karto informuojate "Miele" raštu. Bus laikoma, kad buvo pranešta iš karto, jeigu apie Dalį su defektu bus pranešta per dvi (2) savaites po jos pristatymo. Apie slaptus defektus turi būti nedelsiant raštu pranešta vos juos aptikus, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 12 (dvylika) mėnesių nuo tam tikros Dalies pristatymo. Jeigu tinkamai ir laiku nepranešite apie Dalį su defektu, mes neprisiimsime atsakomybės už slaptus defektus. 10 dalies nuostatoms tai neturi įtakos. 

Skaitmeninių produktų naudojimas ir galutinio naudotojo licencijos sutartis

4.6 Mes paprastai siūlome savo Skaitmeninius produktus, atsižvelgdami į nustatytą licencijos galiojimo laiką – nuo 1 (vieno) iki 12 (dvylikos) mėnesių, – Jums pateikus tam tikrą užsakymą ir visiškai sumokėjus už Skaitmeninio produkto licenciją imamą mokestį bei griežtai laikantis šių Sąlygų, galutinio naudotojo licencijos sutarties (EULA) sąlygų, kurios išdėstytos atitinkamame Skaitmeninio produkto aprašyme ir turi būti vykdomos, kad būtų leista naudotis Skaitmeniniais produktais, ir galiojančių įstatymų. Atitinkamos Skaitmeninio produkto licencijos galiojimo laikotarpis, kuris yra nustatytas, pasibaigs automatiškai. Tačiau galite iš naujo užsisakyti Skaitmeninį produktą Parduotuvėje, jeigu Skaitmeninis produktas vis dar parduodamas.

Naudojimasis Paslaugomis ir jų teikimo sąlygos

4.7 Kai šiose Sąlygose arba atitinkamuose Paslaugų aprašymuose nenurodyta kitaip, Jūsų ir mūsų nėra aiškiai susitarta kitaip, mes suteiksime Jums atitinkamą Paslaugą (kurios apimtis yra ribota, ji nėra išskirtinė, jos teikimas gali būti sustabdytas, o teisė naudotis Remonto ir techninės priežiūros srities informacija – atšaukiama ir neperleidžiama), skirtą nustatytam kiekiui (1) konkretaus naudotojo prietaisų, Jums pateikus užsakymą ir sumokėjus mokestį už Paslaugą bei griežtai laikantis šių Sąlygų ir galiojančių įstatymų.

4.8 Mes paprastai teikiame Paslaugą, atsižvelgdami į nustatytą 1 (vieno) arba 12 (dvylikos) mėnesių paslaugų teikimo laikotarpį. Tam tikros Paslaugos teikimo laikotarpis, kuris yra nustatytas, pasibaigs automatiškai. Tačiau galite iš naujo užsisakyti Paslaugą Parduotuvėje, jeigu Paslauga vis dar teikiama. 

4.9 Jūs pripažįstate šiuos apribojimus ir sutinkate, kad jie būtų taikomi, taip pat garantuojate, kad neskatinsite trečiosios šalies ir nepadėsite jai nesilaikyti šių apribojimų.

  1. Jūs negalėsite Paslaugos teikti, parduoti, gauti mokestį už ją bei kitaip veikti kaip su licencija arba sublicencija be išankstinio mūsų sutikimo;
  2. Jums nebus galima bus naudotis Paslauga remontuojant daugiau naudotojų prietaisų nei leidžiama;
  3. Jūs negalėsite naudotis Paslauga jokiais neteisėtais tikslais ir jokiu tokiu būdu, kuris galėtų pažeisti šias Sąlygas ar galiojantį įstatymą;
  4. Jūs negalite persiųsti jokios kenkėjiškos programos, viruso arba ko nors kito kenkėjiško bei keliančio grėsmę Paslaugos teikimui bei kitiems "Miele" tiekiamiems produktams ir (arba) teikiamoms paslaugoms, į jokius serverius arba tinklus, susijusius su bet kuriais "Miele" tiekiamais produktais ir (arba) teikiamomis paslaugomis;
  5. Negalėsite perduoti, dekompiliuoti, kopijuoti failų, taikyti apgrąžos inžinerijos metodų, kurti išvestinio formato failų arba kitaip modifikuoti Paslaugos medžiagos, nebent turite teisę pagal galiojančius įstatymus;

5. Skaitmeninių produktų ir Paslaugų suaktyvinimas

Po to, kai priimamas užsakymas, Skaitmeninis produktas ir (arba) Paslauga suaktyvinami, kad galėtumėte naudotis. Mūsų Skaitmeninių produktų gavimas: bus atsiųstas saitas, kurį naudodami rasite ir atsisiųsite atitinkamo Skaitmeninio produkto įdiegimo failus.

6. Dalių tiekimui taikomi reikalavimai, sąlygos ir laikotarpiai

6.1 Tiekimą vykdo mūsų išorės partneriai. Tam tikrų atskirų Dalių pristatymo laikas yra nurodomas informaciniame puslapyje.

6.2 Mes išsiųsime Jums dalis po to, kai priimsime užsakymą. Pristatymo laikotarpis skaičiuojamas nuo pirmos darbo dienos po užsakymo priėmimo.

6.3 Mūsų tiekimo sritis yra tik Baltijos šalys. 

6.4 Jeigu mums būtų trukdoma vykdyti užsakymą dėl streiko, lokauto, nenugalimos jėgos, darbo jėgos trūkumo, dėl to nesant mūsų kaltės, nenumatytų tiekėjų vėlavimų, valdžios institucijų įsikišimo, nenuspėjamų trečiųjų šalių, neveikiančių mūsų vardu, veiksmų, techninių sąlygų, kurių negalime kontroliuoti, ir kitų nenumatytų įvykių, už kuriuos mes neprisiimame atsakomybės, pristatymo laikotarpis turi būti pratęstas tokį laiką, kokį mums buvo trukdoma vykdyti užsakymą. Jeigu mums būtų trukdoma vykdyti užsakymą, Jus informuosime, nuo kada iki kada.  Jeigu mums būtų trukdoma vykdyti užsakymą ilgiau kaip mėnesį, ir Jūs, ir mes turėtume teisę nutraukti Sutartį dėl tiekiamų Dalių, kurių tiekimas sutrikdytas, be atskiro susitarimo.

6.5 IJeigu tam tikrais atvejais Dalių nebūtų atsargose, mes Jus tuoj pat apie tai informuosime ir pasakysime, kada Dalis galėtų būti pristatyta, arba pasisiūlysime pristatyti panašią Dalį. Jeigu Jums nepriimtinas terminas, kada Dalis galėtų būti pristatyta, taip pat nesutinkate, kad būtų pristatyta panaši Dalis, pirkimas bus nutrauktas ir Jums bus grąžinta jau sumokėta suma.

7. Kainos ir mokėjimo būdai bei sąlygos

7.1 Registravimasis ir naudojimasis Parduotuve, taip pat tam tikrų paslaugų teikimas yra nemokamas. 

7.2 Parduotuvės produktų ir paslaugų puslapiuose nurodytos Dalių, Skaitmeninių produktų ir Paslaugų kainos yra grynosios kainos, nenurodytas taikomas PVM ir nepateikiamos pristatymo kainos. Pristatymo kainos pateikiamos informaciniame puslapyje. Pristatymo kainos informaciniame puslapyje pateikiamos šalia kainos.

7.3 Mūsų Skaitmeninių produktų ir Paslaugų kaina turi būti sumokėta viena įmoka.

7.4 Galite pasirinkti šiuos mokėjimo būdus: Pagal sąskaitą faktūrą.

7.5 Jeigu pageidaujate mokėti pagal sąskaitą faktūrą, ją gausite, kai sudarysite atitinkamą sutartį. Sąskaitos faktūros turi būti apmokėtos per 14 dienų po to, kai jos gaunamos.  

7.6 Jūs privalote užtikrinti, kad mokėjimas galėtų būti atliktas pasirinktu būdu, taip pat atnaujinti mokėjimui reikalingus duomenis.

7.7 Jūs neturėsite teisės įskaityti jokių mokėjimų, kurių suma būtų išskaičiuota iš mūsų gautinų sumų, išskyrus atvejį, kai Jūsų pretenzijos būtų teisėtos ir neginčijamos. Jūs neturėsite teisės išskaičiuoti jokios sumos iš mūsų gautinos sumos tuo atveju, kai Jūsų pretenzijos dėl defekto būtų susijusios su ta pačia pirkimo sutartimi, kurią turite apmokėti.

8. Duomenų privatumas

8.1 Kad galėtume atlikti užsakymą, bendradarbiaujame su įvairiomis bendrovėmis, pavyzdžiui, atsakingomis už mokėjimų tvarkymą ir logistiką. Mes užtikriname, kad ir mūsų partneriai be kita ko laikytųsi galiojančių nuostatų dėl duomenų privatumo.

8.2 Atsižvelgiant į pasirinktą mokėjimo būdą, pirkimo užsakymų apmokėjimas atliekamas, jeigu to prireikia, įsikišant kompetentingam atitinkamų paslaugų teikėjui.

8.3 Daugiau išsamios informacijos apie duomenų privatumą pateikiama mūsų Pareiškime dėl duomenų privatumo.

9. Teisė keisti

Mes galime ateityje savo nuožiūra bet kuriuo metu pakeisti ir (arba) papildyti savo Skaitmeninių produktų ir Paslaugų apimtį, siekdami juos labiau patobulinti, taip pat siekdami padidinti jų saugumą, išskyrus atvejus, kai Jums tai neaktualu.  Mes tinkamu laiku informuosime Jus apie bet kokius mūsų Skaitmeninių produktų ir Paslaugų pakeitimus el. pranešimu arba Parduotuvėje, jeigu pakeitimas daromas dideliu mastu, turi įtaką didelei mūsų Skaitmeninių produktų ir (arba) Paslaugų apimčiai. 

10. Atsakomybės apribojimas

"MIELE" PRISIIMA ATSAKOMYBĘ, KAI ŽALA PADARYTA TYČIA, DĖL DIDELIO APLAIDUMO ARBA DĖL PIKTYBIŠKO ELGESIO, LAIKYDAMASI VOKIETIJOS ĮSTATYMO DĖL ATSAKOMYBĖS UŽ GAMINIUS SU TRŪKUMAIS, NUOSTATŲ, TAIKOMŲ BE APRIBOJIMO. TUO ATVEJU, KAI APLAIDUMAS NEDIDELIS ARBA VIDUTINIS, "MIELE" PRISIIMA ATSAKOMYBĘ BE APRIBOJIMO TIK KAI JI SUSIJUSI SU GRĖSME GYVYBEI, SVEIKATAI, KYLA SUŽEIDIMO GRĖSMĖ.  VISAIS KITAIS ATVEJAIS, KAI APLAIDUMAS NEDIDELIS ARBA VIDUTINIS, "MIELE" PRISIIMA ATSAKOMYBĘ TIEK, KIEK "MIELE" PADARĖ PAŽEIDIMĄ ARBA NESILAIKĖ ĮSIPAREIGOJIMO, KURIS YRA ESMINIS SIEKIANT TINKAMAI LAIKYTIS ŠIŲ SĄLYGŲ BEI BET KOKIO TOLESNIO SUSITARIMO (SUSIJUSIO SU ŠIOMIS SĄLYGOMIS, KURIS YRA  ARBA GALĖTŲ BŪTI ĮPAREIGOJANTIS) – TOKIU ATVEJU "MIELE" ATSAKOMYBĖ JŪSŲ ATŽVILGIU APSIRIBOS TIPINIAIS PAGAL ŠIAS SĄLYGAS NUSTATYTAIS REIKALAVIMAIS.  DAUGIAU PRETENZIJŲ DĖL ŽALOS, PATIRTOS DĖL NEDIDELIO ARBA VIDUTINIO APLAIDUMO, NEBUS TENKINAMA.

11. Galiojimas

Kiekvieno šių Sąlygų punkto nuostatos galioja atskirai. Jeigu kuris nors teismas arba institucija nuspręs, kad bet kuri iš šių nuostatų yra neteisėta, kitų punktų nuostatos liks visiškai galiojančios.

12. Applicable Law

The law [APPLICABLE LAW] under exclusion of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) shall apply. The exclusive place of jurisdiction for all disputes arising from or in connection with this Terms shall be the courts responsible for XXXX, XXXX.

Papildoma garantija

Nemokama 125 savaičių papildoma garantija

Nemokama 125 savaičių papildoma garantija taikoma tik akcijoje dalyvaujantiems “125 Gala Edition” modeliams.

Dovanų kuponas arba skrajutė su garantijos pratęsimo aktyvinimo informacija rasite savo prietaiso pakuotėje. Nuskaitykite QR kodą ir vadovaukitės pateiktomis nuorodomis.  ​

Papildoma garantija įsigalioja iš karto pasibaigus “Miele” 2 metų garantijai ir pratęsia ją dar 125 savaitėmis. Turėkite omenyje, kad garantiją turite suaktyvinti savo “Miele” programėlėje per 30 dienų nuo prietaiso įsigijimo. Pasiekiama mobiliuosiuose galiniuose įtaisuose (minimalūs reikalavimai nurodyti “App Store”). Papildomas skaitmeninis “Miele & Cie. KG” pasiūlymas. Automatinis pratęsimas laikomas galiojančiu, jeigu klientas laiku apmoka pratęsimo pradžioje siunčiamą sąskaitą.Funkcijų kiekis gali skirtis, atsižvelgiant į šalį ir modelį.

Taikomos 125 savaičių garantijos pratęsimo sutarties sąlygos. Toliau galite peržiūrėti visas sutarties sąlygas.

Dėkojamame, kad aktyvavote nemokamą 125 savaičių papildomą pratęstą garantiją! Papildoma garantija prasideda iškart po 2 metų „Miele“ garantijos ir pratęsia ją dar 125 savaitėms.

Šios sutarties sąlygos taikomos 125 savaičių papildomai pratęstai garantijai, neatsižvelgiant į įstatymuose numatytas teises defektų atveju ir neribojant šių teisių. Šių įstatymuose numatytų teisių gynimas yra nemokamas.


1.    Paslaugų teikimo trukmė ir pradžia
1.    Bendrovė „Miele“ suteikia 2 metų garantiją nuo įrenginio pirkimo datos. Pagal 125 savaičių papildomą pratęstą garantiją „Miele“ Lietuva padengia remonto išlaidas dar 125 savaites iš karto po garantinio laikotarpio. Galiojimo laikotarpis nurodytas garantijos dokumento pradžioje.
2.    Garantijos dokumentas bus atsiųstas el. paštu.
3.    Dėl įrenginio remonto arba atsarginių dalių suteikimo garantijos sutartis nepratęsiama.


2.    Sąlygos
1.    Prietaisas buvo įsigytas iš įgalioto specializuoto mažmeninio pardavėjo arba tiesiogiai iš „Miele“ ES šalyje (išskyrus Airijos Respubliką) arba Šveicarijoje.
2.    Perkant pratęstą garantiją įrenginys turi būti naudojamas Lietuvoje.
3.    Garantijos dokumentas galioja tik vienam konkrečiam „Miele“ įrenginiui ir nėra perduodamas.
4.    Jei pasikeičia įrenginio savininkas arba jei savininkas persikelia gyventi kitu adresu, būtina informuoti apie tai „Miele“, kad garantijos dokumentas liktų galioti.
5.    125 savaičių pratęsta garantija nemokamai suteikiama nustatytiems 125 „Gala Edition“ modeliams. Ji turi būti aktyvuota per programėlę „Miele App“ per 30 dienų nuo prietaiso įsigijimo. 
Programėlė „Miele App“ yra papildoma „Miele & Cie. KG“ skaitmeninė paslauga.
6.    Paslaugos pagal  pratęstos garantijos sutartį gali būti teikiamos tik ES, Jungtinėje Karalystėje, Šveicarijoje ir Norvegijoje.
7.    Paslaugos pagal  pratęstos garantijos sutartį gali būti teikiamos tik „Miele“ klientų aptarnavimo tarnybos arba „Miele“ įgalioto paslaugų teikėjo. 
8.    Su „Miele“ klientų aptarnavimo tarnyba galima susisiekti adresu: www.miele.lt/service
9.    Jeigu „Miele“ reikalauja, turi būti pateikiamas pirkimo kvitas ir garantijos dokumentas.
10.    Įrenginys, kuriam suteikiama pratęsta garantija, gali būti naudojamas tik nekomerciniais tikslais. 125 savaičių pratęsta garantija galioja, jei "Miele" prietaisą įsigyja privatus asmuo. Pasiūlymas netaikomas juridiniams asmenims. Pratęstos garantijos sąlygos yra tokios: įsigytas prietaisas naudojamas tik pagal paskirtį asmeniniam naudojimui tame pačiame namų ūkyje ir maksimaliai atitinka vieno namų ūkio poreikius.

11.    Jeigu pirkėjas neturi teisės reikšti garantinės pretenzijos pagal pratęstą garantiją, suteiktų remonto ir kitų paslaugų (pvz., įrenginio patikros) kaina skaičiuojama pagal kainoraštyje nurodytus įkainius.
12.    Pratęsta garantija nesuteikiama kavos aparatams, indaplovėms „ProfiLine“, įrenginiams „Little Giants“ ir „Miele Professional“. Šiems prietaisams taikomi specialūs pasiūlymai.


3.    Garantijos aprėptis
1.    Įrenginio defektai pašalinami nemokamai per pagrįstą laikotarpį arba remontuojant, arba pakeičiant defektines dalis. Visas kelionės išlaidas, iškvietimo mokesčius, su darbu ir atsarginėmis dalimis susijusias išlaidas apmokės „Miele“ (pardavimo padalinys šalyje). Keičiamos dalys arba prietaisai tampa „Miele“ (pardavimo padalinio  šalyje) nuosavybe.
2.    Jeigu ekonominiu požiūriu įrenginio neverta remontuoti arba jeigu remontas neįmanomas, pirkėjui suteikiamas identiškas arba lygiavertis naujas įrenginys. Įrenginį pakeitus, ryšys (sujungiamumas) su kitais įrenginiais ir esama buitine sistema negali būti garantuojamas. Arba, jei pageidaujama, gali būti kompensuojama atitinkama dabartinė įrenginio rinkos vertė. Jeigu „Miele“ kompensuoja dabartinę įrenginio rinkos vertę, garantijos dokumentas nustoja galioti. Jeigu įrenginys pakeičiamas, likęs garantijos laikotarpis, nurodytas dokumente, perkeliamas ir taikomas naujajam įrenginiui.
3.    Pratęsta garantija nesuteikia pagrindo jokioms kitoms pretenzijoms, kurios galėtų būti teikiamos „Miele“ (pardavimo padaliniui šalyje), išskyrus tokius atvejus kaip „Miele“ įgaliotojo techninių paslaugų teikėjo (pardavimo  padalinio šalyje) aplaidumas arba neatsakingumas, kurio rezultatas yra mirtinas sužalojimas, fizinis sužeidimas arba žala sveikatai.
4.    Eksploatacinių medžiagų ir priedų tiekimas pagal šią sutartį nenumatytas.
5.    Pratęsta garantija neapima įsigyto įrenginio draudimo. Jeigu reikalingas draudimas, klientas pats gali sudaryti draudimo sutartį.


4.    Išlygos
Pratęsta garantija neapima remonto išlaidų padengimo, jeigu gedimas atsiranda dėl tokių priežasčių:
1.    Netinkamas įrengimas, pvz., taikomų saugos reikalavimų ir rašytinių naudojimo bei įrengimo nurodymų nesilaikymas
2.    Netinkamas naudojimas (eksploatavimas), pvz., netinkamų skalbiklių arba cheminių medžiagų naudojimas, taip pat žala, kurią daro patekę skysčiai, statybinės dulkės arba dažai
3.    Įrenginys įsigytas kitoje ES šalyje (išskyrus Airijos Respubliką) arba Šveicarijoje ir gali būti netinkamas naudoti arba yra taikomi naudojimo apribojimai dėl kitokių techninių specifikacijų.
4.    Išoriniai veiksniai, tokie kaip žala, padaryta transportuojant, smūgiai ir sutrenkimai, nepalankios aplinkos sąlygos arba gamtos reiškiniai
5.    Remontas arba pakeitimai, padaryti ne „Miele“ išmokytų ir įgaliotų paslaugų teikėjų
6.    Žala dėl nestandartinių priedų arba kitų, ne originalių „Miele“ detalių ar „Miele“ stiklo dūžis ir lempučių patvirtintų priedų  naudojimo defektai.
7.    Elektros įtampos svyravimai, viršijantys gamintojo nurodytus leistinus nuokrypius
8.    Naudojimo instrukcijoje nurodytų valymo ir priežiūros darbų neatlikimas
9.    Su naudojimu susijęs ir natūralus nusidėvėjimas, pvz., mažėjantis akumuliatorių ir komponentų, kurie pagal naudojimo instrukciją turi būti reguliariai keičiami per visą gaminio gyvavimo ciklą, veikimo efektyvumas


5. Duomenų apsauga
Teikdama pirkėjams paslaugas, „Miele“ renka ir apdoroja jų asmens duomenis. Norėdami gauti daugiau informacijos apie savo asmens duomenų tvarkymą, susipažinkite su mūsų privatumo politika interneto svetainėje 
https://www.miele.lt/namu-ukis/duomenu-apsauga-46.htm


6. Teisė nutraukti sutartį
Jūs turite teisę nutraukti šią sutartį per 14 dienų, nenurodydami nutraukimo priežasties.
Galimo sutarties nutraukimo laikotarpis baigsis po 14 dienų nuo sutarties sudarymo.
Norėdami pasinaudoti teise atsisakyti sutarties, turite specialiu pranešimu (pvz., paštu, el. paštu išsiųstu laišku) informuoti SIA „Miele“ Lietuvos filialas  (Konstitucijos pr. 29, Vilnius, LT-08105, Lietuva, 8 8000 1231, info@miele.lt) apie savo  sprendimą atsisakyti šios  sutarties. Jūs galite naudoti pridedamą sutarties atsisakymo formą, bet ši forma neprivaloma.
Kad būtų tenkinamas reikalavimas kreiptis laiku, turite pranešti apie savo sprendimą pasinaudoti teise atsisakyti sutarties, kol atsisakymo teisės galiojimas nėra pasibaigęs.


Sutarties nutraukimo pasekmės
Jeigu nutrauksite šią sutartį, grąžinsime jums visas iki tol sumokėtas įmokas per nustatytą laikotarpį, bet kuriuo atveju ne vėliau nei per 14 dienų, skaičiuojant nuo dienos, kurią mes buvome informuoti apie jūsų sprendimą nutraukti sutartį. Jūsų sumokėtas įmokas grąžinsime naudodami tas pačias mokėjimo priemones, kurias jūs naudojote pirminei mokėjimo operacijai, jeigu nenurodysite, jog pageidaujate, kad būtų naudojamos kitos priemonės. Bet kuriuo atveju jums nereikės mokėti jokių mokesčių.
Jeigu jums jau buvo teikiamos paslaugos tuo laikotarpiu, kuriuo galima atsisakyti sutarties, teks sumokėti už šias paslaugas pagal kainoraštyje nurodytus įkainius.


Sutarties atsisakymo forma
(Šią formą naudokite tik jei norite atsisakyti sutarties.)
—    Skirta (pardavimo padalinys šalyje, adresas, telefonas, el. pašto adresas)
—    Aš (mes)*pranešu (pranešame)*, kad  nutraukiu (nutraukiame)* savo sutartį, sudarytą dėl toliau nurodomų prekių* / paslaugų*  teikimo.
—    Užsakyta* / gauta*
—    [Prekė arba paslauga] pirkėjo (-ų) pavardė
—    [Prekė arba paslauga] pirkėjo (-ų) adresas
—    [Prekė arba paslauga] pirkėjo (-ų) parašas (tik jei pasirašoma spausdinta forma)
—    Data
* Kas nereikalinga, ištrinti.

125 mėnesių garantijos pratęsimas

125 mėnesių garantijos pratęsimas (10 metų ir 5 mėnesiams) – tai papildomas mūsų pasiūlymas, kurį galima įsigyti internetu. 125 mėnesiai apima 10 metų ir papildomus 5 mėnesius, įskaitant “Miele” 2 metų garantiją. Šis pasiūlymas galioja visu kampanijos laikotarpiu – nuo 2024 m. sausio pradžios iki 2025 m. rugsėjo pabaigos. Akcijoje dalyvauja tik didieji buitiniai prietaisai; pratęsta garantija nesuteikiama kavos aparatams, dulkių siurbliams, indaplovėms „ProfiLine“, įrenginiams „Little Giants“, „Mastercool“ ir „Miele Professional“. Šiems įrenginiams taikomi specialūs pasiūlymai

Galioja garantijos pratęsimo sutarties sąlygos. Išsamias sutarties sąlygas žr. toliau.

Be įstatymuose numatytų teisių trūkumų atveju ir jų neribojant, garantijos pratęsimui papildomai galioja šios sutarties sąlygos. Naudojimasis šiomis įstatymais numatytomis teisėmis yra nemokamas.

 

Šios sutarties sąlygos taikomos pratęstai garantijai, neatsižvelgiant į įstatymuose numatytas teises defektų atveju ir šių teisių neapribojant. Šių įstatymuose numatytų teisių gynimas yra nemokamas.


1.    Paslaugų teikimo trukmė ir pradžia
1.    Bendrovė „Miele“ suteikia 2 metų garantiją nuo įrenginio pirkimo datos. 125 mėnesių pratęsta garantija pratęsia 2 metų garantiją dar 10 metams ir 5 mėnesiams. Galiojimo laikotarpis nurodytas garantijos dokumento pradžioje.
2.    Garantijos dokumentas bus atsiųstas el. paštu.
3.    Dėl įrenginio remonto arba atsarginių dalių suteikimo garantijos sutartis nepratęsiama.


2.    Sąlygos
1.    Įrenginys turi būti įsigytas iš įgaliotojo atstovo (mažmenininko) arba tiesiogiai iš „Miele“ ES šalyje, Jungtinėje Karalystėje, Šveicarijoje arba Norvegijoje.
2.    Perkant pratęstą garantiją įrenginys turi būti naudojamas Lietuvoje.
3.    Garantijos dokumentas galioja tik vienam konkrečiam „Miele“ įrenginiui ir nėra perduodamas.
4.    Jei pasikeičia įrenginio savininkas arba jei savininkas persikelia gyventi kitu adresu, būtina informuoti apie tai „Miele“, kad garantijos dokumentas liktų galioti.
5.    Garantijos dokumentas turi būti užregistruotas ir išduotas per įrenginio 2 metų garantijos laikotarpį. 
6.    Paslaugos pagal  pratęstos garantijos sutartį gali būti teikiamos tik ES, Jungtinėje Karalystėje, Šveicarijoje ir Norvegijoje.
7.    Paslaugos pagal  pratęstos garantijos sutartį gali būti teikiamos tik „Miele“ klientų aptarnavimo tarnybos arba „Miele“ įgalioto paslaugų teikėjo. 
8.    Su „Miele“ klientų aptarnavimo tarnyba galima susisiekti adresu: www.miele.lt/service
9.    Jeigu „Miele“ reikalauja, turi būti pateikiamas pirkimo kvitas ir garantijos dokumentas.
10.    Įrenginys, kuriam suteikiama pratęsta garantija, gali būti naudojamas tik nekomerciniais tikslais.
11.    Jeigu pirkėjas neturi teisės reikšti garantinės pretenzijos pagal pratęstą garantiją, suteiktų remonto ir kitų paslaugų (pvz., įrenginio patikros) kaina skaičiuojama pagal kainoraštyje nurodytus įkainius.
12.   Pratęsta garantija nesuteikiama kavos aparatams, dulkių siurbliams, indaplovėms „ProfiLine“, įrenginiams „Little Giants“ ir „Miele Professional“. Šiems prietaisams taikomi specialūs pasiūlymai.Šiems įrenginiams taikomi specialūs pasiūlymai.


3.    Garantijos aprėptis
1.    Įrenginio defektai pašalinami nemokamai per pagrįstą laikotarpį arba remontuojant, arba pakeičiant defektines dalis. Visas kelionės išlaidas, iškvietimo mokesčius, su darbu ir atsarginėmis dalimis susijusias išlaidas apmokės „Miele“ (pardavimo padalinys šalyje). Keičiamos dalys arba prietaisai tampa „Miele“ (pardavimo padalinio  šalyje) nuosavybe.
2.    Jeigu ekonominiu požiūriu įrenginio neverta remontuoti arba jeigu remontas neįmanomas, pirkėjui suteikiamas identiškas arba lygiavertis naujas įrenginys. Įrenginį pakeitus, ryšys (sujungiamumas) su kitais įrenginiais ir esama buitine sistema negali būti garantuojamas. Arba, jei pageidaujama, gali būti kompensuojama atitinkama dabartinė įrenginio rinkos vertė. Jeigu „Miele“ kompensuoja dabartinę įrenginio rinkos vertę, garantijos dokumentas nustoja galioti. Jeigu įrenginys pakeičiamas, likęs garantijos laikotarpis, nurodytas dokumente, perkeliamas ir taikomas naujajam įrenginiui.
3.    Pratęsta garantija nesuteikia pagrindo jokioms kitoms pretenzijoms, kurios galėtų būti teikiamos „Miele“ (pardavimo padaliniui šalyje), išskyrus tokius atvejus kaip „Miele“ įgaliotojo techninių paslaugų teikėjo (pardavimo  padalinio šalyje) aplaidumas arba neatsakingumas, kurio rezultatas yra mirtinas sužalojimas, fizinis sužeidimas arba žala sveikatai.
4.    Eksploatacinių medžiagų ir priedų tiekimas pagal šią sutartį nenumatytas.
5.    Pratęsta garantija neapima įsigyto įrenginio draudimo. Jeigu reikalingas draudimas, klientas pats gali sudaryti draudimo sutartį.


4.    Išlygos
Pratęsta garantija neapima remonto išlaidų padengimo, jeigu gedimas atsiranda dėl tokių priežasčių:
1.    Netinkamas įrengimas, pvz., taikomų saugos reikalavimų ir rašytinių naudojimo bei įrengimo nurodymų nesilaikymas
2.    Netinkamas naudojimas (eksploatavimas), pvz., netinkamų skalbiklių arba cheminių medžiagų naudojimas, taip pat žala, kurią daro patekę skysčiai, statybinės dulkės arba dažai
3.    Įrenginys įsigytas kitoje ES valstybėje narėje, Jungtinėje Karalystėje, Šveicarijoje arba Norvegijoje ir yra netinkamas naudoti arba taikomi naudojimo apribojimai dėl kitokių techninių specifikacijų
4.    Išoriniai veiksniai, tokie kaip žala, padaryta transportuojant, smūgiai ir sutrenkimai, nepalankios aplinkos sąlygos arba gamtos reiškiniai
5.    Remontas arba pakeitimai, padaryti ne „Miele“ išmokytų ir įgaliotų paslaugų teikėjų
6.    Žala dėl nestandartinių priedų arba kitų, ne originalių „Miele“ detalių ar „Miele“ neStiklo dūžis ir lempučių patvirtintų priedų  naudojimo
7.    defektai
8.    Elektros įtampos svyravimai, viršijantys gamintojo nurodytus leistinus nuokrypius
9.    Naudojimo instrukcijoje nurodytų valymo ir priežiūros darbų neatlikimas
10.    Su naudojimu susijęs ir natūralus nusidėvėjimas, pvz., mažėjantis akumuliatorių ir komponentų, kurie pagal naudojimo instrukciją turi būti reguliariai keičiami per visą gaminio gyvavimo ciklą, veikimo efektyvumas


5. Duomenų apsauga
Teikdama pirkėjams paslaugas, „Miele“ renka ir apdoroja jų asmens duomenis. Norėdami gauti daugiau informacijos apie savo asmens duomenų tvarkymą, susipažinkite su mūsų privatumo politika interneto svetainėje https://www.miele.lt/namu-ukis/duomenu-apsauga-46.htm


6. Teisė nutraukti sutartį
Jūs turite teisę nutraukti šią sutartį per 14 dienų, nenurodydami nutraukimo priežasties.
Galimo sutarties nutraukimo laikotarpis baigsis po 14 dienų nuo sutarties sudarymo.
Norėdami pasinaudoti teise atsisakyti sutarties, turite specialiu pranešimu (pvz., paštu, el. paštu išsiųstu laišku) informuoti SIA „Miele“ Lietuvos filialas  (Konstitucijos pr. 29, Vilnius, LT-08105, Lietuva, 8 8000 1231, info@miele.lt) apie savo  sprendimą atsisakyti šios  sutarties. Jūs galite naudoti pridedamą sutarties atsisakymo formą, bet ši forma neprivaloma.
Kad būtų tenkinamas reikalavimas kreiptis laiku, turite pranešti apie savo sprendimą pasinaudoti teise atsisakyti sutarties, kol atsisakymo teisės galiojimas nėra pasibaigęs.


Sutarties nutraukimo pasekmės
Jeigu nutrauksite šią sutartį, grąžinsime jums visas iki tol sumokėtas įmokas per nustatytą laikotarpį, bet kuriuo atveju ne vėliau nei per 14 dienų, skaičiuojant nuo dienos, kurią mes buvome informuoti apie jūsų sprendimą nutraukti sutartį. Jūsų sumokėtas įmokas grąžinsime naudodami tas pačias mokėjimo priemones, kurias jūs naudojote pirminei mokėjimo operacijai, jeigu nenurodysite, jog pageidaujate, kad būtų naudojamos kitos priemonės. Bet kuriuo atveju jums nereikės mokėti jokių mokesčių.
Jeigu jums jau buvo teikiamos paslaugos tuo laikotarpiu, kuriuo galima atsisakyti sutarties, teks sumokėti už šias paslaugas pagal kainoraštyje nurodytus įkainius.


Sutarties atsisakymo forma
(Šią formą naudokite tik jei norite atsisakyti sutarties.)
—   Skirta (pardavimo padalinys šalyje, adresas, telefonas, el. pašto adresas)
—    Aš (mes)*pranešu (pranešame)*, kad  nutraukiu (nutraukiame)* savo sutartį, sudarytą dėl toliau nurodomų prekių* / paslaugų*  teikimo.
—    Užsakyta* / gauta*
—    [Prekė arba paslauga] pirkėjo (-ų) pavardė
—    [Prekė arba paslauga] pirkėjo (-ų) adresas
—    [Prekė arba paslauga] pirkėjo (-ų) parašas (tik jei pasirašoma spausdinta forma)
—    Data
* Kas nereikalinga, ištrinti.