Duomenų apsauga

Duomenų apsauga

Privatumo politika

Gerbiami vartotojai,

norime pasidalinti su jumis duomenų apsaugos informacija, susijusia su mūsų interneto svetainėmis ir mobiliosiomis programėlėmis, t. y. su:

 • mūsų interneto svetaine: www.miele.lt,
 • mūsų parduotuve internete: shop.miele.lt,
 • visomis mobiliosiomis „iOS“ ir „Android“ programėlėmis.

Įvadas

Vadovaudamiesi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (BDAR), mes, SIA „Miele“ Lietuvos filialas, registracijos Nr. 302645682, adresas: Konstitucijos pr. 29, LT-08105 Vilnius, būdami interneto svetainių valdytojais (toliau – „Miele“), esame atsakingi už jūsų asmens duomenų tvarkymą, susijusį su šių interneto svetainių naudojimu.

Mūsų informacija ryšiams:

SIA „Miele“ Lietuvos filialas

Konstitucijos pr. 29, LT-08105, Vilnius, Lietuva

Telefonas (+370) 52787116 / 880001231

El. paštas privacy@miele.lt

Mes rimtai žiūrime į jūsų asmens duomenų ir privatumo apsaugą. Dėl šios priežasties, tvarkydami jūsų asmens duomenis, mes vadovaujamės Lietuvos Respublikos teisės aktais, šios privatumo politikos nuostatomis ir BDAR.

Šios privatumo politikos tikslas – informuoti, kokius jūsų asmens duomenis mes tvarkome jums naudojantis mūsų interneto svetainėmis ir mobiliosiomis programėlėmis, dėl kokios priežasties mes juos tvarkome ir koks yra šio duomenų tvarkymo teisinis pagrindas.

Duomenų apsaugos pareigūnas

Su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti el. paštu privacy@miele.lt

 

Asmens duomenys

Asmens duomenys yra bet kokia informacija, susijusi su identifikuotu fiziniu asmeniu ar su fiziniu asmeniu, kurį galima identifikuoti; fizinis asmuo, kurį galima identifikuoti, yra toks asmuo, kurį galima tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti naudojant tokius identifikatorius kaip vardas, identifikavimo numeris, vietovės duomenys, internetinis identifikatorius arba galima identifikuoti naudojant vieną ar kelis specifinius fizinius, fiziologinius, psichologinius, ekonominius, kultūrinius ar socialinius bruožus. Prie šios informacijos priskiriama visa su jūsų asmeniu susijusi informacija, pavyzdžiui: jūsų vardas, elektroninio pašto adresas, pašto adresas, kliento numeris ir internetiniai identifikatoriai. Informacija, kuri negali būti susieta su jūsų asmeniu (pavyzdžiui, internetinio vartotojo numeris), nėra informacija, leidžianti jus identifikuoti.

Jūs galite naudotis mūsų interneto svetainėmis ir mobiliosiomis programėlėmis neatskleisdami savo tapatybės ir nesuteikdami savo asmens duomenų. Kai kuriais atvejais, jums naudojantis mūsų parduotuve internete, mobiliosiomis programėlėmis ar „Miele“ interneto puslapio paslaugomis, gali būti renkama jūsų asmeninė informacija.

Asmens duomenų saugojimas

Jūsų duomenys bus saugomi ypatingai saugiuose serveriuose. Mes imamės atitinkamų organizacinių priemonių siekdami apsaugoti jūsų asmens duomenis nuo praradimo, sunaikinimo, neteisėtos prieigos, pakeitimo ar platinimo. Tik keli įgalioti asmenys turi prieigą prie jūsų asmens duomenų. Tai yra serverių techninį, komercinį ar montavimo palaikymą teikiantys asmenys.

Jūsų asmens duomenys yra užšifruoti ir perduodami internetu. Perduodami duomenis mes naudojame SSl šifravimą (Saugiųjų jungčių lygmuo).

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas

Jei jūsų duomenys yra tvarkomi gavus jūsų sutikimą, vadovaujamasi BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktu: duomenų subjektas duoda sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis vienam ar keliems konkretiems tikslams.

Jei jūsų asmens duomenys tvarkomi siekiant įvykdyti sutartį ar kitokio pobūdžio sutartinius įsipareigojimus su jumis, vadovaujamasi BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktu: duomenų tvarkymas yra būtinas siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalimi yra duomenų subjektas, ar siekiant įgyvendinti kitus ikisutartinius įsipareigojimus.

Jei mes tvarkome jūsų asmens duomenis siekdami įvykdyti teisės aktų nustatytus įsipareigojimus, vadovaujamės BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktu: duomenų tvarkymas reikalingas duomenų valdytojo teisiniams įsipareigojimams vykdyti.

BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas taikomas, jei jūsų asmens duomenų tvarkymas yra būtinas siekiant apsaugoti teisėtus mūsų įmonės ar trečiųjų asmenų interesus, pagrindines teises ir laisves.

Mes visada nurodome, kokiu teisiniu pagrindu remiamės tvarkydami jūsų asmens duomenis pagal šią privatumo politiką.  Toliau nurodomi „Miele“ teisėti interesai.

Asmens duomenis mes naudojame, kad galėtume:

 • teikti paslaugas (įskaitant produktų pardavimą ir pristatymą), nurodytas mūsų interneto svetainėje www.miele.lt ir mūsų parduotuvėje internete shop.miele.lt;
 • identifikuoti klientą ar vartotoją;
 • išvengti sukčiavimo sandorių;
 • suasmeninti interneto svetainėje www.miele.lt teikiamas paslaugas;
 • elektroniniu paštu siųsti pranešimus, išlaidų sąmatas, užsakymo patvirtinimus, sąskaitas ir kad galėtume įvykdyti finansinius sandorius;
 • siųsti renginių, į kuriuos buvo užsiregistruota, patvirtinimus (įskaitant informaciją apie „Miele“ organizuojamus maisto gaminimo renginius);
 • atsakyti į klausimus ir skundus, susijusius su www.miele.lv interneto svetaine;
 • informuoti visuomenę apie „Miele“ veiklą.

 

Duomenų sunaikinimas ir saugojimo trukmė

Išnykus tikslui, dėl kurio jūsų duomenys buvo saugomi, mes visada juos sunaikiname arba užblokuojame. Nepaisant to, tam tikrais atvejais šie duomenys gali būti išsaugomi, jei to reikalauja teisės aktai, pavyzdžiui, jei duomenų išsaugojimas nustatytas įstatyme ar dokumentacijos tvarkymo įsipareigojimuose. Tokiu atveju mes sunaikinsime arba užblokuosime jūsų asmens duomenis pasibaigus teisės aktuose nustatytiems terminams.

Duomenų tvarkymas lankantis mūsų interneto svetainėse

Naudojimosi interneto svetainėmis ir naudojamo prietaiso informacija

Kiekvieną kartą, kai jūs lankotės mūsų interneto svetainėse ar naudojatės mobiliosiomis programėlėmis, mes renkame informaciją, susijusią su jūsų naudojamu prietaisu: iš kokios interneto naršyklės buvo atlikta užklausa, šios užklausos data bei laikas. Papildomai išsaugoma informacija apie perduotų duomenų statusą ir kiekį. Mes taip pat renkame informaciją apie naudojamo prietaiso interneto naršyklės tipą ir versiją, prietaiso operacinę sistemą ir interneto paslaugų teikėją. Mes stebime, iš kokio puslapio jūs pasiekėte mūsų paslaugas.

Šie duomenys renkami, kad jūsų prietaise būtų galima pateikti interneto svetainės turinį. Minėti duomenys taip pat naudojami siekiant nustatyti internetinių ir mobiliųjų paslaugų veikimo trūkumus, sureguliuoti naudojimąsi internetinėmis ir mobiliosiomis paslaugomis, atlikti pataisymus ir pagerinimus.

Slapukų naudojimas

Mes naudojame slapukus. Tai jūsų kompiuteryje išsaugomi maži tekstiniai failai, kaupiantys atitinkamus nustatymus ir duomenis, kuriuos mums perduoda jūsų naršyklė. Įprastai slapuke išsaugomas domeno, iš kurio buvo išsiųstas slapuko failas, pavadinimas, slapuko amžius ir raidinis-skaitmeninis identifikatorius.

Reklamjuostėje mes iš anksto jus įspėjame apie slapukų naudojimą.

Slapukai leidžia mums rinkti ir kaupti šią informaciją:

 • kalbos nustatymus;
 • paieškos nustatymus;
 • internetinės formos turinį;
 • informaciją, leidžiančią identifikuoti ar autentifikuoti vartotoją;
 • pirkinių krepšelyje esančius produktus;
 • užrašuose esančius produktus;
 • produktus, įsigyjamus iš užsakymų konsultanto.

Duomenys, surinkti naudojant slapukus, yra nuasmeninti, todėl negali būti susieti su konkrečiu vartotoju.

Teisinis slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas.

„Google Analytics“

Mes naudojame „Google Analytics“[1] siekdami atlikti statistikos analizę, įskaitant interneto svetainės www.miele.lt ir parduotuvės internete shop.miele.lt lankomumo analizę.

Naudodama mūsų serveriuose saugomus slapukus, „Google Analytics“ analizuoja statistinius interneto svetainės www.miele.lt duomenis. „Google“ saugo apibendrintus interneto svetainės www.miele.lt duomenis. Su „Google“ privatumo politika galite susipažinti čia. 

Jūs galite uždrausti „Google“ rinkti ir tvarkyti slapukų sukauptus duomenis, susijusius su jūsų naudojimusi interneto svetaine (įskaitant jūsų IP adresą), parsisiųsdami ir įdiegdami naršyklės įskiepį, pateiktą šioje nuorodoje: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 

„Google“ pakartotinės rinkodaros funkcija

„Google“ pakartotinės rinkodaros funkcija suteikia galimybę rodyti naudotojams skelbimus, atsižvelgiant į jų interesus, taip pat ir kitose mūsų svetainėse, esančiose tinkle „Google Ads“ (vadinamuosius „Google Ads“ arba kt. svetainių skelbimus). Šiuo tikslu analizuojami naudotojų veiksmai mūsų svetainėje, kad po to, kai jie apsilanko mūsų svetainėje, būtų galima rodyti tikslinę reklamą ir kitose tinklo svetainėse. „Google“ naudotojų naršyklėse išsaugomas naudojimosi tam tikromis „Google“ paslaugomis arba svetainėmis tinkle „Google Display“ skaičius. Šis skaičius parodo, kiek kartų naudotojai lankėsi.

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra teisėtas interesas, kaip nustatyta BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punkte.

Jūs galite neleisti naudoti „Google“ slapukų, įdiegę papildinį, kaip nurodoma šioje tinklavietėje: www.google.com/settings/ads/plugin

 

“Qualtrics”

Savo svetainėje naudojamės “Qualtrics LLC”, 333 W. River Park Drive, Provo UT 84604, JAV, teikiamomis paslaugomis, vykdydami klientų, produktų ir prekių ženklų apklausas, siekiant reguliariai tobulinti savo produktus ir paslaugas. Kai dalyvaujate apklausoje, bus tvarkomi tik žurnalo duomenys (data ir laiko žymė / informacija apie jūsų naršyklę ir naršyklės nustatymai / informacija apie jūsų įrenginį / naudojimo data). Galite laisvai nuspręsti, ar norite dalyvauti apklausoje. Jei nenorite dalyvauti apklausoje, galite tiesiog uždaryti iššokantįjį apklausos langą su “X” mygtuku, esančiu viršutiniame dešiniajame iššokančiojo apklausos lango kampe. Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a) punktą. Savo sutikimą galite bet kada atšaukti. Tai įsigalios visiems būsimiems procesams.

Naudodami “Qualtrics” paslaugas taip pat naudojame “Qualtrics” slapukus, daugiausia tam, kad galėtume lengviau sekti apklausų sesijas arba jas palaikyti. Daugiau informacijos apie “Qualtrics” slapukų naudojimą rasite mūsų pranešime apie slapukus. Norėdami gauti daugiau informacijos apie “Qualtrics LLC” ir “Qualtrics” naudojamus asmens duomenis, apsilankykite https://www.qualtrics.com/privacy-statement/.

 

Registracija

Mūsų interneto svetainėje ir mobiliojoje programėlėje jūs galite užsiregistruoti kaip vartotojas. Registruodamiesi jūs turite pateikti prašomus duomenis, pavyzdžiui, vardą, adresą, elektroninio pašto adresą. Mes išsaugome registracijos datą, laiką ir IP adresą. Norėdami atlikti registraciją, turite pateikti sutikimą naudoti jūsų asmens duomenis.

Duomenų tvarkymo registracijos tikslais teisinis pagrindas yra asmens duotas sutikimas tvarkyti jo asmens duomenis vienam ar keliems konkretiems tikslams. Jei jūs užsiregistruojate siekdami sudaryti ar įvykdyti sutartį, duomenys tvarkomi vadovaujantis tuo, kad

duomenų tvarkymas būtinas norint įvykdyti sutartį, kurios šalimi yra duomenų subjektas, arba norint įvykdyti duomenų subjekto reikalavimus, pateiktus prieš pasirašant sutartį.

Registracija būtina norint su mumis pasirašyti ar įvykdyti sutartį.

Mes saugome duomenis, kol tai būtina sutarčiai vykdyti. Šiuos duomenis įstatymų nustatytą laikotarpį saugome siekdami įgyvendinti po sutarties įvykdymo kylančius įsipareigojimus bei komerciniais ir mokesčių tikslais. Įprastai tai yra 3 metų terminas, sueinantis atitinkamų kalendorinių metų pabaigoje.

Interneto parduotuvės užsakymų tvarkymas

Jūsų užsakymui vykdyti pateiktus asmens duomenis gali naudoti tik mūsų įmonė, mūsų filialai bei užsakymą tvarkanti įmonė.

Tvarkydami užsakymą, mes bendradarbiaujame su įvairiomis įmonėmis, atsakingomis už mokėjimo ir logistikos procesus. Mes užtikriname, kad mūsų partneriai laikosi duomenų apsaugos nuostatų. Mes perduodame jūsų kontaktinius duomenis (vardą, adresą, telefono numerį) transportavimo paslaugas teikiančiai įmonei, kad ji galėtų jums pristatyti užsakytus produktus.

Šio proceso teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas. Jūsų asmens duomenų tvarkymas būtina siekiant įvykdyti sutartį.

Mes saugome duomenis, kol tai būtina sutarčiai vykdyti. Šiuos duomenis įstatymų nustatytą laikotarpį saugome siekdami įgyvendinti po sutarties įvykdymo kylančius įsipareigojimus bei komerciniais ir mokesčių tikslais. Įprastai tai yra 3 metų terminas, sueinantis atitinkamų kalendorinių metų pabaigoje.

Užsakymų mokėjimų tvarkymas

Užsakymų mokėjimų tvarkymas gali užtrukti priklausomai nuo pasirinkto mokėjimo būdo ir jo vykdymą atliekančio paslaugos teikėjo.

Mokant kredito kortele, kredito kortelę išdavusiai įmonei privalomai siunčiamas jūsų vardas, adresas ir užsakymo duomenys.

Mokėjimo duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas. Jūsų asmens duomenų tvarkymas būtina siekiant įvykdyti sutartį.

Mes saugome duomenis, kol tai būtina sutarčiai vykdyti. Šiuos duomenis įstatymų nustatytą laikotarpį saugome siekdami įgyvendinti po sutarties įvykdymo kylančius įsipareigojimus bei komerciniais ir mokesčių tikslais. Įprastai tai yra 3 metų terminas, sueinantis atitinkamų kalendorinių metų pabaigoje.

Papildomas duomenų tvarkymas naudojantis „Miele“ mobiliosiomis programėlėmis

Naudojantis mobiliosiomis programėlėmis tvarkomi toliau nurodyti duomenys:

 • registracijos duomenys;
 • kliento numeris, „Miele“ paskyra;
 • naudojamo (-ų) prietaiso (-ų) serijos numeris (-iai);
 • naudojamo (-ų) prietaiso (-ų) funkcinės charakteristikos, pagrindiniai prietaiso (-ų) duomenys;
 • prietaiso naudojimo duomenys;
 • prietaiso būsenos duomenys;
 • mobiliosios programėlės naudojimo duomenys;
 • su asmeniu susieti duomenys, naudojami telekomunikacijų tikslais.

Visapusiškam „Miele@mobile“ mobiliosios programėlės naudojimui būtinas tam tikrų sistemų leidimas. Pradedant naudotis mobiliąja programėle ir (arba) naudojant konkrečią funkciją, iš jūsų bus pareikalauta suteikti atitinkamą leidimą. Atkreipiame dėmesį, kad tinkamam mobiliosios programėlės naudojimui būtina prieiga prie atitinkamų jūsų prietaiso (išmaniojo telefono, planšetinio kompiuterio) nustatymų bei jūsų asmeninės informacijos.

„Miele@mobile“ mobiliąją programėlę galite parsisiųsti iš trečiųjų šalių valdomų mobiliųjų programėlių parduotuvių internete („Google Play Store“ ir „Apple App Store“). Atsisiuntimui atlikti įprastai reikia išankstinės registracijos minėtose interneto parduotuvėse. Mes neturime jokios įtakos šiuo tikslu naudojamiems asmens duomenims tvarkyti ir naudoti. Už šį duomenų tvarkymą yra atsakingas atitinkamos mobiliųjų programėlių internetinės parduotuvės valdytojas.

 Šio duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas. Siekiant teikti mobiliosios programėlės siūlomas paslaugas būtinas duomenų tvarkymas, todėl taikomas ir BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas. Siekdami optimizuoti savo produktus ir paslaugas, anonimiškai įvertiname jūsų naudojamo prietaiso duomenis. Šio proceso teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas, jei produktų ir paslaugų optimizavimas pagrįstas mūsų teisėtais interesais.

Mes tvarkome duomenis toliau nurodytais tikslais:

 • siekdami pagerinti produktus ir paslaugas (pavyzdžiui, buitinės technikos programas ir kitas funkcijas, mobiliąją programėlę);
 • norėdami su jumis susisiekti ir pasiūlyti jūsų poreikius atitinkančias konkrečias paslaugas;
 • norėdami pašalinti ar išvengti trikdžių;
 • siekdami pasiūlyti ir pagerinti naudojimąsi mobiliąja programėle;
 • norėdami teikti mobiliojoje programėlėje siūlomas paslaugas.

Mes saugome duomenis, kol tai būtina nustatytiems tikslams įgyvendinti.

Susisiekimas su mumis

Susisiekti su mumis galite įvairiais būdais, įskaitant kontaktinės formos mūsų interneto svetainėje užpildymą.

Kontaktai

Susisiekti su mumis galite paskambinę klientų aptarnavimo karštąja linija, elektroniniu arba įprastu paštu. Jei jūs pasinaudojate bet kuriuo komunikacijos būdu, mes renkame jūsų komunikacijos metu pateiktus asmens duomenis. Tai gali būti jūsų vardas, adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris. Jūs galite nuspręsti, kokią informaciją norite mums suteikti.

Šiuos duomenis saugome tik siekdami apdoroti ar pateikti atsakymą į jūsų paklausimą ar prašymą.

Jei jūs pasinaudojate mūsų interneto svetainėje esančia kontaktine forma, renkame joje pateiktą informaciją, pavyzdžiui, jūsų vardą, elektroninio pašto adresą. Papildomai mes išsaugome IP adresą ir užklausos datą bei laiką. Šiuos duomenis saugome tik siekdami pateikti atsakymą į jūsų paklausimą ar prašymą.

Kontaktinių duomenų naudojimo teisinis pagrindas, sutikimo atšaukimas

Pasinaudoję tam tikru komunikacijos būdu, jūsų duomenis mes renkame tik pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą. Jūs bet kada galite atšaukti savo sutikimą. Išsprendus jūsų klausimus, visi duomenys išsaugomi ir gali būti panaudoti, jei iškiltų ginčas. Bet kuriuo metu gali būti pareikalauta ištrinti šiuos duomenis, priešingu atveju, jie ištrinami išsprendus pateiktą klausimą. Mes iškart pašaliname duomenis, jei jų saugojimas nenumatytas komercinėse ar mokestinėse nuostatose.

Socialinė žiniasklaida

Mūsų interneto svetainėje ir mobiliojoje programėlėje jūs rasite nuorodas į socialinių tinklo „Facebook“ bei mūsų „YouTube“ kanalo puslapius. Nuorodos į šiuos puslapius pateikiamos kaip atitinkamų paslaugų teikėjų logotipai.

Paspaudus ant nuorodos, atsidaro socialinės žiniasklaidos puslapis, kuriam naudoti nėra taikoma ši privatumo politika. Norėdami gauti informaciją apie šių interneto svetainių naudojimo sąlygas, perskaitykite jų privatumo politikas. Jas galite rasti čia:

„Facebook“: https://www.facebook.com/policy.php

„YouTube“: https://policies.google.com/privacy

Jūsų teisės

Pagal BDAR, suinteresuoti asmenys turi skirtingas teises. Jei norite gauti detalesnę informaciją, bet kuriuo metu galite susisiekti su mumis.

Pagrindinės teisės:

 • Teisė būti informuotam: pagal BDAR 15 straipsnį, jūs galite reikalauti nurodyti, ar mes tvarkome jūsų asmens duomenis. Jei mes tvarkome šiuos duomenis, jūs galite prašyti pateikti su šiuo tvarkymu susijusią informaciją.
 • Teisė ištaisyti duomenis: pagal BDAR 16 straipsnį, jūs galite pataisyti ir (arba) papildyti tvarkomus savo asmens duomenis.
 • Teisė apriboti duomenų tvarkymą: tam tikrais atvejais, pagal BDAR 18 straipsnį, jūs galite apriboti savo asmens duomenų tvarkymą.
 • Teisė reikalauti ištrinti duomenis: pagal BDAR 17 straipsnį, tam tikrais atvejais jūs turite teisę reikalauti ištrinti su jumis susijusius saugomus asmens duomenis.
 • Teisė į duomenų perkėlimą: pagal BDAR 20 straipsnį, tam tikrais atvejais jūs turite teisę gauti apie jus sukauptą informaciją susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuteriui nuskaitomu formatu ir turite teisę be jokių trukdžių perduoti šią informaciją kitam atsakingam asmeniui.

Jei jūsų asmens duomenys susiję su teisėtais interesais ir yra tvarkomi vadovaujantis BDAR 6(1) 1 straipsnio 1 dalies f punktu, jūs turite teisę prieštarauti šių duomenų tvarkymui remdamiesi BDAR 21 straipsniu ir kartu turite nurodyti šio prieštaravimo pagrindą.

 Skundai

Jei manote, kad jūsų asmens duomenų tvarkymas prieštarauja šiai ar kitai taikomai privatumo politikai, galite pateikti skundą mūsų duomenų apsaugos pareigūnui. Duomenų apsaugos pareigūnas išnagrinės jūsų atvejį ir praneš apie priimtą sprendimą. Jūs taip pat turite teisę pateikti apeliaciją priežiūros institucijai.

Kita informacija

Duomenų perdavimas trečiosioms šalims

Mes neperduodame asmens duomenų trečiosioms šalims, jei toks perdavimas neatitinka šioje privatumo politikoje nurodytų tikslų. Tam tikrais įstatymo nustatytais atvejais mes galime perduoti duomenis įgaliotoms institucijoms, pavyzdžiui:

 • vykstant teismo procesams „Miele“ gali perduoti jūsų asmens duomenis valdžios organams, įskaitant valstybės ir kitas institucijas (pavyzdžiui, teisėsaugos institucijoms, notarų biurams, mokesčių administratoriams, priežiūros institucijoms, finansinės žvalgybos institucijoms);
 • draudimo įmonėms, jei pateikiamas reikalavimas;
 • auditoriams, finansų konsultantams ar kitiems asmens duomenų tvarkytojams, kuriuos, remiantis įstatymu, patvirtino „Miele“;
 • trečiosioms šalims, kurios yra atsakingos už registrų rengimą (pavyzdžiui, paskolų registrui, komercijos registrui ar bet kuriam kitam asmens duomenis renkančiam registrui);
 • kitoms trečiosioms šalims, kurios teikia paslaugas „Miele“, įskaitant bankus ir lizingo bendroves, archyvavimo, pašto, kurjerių ar transporto įmones;
 • bet kurioms kitoms trečiosioms šalims siekiant apsaugoti mūsų teises (įskaitant informacijos perdavimą siekiant išvengti sukčiavimo).

 

Nuorodos į kitas interneto svetaines

Mūsų interneto svetainė turi nuorodas į kitas interneto svetaines. Šios nuorodos yra atitinkamai pažymėtos. Mes neatsakome už tai, ar nuorodose pateiktos interneto svetainės taiko duomenų apsaugos nuostatas. Dėl to mes rekomenduojame perskaityti šių interneto svetainių privatumo politikas.

Šios privatumo politikos pakeitimai

Privatumo politikos paskutinio atnaujinimo data nurodoma apačioje. Mes turime teisę bet kada atnaujinti privatumo politiką ir šie atnaujinimai galios ir vėliau. Aktualią versiją galite rasti mūsų interneto svetainėje. Norėdami sužinoti apie pakeitimus, atidžiai sekite mūsų interneto svetainėje pateiktą privatumo politiką.

Privatumo politikos atnaujinimo data: 2018 m. gegužė

 

Skaitmeninis “Miele” asistentas

Skaitmeninis “Miele” asistentas yra vadinamasis pokalbių robotas, teikiamas mūsų techninių paslaugų teikėjo “e-bot7 GmbH”, Perusastraße 7, 80333 Muinchenas. Skaitmeninis “Miele” asistentas padės jums ieškant informacijos ir įsigyjant “Miele” paslaugų paketus, pvz., “Miele” paslaugų sertifikato, “Kavos priežiūros” arba “Išskirtinės priežiūros” paketus. Klausimus paprasčiausiai galite įvesti pokalbio lange. Skaitmeninis “Miele” asistentas pateiks jums atsakymus. Jei norėtumėte paprašyti “Miele” paslaugų sertifikato, skaitmeninis “Miele” asistentas atsiųs jums nuorodą į atitinkamą žiniatinklio formą.

Skaitmeninis “Miele” asistentas neatsako į klientų prašymus, susijusius su sutartimi. Jei turite tokių klausimų, kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimo centrą (https://www.miele.lt/namu-ukis/kontaktine-informacija-45.htm). Norint naudotis skaitmeniniu “Miele” asistentu, asmens duomenys nereikalingi ir jų nereikalaujama. Daugų daugiausiai renkama skaitmeniniam “Miele” asistentui reikalinga informacija apie atitinkamo prietaiso tipą, tačiau ne apie prietaiso identifikaciją, pvz., serijos numerį.

Mes tvarkome jūsų duomenis norėdami išspręsti jūsų problemas bei kontroliuoti ir gerinti savo veiklos ir paslaugų procesus, įskaitant skaitmeninį “Miele” asistentą – tai yra teisėtas mūsų interesas. Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas. Jei įsigysite “Miele” paslaugų sertifikatą ar kitą “Miele” paslaugų paketą, teisinis duomenų tvarkymo pagrindas bus BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas. “E-bot7 GmbH” tvarko duomenis mūsų vardu ir veikia vadovaudamasis mūsų nurodymais.

Klausimai, kuriuos užduodate skaitmeniniam “Miele” asistentui, ir naudojimo duomenys, pvz., pokalbio trukmė, pranešimų laiko žyma, dialogų skaičius ir apytikslė naudotojų buvimo vieta, saugomi ne daugiau nei 90 dienų. Po to jūsų klausimai negrįžtamai ištrinami. Be to, naudojimo duomenis anonimiškai išsaugomi statistikos tikslais. Asmens duomenys nevertinami.

 

 

[1]„Google Analytics“ yra interneto analizės paslauga, kurią teikia „Google“LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94034, JAV (toliau – „Google“).

Slapukai / Cookies

Cookie Notice

SIA „Miele“ Lietuvos filialas šioje interneto svetainėje naudoja taip vadinamuosius slapukus. Šioje politikoje yra išsamiai paaiškinta, kokius slapukų tipus „Miele“ naudoja, kokius duomenis tvarko, kokia yra slapukų naudojimo trukmė ir kokios yra Jūsų teisės, susijusios su slapukais. Dabartiniai slapukų, kuriems reikalingas Jūsų sutikimas, nustatymai:

1. Bendra informacija

Slapukai yra maži tekstiniai failai, kurie išsaugomi Jūsų kompiuteryje ar galiniame įrenginyje, kai naudojatės mūsų interneto svetainėmis. Kai apsilankote Miele interneto svetainėje, slapukas gali būti išsaugomas Jūsų sistemoje. Jame yra atskira simbolių eilutė, kuri gali būti naudojama Jūsų naršyklei identifikuoti, kai kitą kartą lankysitės interneto svetainėje. Yra du pagrindiniai slapukų tipai:

 • Laikinieji slapukai. Šie slapukai, taip pat vadinami seanso slapukais, laikinai išsaugomi Jūsų kompiuteryje ar galiniame įrenginyje, kai apsilankote mūsų interneto svetainėje ir ištrinami iškart pasibaigus naršymo seansui.
 • Pastovūs slapukai. Šie slapukai išlieka Jūsų kompiuteryje ilgesnį laiką (žr. lenteles, pateiktas 2.2, 3.2, 4.3 skyriuose žemiau).
 • Miele naudoja įvairias interneto technologijas (pvz., slapukus, Java-Script), kad Jums būtų lengviau naudotis Miele interneto programomis ir jas optimizuoti. Tai reiškia, kad jos naudojamos šiais tikslais:
 • Jūsų identifikavimui, kai tik prisijungiate prie mūsų internetinės parduotuvės tam, kad įsitikintumėme, ar laikomasi galiojančių Jums optimalių saugos standartų,
 • padėti mums atsiminti produktus, kuriuos įsidėjote į savo pirkinių krepšelį ar įtraukėte į užrašinę,
 • parodyti Jums kiek produktų įsidėjote į savo pirkinių krepšelį ar įtraukėte į interneto svetainės užrašinę,
 • priminti mums apie Jūsų pasirinktą kalbą seanso metu, kad galėtumėte lengviau naršyti mūsų puslapiuose,
 • analizuoti duomenis, tokius kaip mūsų interneto svetainės ar dažniausiai lankomų interneto svetainių lankytojų skaičiaus įvertinimas. Mūsų interneto svetainės optimizavimui naudojame analizės rezultatus.

Keisdami savo interneto naršyklės slapukų nustatymus, galite išjungti ar apriboti slapukų perdavimą. Bet kuriuo metu galite ištrinti jau išsaugotus slapukus. Daugiau informacijos, kaip valdyti ir ištrinti slapukus skirtingose naršyklėse galite rasti čia:

Atkreipkite dėmesį, kad jei išjungsite slapukus, daugiau nebegalėsite naudotis visomis interneto svetainės funkcijomis. Daugelio naršyklių meniu rasite slapukų naudojimo nustatymo parinktis. Paprastai naršyklėse yra šios nustatymų parinktys:

 • peržiūrėti slapukus,
 • leisti slapukus,
 • išjungti visus ar tam tikrus slapukus,
 • išjungti visus slapukus uždarant naršyklę,
 • blokuoti slapukus,
 • pranešti, kada turi būti nustatytas slapukas,
 • prieštarauti interneto analizės stebėjimui (pasirinktinai, angl. k. opt-out).

Kai apsilankote mūsų interneto svetainėje, reklaminis skydelis informuoja Jus apie slapukų naudojimą ir prašo Jūsų sutikimo dėl slapukų, kuriems reikalingas sutikimas. Galite bet kada atšaukti savo sutikimą, tokiu atveju atšaukimas įsigalios nuo jo išreiškimo momento; apie tai išsamiai aiškiname šioje slapukų politikoje.

 

2. Techniškai būtini slapukai (būtinieji slapukai)

Būtinieji slapukai yra reikalingi naršant interneto svetainėse ir norint naudotis jų funkcijomis, tokiomis kaip prieiga prie internetinės svetainės registracijos dalies arba mūsų pokalbių įrankio naudojimas. Be šių slapukų tam tikros interneto svetainės funkcijos neįmanomos.

Asmens duomenų tvarkymo, naudojant techniškai būtinus slapukus, teisinis pagrindas yra teisėti interesai pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą. Teisėtas interesas yra tai, kad toks tvarkymas yra reikalingas naršant interneto svetainėse ir norint naudotis jų funkcijomis. Techniškai būtinų slapukų surinkti duomenys nenaudojami vartotojo profiliams kurti.

Būtinųjų slapukų atskirai išjungti negalima, tačiau savo slapukų nuostatas galite pakoreguoti pakeisdami savo interneto naršyklės slapukų nustatymus, kaip aprašyta aukščiau. Mūsų naudojami būtinieji slapukai paprastai yra taip vadinami seanso slapukai, kurie, pasibaigus naršymo seansui, paprastai ištrinami automatiškai.

 

Pavadinimas

Trečiosios šalies slapukai / slapukų pagrindinis kompiuteris

Paskirtis

“Lifetime”

ASLBSA

“Miele” domenas

Šis slapukas naudojamas seanso “Azure” programinės įrangos apkrovos suderinimui.

Seansas

ASLBSACORS

Šis slapukas naudojamas seanso “Azure” programinės įrangos apkrovos suderinimui bendrinant kryžminės kilmės išteklius.

Seansas

 

 

Skaitmeninis “Miele” asistentas – “e-bot7” pokalbių robotas

Savo interneto svetainėje naudojame skaitmeninį “Miele” asistentą – vadinamąjį pokalbių robotą, teikiamą mūsų techninių paslaugų teikėjo “e-bot7 GmbH”, Perusastraße 7, 80333 Muinchenas. Norėdami suteikti jums pokalbių roboto funkciją, turime naudoti technologijas, vadinamas “sesijos atmintimi” ir “vietine atmintimi”, kurios konkrečiai naudojamos techninio autentiškumo patvirtinimo, pokalbio istorijos atkūrimo ir analitikos / kokybės užtikrinimo tikslais. Be tokių technologijų neįmanoma naudotis pokalbių roboto paslauga. Šios technologijos naudojamos tik jei jūs aktyviai paprašote naudotis pokalbių roboto paslauga. Smulkesnė informacijas apie “e-bot7” ir duomenų tvarkymo veiklą, susijusią su naudojimuosi pokalbių roboto funkcija, pateikta mūsų privatumo pranešime.

 

Vardas

Trečiasis asmuo

Paskirtis

Saugojimo laikotarpis

Ebot7/webchat/env (sesijos atmintis)

“e-bot7 GmbH”

Informacija apie pokalbių programėlės naudojimo aplinką

Sesija

Ebot7/webchat/config (sesijos atmintis)

Informacija apie pokalbių programėlės versiją

Sesija

Chat-jwt

(Vietinė atmintis)

Sesijos žetonas, skirtas techniniam naudotojo autentiškumo patvirtinimui (suanonimintas identifikavimo numeris)

Neribotas (bet autentiškumo patvirtinimo žetono galiojimas panaikinamas po 24 valandų)

convId_

(Vietinė atmintis)

Pokalbio identifikavimo numeris pokalbio istorijai atkurti (anoniminis identifikavimo numeris)

Neribotas (bet autentiškumo patvirtinimo žetono galiojimas panaikinamas po 24 valandų)

Eb7UUID:

(Vietinė atmintis)

Analitikos identifikavimo numeris pokalbio lango atidarymui, įkėlimui ir uždarymui sekti (anoniminis identifikavimo numeris)

Neribotas (bet autentiškumo patvirtinimo žetono galiojimas panaikinamas po 24 valandų)

 

 

Kai kuriuos būtinuosius slapukus teikia ir (arba) jais gali naudotis trečiosios šalys. Informacija apie trečiąsias šalis ir jų įrankius, kuriems naudojame būtinuosius slapukus, yra pateikta žemiau.

 

2.1. Google

Mūsų interneto svetainėje naudojame įvairius būtinuosius slapukus, kuriuos teikia ir (arba) naudoja „Google Ireland Limited“ („Google) bendrovė, įsteigta ir reglamentuojama pagal Airijos teisę (registracijos numeris 368047), kurios registruota buveinė yra adresu Gordon House, Barrow street, Dublin 4, Ireland (Airija) („Google“). Daugiau informacijos apie „Google“ paslaugas galite rasti žemiau ir apsilankę adresu https://www.google.com/privacy/ads/.

„Google“ žymų tvarkytuvė

„Google“ žymų tvarkytuvė – tai žymų tvarkytuvė (TMS), leidžianti interneto svetainėms greitai ir lengvai atnaujinti matavimo kodus ir susijusius kodo fragmentus, bendrai žinomus kaip žymos interneto svetainėse ar mobiliosiose programėlėse. Kai prie projekto pridedamas nedidelis žymų tvarkytuvės kodo segmentas, interneto svetainė gali saugiai ir lengvai įdiegti analizės ir matavimo žymų konfigūracijas iš vartotojo žiniatinklio sąsajos.

Daugiau informacijos apie Google“ žymų tvarkytuvę galite rasti čia.

2.2. Išsamesnė informacija

Išsamesnė informacija apie kiekvieną atskirą mūsų naudojamą būtinąjį slapuką yra pateikiama šioje lentelėje.

Pavadinimas

Trečioji šalis

Tikslas

Saugojimo laikotarpis

 

NID

 

 

       „Google“

 

 

 

„Google“ žymų tvarkytuvė

 

 

6 mėnesiai

gtm_auth

 


Seansas

 

gtm_debug

gtm_preview

 

3. Analitiniai slapukai

Mūsų interneto svetainėje taip pat naudojame slapukus, kurie leidžia analizuoti Jūsų elgesį (taip vadinamieji analitiniai slapukai). Naudodami šiuos slapukus renkame ir saugome duomenis apie:

 • puslapių apsilankymų dažnumą,
 • raktinius paieškos žodžius,
 • interneto svetainės funkcijų naudojimą.

Slapukų pagalba surinkti Jūsų duomenys yra nuasmeninami, kad būtų neįmanoma priskirti duomenų atitinkamam vartotojui neturint papildomų duomenų.

Šis apdorojimas leidžia pagerinti mūsų interneto svetainės kokybę ir jos turinį. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra sutikimas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą. Savo sutikimą galite bet kada atšaukti, tvarkydami nustatymus šios politikos viršuje.

Kai kuriuos analitinius slapukus teikia ir (arba) jais gali naudotis trečiosios šalys. Informacija apie trečiąsias šalis ir jų įrankius, kuriems naudojame analitinius slapukus, yra pateikta žemiau.

 


3.1 “Google” 
Savo svetainėje analizės tikslais naudojame įvairius slapukus, kuriuos teikia ir (arba) naudoja “Google Ireland Limited” (toliau – “Google”), pagal Airijos įstatymus įsteigta ir reguliuojama bendrovė (įmonės kodas: 368047), kurios registruota buveinė yra adresu Gordon House, Barrow Street, Dublinas 4, Airija (toliau – “Google”). Daugiau informacijos apie šias “Google” paslaugas rasite toliau ir adresu https://www.google.com/privacy/ads/. Toliau pateiktoje lentelėje pateikiami slapukų pavadinimai su kintamaisiais identifikatoriais, kur <wpid> yra “Google Analytics 4” žiniatinklio savybės kodas arba matavimo kodas, kurį sudaro 10 simbolių (skaičiai ir raidės), [_<pavadinimas>] ir <property-id> yra “Google Analytics 3” (“Universal Analytics”) savybės kodas, kurį sudaro skaitmenys pagal šį modelį: UA-XXXXXXXX-X. 

 

3.2 “Google Analytics”
Mūsų svetainė naudoja “Google Analytics”, kad galėtų kurti ir tobulinti svetainę pagal poreikį. “Google Analytics” naudoja vadinamuosius slapukus, kurie saugomi jūsų galutiniame įrenginyje ir leidžia analizuoti jūsų naudojimąsi svetaine. Slapukų sukurta informacija paprastai perduodama į “Google” serverį JAV ir ten saugoma. Šioje svetainėje naudojame IP maskavimo išplėtimą, t. y. “Google” sutrumpina jūsų IP adresą Europos Sąjungos valstybėse narėse arba kitose Europos ekonominės erdvės susitarimo susitariančiosiose valstybėse ir tik tada jį perduoda į JAV ir saugo JAV. Tik išskirtiniais atvejais visas IP adresas bus perduodamas į “Google” serverį JAV ir ten sutrumpinamas.
Šios svetainės operatoriaus vardu “Google” naudos šią informaciją, kad įvertintų, kaip naudojatės svetaine, sudarytų svetainės veiklos ataskaitas ir teiktų tolesnes paslaugas svetainės operatoriui, susijusias su svetainės ir interneto naudojimu.
Jei esate “Google” paskyros turėtojas ir sutikote su reklamos pritaikomumu (toliau – Reklamos pritaikomumas), “Google” paslaugos taip pat apima ataskaitas apie mūsų reklamos priemonių veiksmingumą (įskaitant skirtingų įrenginių ataskaitas), demografinius duomenis ir mūsų naudotojų interesus, taip pat internetinės reklamos pateikimo skirtingiems įrenginiams funkcijas. Šiuo atveju teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra jūsų sutikimas, pateiktas “Google” (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas).
Galite nesutikti, kad “Google Analytics” rinktų ar vertintų jūsų duomenis, atsisiųsdami ir įdiegdami naršyklės įskiepį, kurį rasite šioje nuorodoje: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Mūsų siunčiami duomenys, susiję su slapukais, naudotojo kodu arba reklamos kodu, automatiškai ištrinami po 14 mėnesių.

 

Pavadinimas

Trečioji šalis

Paskirtis

Saugojimo laikotarpis

MXIGDT "Miele" domenas Tai analitinis slapukas, kuriame pateikiama naudotojo naršyklės agento eilutė - informacija apie naršyklę ir operacinę sistemą. 30 dienų

GA_OPT_OUT

“Google”

Naudoja: “Google Analytics”

 

Slapukas, skirtas prisiminti, kad naudotojas atsisakė naudoti “Google Analytics”.

2030 m. lapkričio 10 d. (visi slapukai)

NID

 

Naudoja: “Google Ads”

 

Slapuke yra unikalus kodas, kurį “Google” naudoja, kad įsimintų naudotojo nuostatas ir kitą informaciją, pvz., pageidaujamą kalbą, kiek paieškos rezultatų naudotojas pageidauja, kad būtų rodoma viename puslapyje, ir ar naudotojas pageidauja, kad būtų įjungtas “Google” saugios paieškos filtras.

6 mėnesiai

 

AID

 

Naudoja: kampanijų valdymo sistema, “Display & Video 360”, “Google Ads”, “Search Ads 360”

 

Šis slapukas susieja naudotojo veiklą kituose įrenginiuose, prie kurių naudotojas anksčiau prisijungė naudodamasis savo “Google” paskyra. Pagal tai koordinuojami skelbimai, kuriuos naudotojas mato savo įrenginiuose, ir matuojami konversijos įvykiai.

13 mėnesių EEE JK / 540 dienų kitur

 

TAID

Naudoja: kampanijų valdymo sistema, “Display & Video 360”, “Google Ads”, “Search Ads 360”

 

Šis slapukas naudojamas siekiant susieti naudotojo veiksmus su kitais įrenginiais.

14 dienų

_ga

 

“Google”, tačiau rinkinys iš “Miele” domeno

Naudoja: “Google Analytics”

 

Slapuko paskirtis – saugoti ir skaičiuoti peržiūrų skaičių, taip pat atskirti naudotojus.

2 metai

 FPID

 

FPID yra serverio valdomas ir saugus “HttpOnly” slapukas, naudojamas kaip naujas kliento kodas. Jis pakeičia “JavaScript” valdomą ir “JavaScript” prieinamą slapuką, kuriame naudojamas GA4 kliento kodas.

2 metai

FPLC

Naudoja: “Google Analytics”

 

Šis slapukas yra kryžminio domeno susiejimo slapukas, gautas iš FPID slapuko.

20 valandų

_gac_<wpid>

 

Naudoja: “Google Analytics”

 

Šiame slapuke pateikiama su kampanija susijusi naudotojo informacija.

90 dienų

_gat[_<pavadinimas>]

Naudoja: “Google Analytics”

 

Slapuko paskirtis – riboti užklausų greitį

1 minutė

_gid

 

Naudoja: “Google Analytics”

 

Slapuko paskirtis – saugoti ir skaičiuoti peržiūrų skaičių, taip pat atskirti naudotojus.

24 valandų

__utma

 

Naudoja: “Google Analytics”

 

Slapukas naudojamas naudotojams ir sesijoms atskirti. Šis slapukas fiksuoja, kiek kartų lankytojas lankėsi svetainėje, susijusioje su šiuo slapuku, kada apsilankė pirmą kartą ir kada paskutinį kartą. “Google Analytics” naudoja šio slapuko informaciją, kad apskaičiuotų, pavyzdžiui, dienų skaičių ir apsilankymų iki pirkimo skaičių.

2 metai

 

__utmb

Naudoja: “Google Analytics”

 

Slapukas naudojamas naujoms sesijoms ir (arba) apsilankymams nustatyti.

30 minučių

__utmc

Naudoja: “Google Analytics”

 

Šis slapukas veikia kartu su “__utmb” slapuku, siekiant nustatyti, ar naudotojas yra naujoje sesijoje / apsilankyme.

Sesija

__utmt

Naudoja: “Google Analytics”

 

Slapukas nustatytas užklausų greičiui riboti.

10 minučių

__utmz

Naudoja: “Google Analytics”

 

Slapuke išsaugomas srauto šaltinis arba kampanija, kuri paaiškina, kaip naudotojas pasiekė svetainę.

6 mėnesiai

__utmv

Naudoja: “Google Analytics”

 

Slapukas naudojamas lankytojo lygmens pasirinktiniams kintamiesiems duomenims saugoti.

2 metai

AMP_TOKEN

Naudoja: “Google Analytics”

 

Slapuke yra simbolis, kurį galima naudoti norint gauti kliento kodą iš AMP kliento kodo paslaugos. Kitos galimos reikšmės nurodo atsisakymą, pateiktą, bet neįvykdytą užklausą arba klaidą gaunant kliento kodą iš AMP kliento kodo paslaugos.

Nuo 30 sekundžių iki 1 metų

_ga_<wpid>

 

Naudoja: “Google Analytics”

 

Slapukas naudojamas sesijos būsenai išsaugoti.

2 metai

 

_dc_gtm_<property-id>

 

Naudoja: “Google Analytics”

 

Slapuke yra simbolis, kurį galima naudoti norint gauti kliento kodą iš AMP kliento kodo paslaugos.

1 minutė

 

FPAU

 

Naudoja: kampanijų valdymo sistema, “Display & Video 360”, “Google Ads”, “Search Ads 360”

 

Šis slapukas naudojamas analizei ir reklamai.

 

90 dienų

 

FPGCLDC

Naudoja: “Campaign Manager”, “Display & Video 360”, “Search Ads 360”

 

Slapukas naudojamas siekiant padėti reklamuotojams nustatyti, kiek kartų naudotojai, paspaudę ant jų skelbimų, atlieka veiksmus jų svetainėje.

90 dienų

_gcl_dc

Naudoja: “Campaign Manager”, “Display & Video 360”, “Search Ads 360”

 

Slapukas nustatomas siekiant išsaugoti ir stebėti konversijas.

90 dienų

_gcl_au

Naudoja: kampanijų valdymo sistema, “Display & Video 360”, “Google Ads”, “Search Ads 360”

 

Slapukas naudojamas “Conversion Linker” funkcijai.

90 dienų

FPGCLGB

Naudoja: “Google Ads”

 

Šis slapukas naudojamas analizei ir reklamai.

90 dienų

_gcl_gb

Naudoja: “Google Ads”

 

Šis slapukas padeda “konversijų susiejimo” funkcijai – jis priima informaciją apie reklamos paspaudimus ir išsaugo ją pirmosios šalies slapuke, kad konversijas būtų galima priskirti ne nukreipimo puslapyje.

90 dienų

_gac_gb_<wpid>

Naudoja: “Google Ads”

 

Slapuke pateikiama su kampanija susijusi informacija.

90 dienų

_gcl_aw

Naudoja: “Google Ads”

 

Šis slapukas padeda “konversijų susiejimo” funkcijai – jis priima informaciją apie reklamos paspaudimus ir išsaugo ją pirmosios šalies slapuke, kad konversijas būtų galima priskirti ne nukreipimo puslapyje.

90 dienų

DSID

“Doubleclick”, “Google”

 

Naudoja: “Campaign Manager”, “Google Ad Manager”, “Google Analytics”, “Display & Video 360”, “Google Ads”, “Search Ads 360”

 

Slapukas nustatomas siekiant išsaugoti naudotojo nuostatas.

2 savaitės

test_cookie

Naudoja: “Campaign Manager”, “Google Ad Manager”, “Google Analytics”, “Display & Video 360”, “Google Ads”, “Search Ads 360”

 

Šį slapuką naudoja “Google DoubleClick”, kad patikrintų, ar galima nustatyti slapukus.

15 minučių

IDE

 

Naudoja: “Campaign Manager”, “Display & Video 360”, “Google Ad Manager”, “Google Analytics“, ”Search Ads 360“

 

Šis slapukas naudojamas tikslinėms reklamoms, aktualioms naudotojams internete, rodyti.

 

13 mėnesių EEE JK / 24 mėnesiai kitur

 

 

4. Rinkodaros slapukai

Pakartotinei rinkodarai / tikslinės auditorijos nustatymui ir reklaminiams skelbimams internete talpinti naudojame taip vadinamus trečiųjų šalių rinkodaros slapukus.

Tikslinės auditorijos nustatymas arba pakartotinė rinkodara apima technologijas, susijusias su vartotojais, kurie po apsilankymo tam tikroje interneto svetainėje vėliau gautų atitinkamai pritaikytus reklaminius skelbimus. Tam svarbu atpažinti savo interneto svetainės vartotojus už jos ribų, todėl šiuo tikslu naudojami atitinkamų paslaugų teikėjų slapukai. Taip pat atsižvelgiama į ankstesnius vartotojų naudojimo įpročius. Jeigu vartotojas apžiūri, pvz., tam tikrus produktus, vėliau tie patys arba panašūs produktai gali būti rodomi kaip reklaminiai skelbimai kitose interneto svetainėse. Tai pritaikyti reklaminiai skelbimai, kurie yra pritaikyti prie atskirų vartotojų poreikių. Naudojant šiuos pritaikytus reklaminius skelbimus vartotoją užtenka atpažinti ir nebūtina jo identifikuoti. Pakartotinei rinkodarai / tikslinei auditorijai naudojami duomenys nėra apdorojami kartu su kitais duomenimis.

Šios technologijos skirtos reklaminių skelbimų suaktyvinimui internete. Reklaminiams skelbimams suaktyvinti naudojame trečiųjų šalių teikėjus.

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra DSGVO (“Sutikimas”) 6 straipsnio 1 pastraipa, a raidė.

Mūsų naudojamiems rinkodaros slapukams priskiriami:


4.1 “Google” 
Kaip jau aprašyta pirmiau, savo svetainėje analitikos ir (arba) rinkodaros tikslais naudojame įvairius slapukus, kuriuos teikia ir (arba) naudoja “Google”. Daugiau informacijos apie “Google” privatumo praktiką rasite adresu https://www.google.com/privacy/ads/. Toliau pateiktoje lentelėje pateikiami slapukų pavadinimai su kintamaisiais identifikatoriais, kur <wpid> yra “Google Analytics 4” žiniatinklio savybės kodas arba matavimo kodas, kurį sudaro 10 simbolių (skaičiai ir raidės), [_<pavadinimas>] ir <property-id> yra “Google Analytics 3” (“Universal Analytics”) savybės kodas, kurį sudaro skaitmenys pagal šį modelį: UA-XXXXXXXX-X. 

 

4.2 “Google Ads”
“Google Ads” yra “Google” sukurta internetinės reklamos platforma, kurioje reklamuotojai moka už trumpų reklamų, paslaugų pasiūlymų, produktų sąrašų, vaizdo įrašų turinio rodymą ir mobiliųjų programėlių diegimą “Google” skelbimų tinkle interneto naudotojams. Skelbimus galima talpinti tiek paieškos sistemų, pavyzdžiui, “Google” paieškos, rezultatuose, tiek su paieška nesusijusiose svetainėse, mobiliosiose programėlėse ir vaizdo įrašuose.
Daugiau informacijos apie “Google Ads” galite rasti čia.

 

4.3 “Google” pakartotinės rinkodaros funkcija
“Google” pakartotinės rinkodaros funkcija leidžia mums rodyti skelbimus savo naudotojams kitose “Google Ads” tinklo svetainėse (vadinamuosiuose “Google Ads” skelbimuose arba skelbimuose kitose svetainėse), atsižvelgiant į jų interesus. Šiuo tikslu analizuojame naudotojų sąveiką mūsų svetainėje, kad galėtume rodyti tikslinę reklamą naudotojams kitose svetainėse net tada, kai jie apsilankė mūsų svetainėje. Šiuo tikslu “Google” išsaugo naudotojų, kurie lankosi tam tikrose “Google” paslaugose arba “Google” tinkle esančiose svetainėse, naršyklėse esantį numerį. Šis numeris, vadinamas slapuku, naudojamas šių naudotojų apsilankymams sekti. Šis numeris naudojamas interneto naršyklei konkrečiame kompiuteryje unikaliai identifikuoti, o ne asmeniui identifikuoti, ir jokie asmeniniai duomenys nėra saugomi.
Galite išjungti “Google” slapukų naudojimą, įdiegę įskiepį, pateiktą pagal šią nuorodą: www.google.com/settings/ads/plugin.

 

4.4 “Google” konversijų stebėjimas
Šiame kontekste taip pat naudojame “Google” konversijų stebėjimą. Kai spustelėjate “Google” skelbimą, į jūsų įrenginį įrašomas 30 dienų trukmės konversijų stebėjimo slapukas. Šis slapukas nenaudojamas asmens tapatybei nustatyti. Naudojant konversijos slapuką surinkta informacija naudojama “Google Ads” klientų konversijų statistikai rengti.
Interesais pagrįstus “Google” skelbimus “Google” naršyklėje galite išjungti spustelėję mygtuką “Išjungta” adresu https://adssettings.google.de/authenticated arba to atsisakę adresu http://www.aboutads.info/choices/.

 

4.5 Kitos “Google” rinkodaros platformos paslaugos  (“Campaign Manager 360”, “Display & Video 360”, “Search Ads 360”)
Mūsų svetainėje taip pat naudojamos kitos “Google” rinkodaros platformos (buvusios “Google Doubleclick”) paslaugos. “Campaign Manager 360” suteikia galimybę vykdyti skelbimų kampanijas ir vertinti jų našumą. “Display & Video 360” padeda valdyti rodymo ir vaizdo kampanijas. “Search Ads 360” naudojama paieškos kampanijoms įvairiose paieškos sistemose valdyti. Šios paslaugos naudoja slapukus, kad pateiktų naudotojams tinkamus skelbimus, pagerintų kampanijos našumo ataskaitas arba neleistų naudotojui gauti skelbimų daugiau nei vieną kartą. 

“Google” naudoja slapuko kodą, kad nustatytų, kurie skelbimai rodomi kurioje naršyklėje, ir taip gali neleisti, kad jie būtų rodomi daugiau nei vieną kartą. “Google” taip pat gali naudoti slapukų kodą, kad stebėtų konversijas, t. y. ar naudotojas mato skelbimą ir vėliau apsilanko reklamuotojo svetainėje, kad įsigytų pirkinį. Šiuose slapukuose nėra jokios asmeninės informacijos.

Jūsų naršyklė automatiškai užmezga tiesioginį ryšį su “Google” serveriu. Pasak “Google”, integruojant šias paslaugas “Google” gauna informaciją, kad peržiūrėjote atitinkamą mūsų svetainės dalį arba spustelėjote mūsų reklamą. Jei esate užsiregistravę “Google” paslaugoje, “Google” gali priskirti apsilankymą jūsų naudotojo paskyrai. Net jei nesate užsiregistravę “Google” arba nesate prisijungę, gali būti, kad paslaugų teikėjas sužinos jūsų IP adresą ir jį išsaugos.
Be to, slapukai leidžia mums suprasti, ar atlikote tam tikrus veiksmus mūsų svetainėje tada, kai peržiūrėjote arba spustelėjote vieną iš mūsų skelbimų “Google” arba kitoje platformoje (konversijų stebėjimas) (“floodlight”). “Google” naudoja šį slapuką, kad suprastų, su kokiu turiniu sąveikavote mūsų svetainėse, kad vėliau galėtume siųsti jums tikslinę reklamą.

Galite užkirsti kelią sekimui pakeisdami savo naršyklės programinės įrangos nustatymus (pvz., išjungdami trečiųjų šalių slapukus), išjungdami konversijų sekimo slapukus blokuodami slapukus iš http://www.google.com/settings/ads/ domeno savo naršyklės nustatymuose, pagal interesus orientuotų skelbimų iš teikėjų, kurie yra savireguliavimo kampanijos “About Ads” dalis, atžvilgiu spustelėdami nuorodą http://www.aboutads.info/choices arba spustelėdami nuorodą www.googleadservices.com. Norėtume atkreipti dėmesį, kad tokiu atveju gali būti, jog negalėsite naudotis visomis svetainės funkcijomis.

Daugiau informacijos apie “Google” rinkodaros platformą rasite adresu https://marketingplatform.google.com/. Daugiau informacijos taip pat galite rasti Tinklo reklamos iniciatyvoje (NAI) adresu http://www.networkadvertising.org/.

 

Pavadinimas

Trečioji šalis

Paskirtis

Saugojimo laikotarpis

1P_JAR

“Google”

Naudoja: “Google Ads”

 

Šis slapukas perduoda informaciją apie tai, kaip naudotojas naudojasi svetaine, ir apie bet kokią reklamą, kurią naudotojas galėjo matyti prieš apsilankydamas minėtoje svetainėje.

30 dienų

Konversija

Naudoja: “Google Ads”

 

Slapukas naudojamas reklamai.

90 dienų

ANID

Naudoja: kampanijų valdymo sistema, “Display & Video 360”, “Google Ads”, “Search Ads 360”

 

Šis slapukas susieja naudotojo veiklą kituose įrenginiuose, prie kurių jis anksčiau prisijungė naudodamasis “Google” paskyra. Pagal tai koordinuojami skelbimai, kuriuos naudotojas mato savo įrenginiuose, ir matuojami konversijos įvykiai.

13 mėnesių EEE JK / 24 mėnesiai kitur

AID

Naudoja: kampanijų valdymo sistema, “Display & Video 360”, “Google Ads”, “Search Ads 360”

 

Šis slapukas susieja naudotojo veiklą kituose įrenginiuose, prie kurių naudotojas anksčiau prisijungė naudodamasis savo “Google” paskyra. Pagal tai koordinuojami skelbimai, kuriuos naudotojas mato savo įrenginiuose, ir matuojami konversijos įvykiai.

13 mėnesių EEE JK / 540 dienų kitur

TAID

Naudoja: kampanijų valdymo sistema, “Display & Video 360”, “Google Ads”, “Search Ads 360”

 

Šis slapukas naudojamas siekiant susieti naudotojo veiksmus su kitais įrenginiais.

14 dienų

NID

Naudoja: “Google Ads”

 

Slapuke yra unikalus kodas, kurį “Google” naudoja, kad įsimintų naudotojo nuostatas ir kitą informaciją, pvz., pageidaujamą kalbą, kiek paieškos rezultatų naudotojas pageidauja, kad būtų rodoma viename puslapyje, ir ar naudotojas pageidauja, kad būtų įjungtas “Google” saugios paieškos filtras.

6 mėnesiai

FPAU

“Google”, tačiau rinkinys iš “Miele” domeno

Naudoja: kampanijų valdymo sistema, “Display & Video 360”, “Google Ads”, “Search Ads 360”

 

Šis slapukas naudojamas analizei ir reklamai.

90 dienų

FPGCLAW

Naudoja: “Google Ads”

 

Šis slapukas atkartoja jau egzistuojančius “Google Ads” slapukus, nes į pirmosios šalies slapuką įrašo “Google Ads” paspaudimo kodą.

90 dienų

FPGCLGB

Naudoja: “Google Ads”

 

Šis slapukas naudojamas analizei ir reklamai.

90 dienų

_gcl_gb

Naudoja: “Google Ads”

 

Šis slapukas padeda “konversijų susiejimo” funkcijai – jis priima informaciją apie reklamos paspaudimus ir išsaugo ją pirmosios šalies slapuke, kad konversijas būtų galima priskirti ne nukreipimo puslapyje.

90 dienų

_gac_gb_<wpid>

Naudoja: “Google Ads”

 

Slapuke pateikiama su kampanija susijusi informacija.

90 dienų

_gcl_aw

Naudoja: “Google Ads”

 

Šis slapukas padeda “konversijų susiejimo” funkcijai – jis priima informaciją apie reklamos paspaudimus ir išsaugo ją pirmosios šalies slapuke, kad konversijas būtų galima priskirti ne nukreipimo puslapyje.

90 dienų

FPGCLDC

Naudoja: “Campaign Manager”, “Display & Video 360”, “Search Ads 360”

 

Slapukas naudojamas siekiant padėti reklamuotojams nustatyti, kiek kartų naudotojai, paspaudę ant jų skelbimų, atlieka veiksmus jų svetainėje.

90 dienų

_gcl_dc

Naudoja: “Campaign Manager”, “Display & Video 360”, “Search Ads 360”

 

konversijoms išsaugoti ir stebėti.

90 dienų

_gcl_au

Naudoja: kampanijų valdymo sistema, “Display & Video 360”, “Google Ads”, “Search Ads 360”

 

Slapukas naudojamas “Conversion Linker” funkcijai.

90 dienų

__gpi

Naudoja: “Google Ad Manager”

 

Slapukas renka informaciją apie naudotojo elgesį keliose svetainėse. Ši informacija naudojama siekiant optimizuoti reklamos tinkamumą svetainėje.

13 mėnesių

__gpi_optout

Naudoja: “Google Ad Manager”

 

Šis slapukas naudojamas reklamai svetainėje pateikti.

13 mėnesių

__gads

Naudoja: “Display & Video 360”, “Google Ad Manager”, “Google Ads”

 

Slapukas naudojamas registruoti, kokie skelbimai buvo rodomi naudotojui. 

13 mėnesių

_gac_<wpid>

 

Naudoja: “Google Analytics”

 

Šiame slapuke pateikiama su kampanija susijusi naudotojo informacija.

 

90 dienų

 

APC Doubleclick, Google Naudoja: Kampanijų vadybininkas, "Display & Video 360". Šis slapukas naudojamas reklamos ir saugumo tikslais. 6 mėnesiai

pm_sess

“Doubleclick”, “Google”

 

Naudoja: kampanijų valdymo sistema, “Display & Video 360”, “Google Ads”, “Search Ads 360”

 

Slapukas nustatomas siekiant užkirsti kelią kenkėjiškoms svetainėms veikti be naudotojo žinios ir taip, tarsi jos būtų tas naudotojas.

30 minučių

pm_sess_NNN

Naudoja: kampanijų valdymo sistema, “Display & Video 360”, “Google Ads”, “Search Ads 360”

 

Slapukas nustatomas siekiant užkirsti kelią kenkėjiškoms svetainėms veikti be naudotojo žinios ir taip, tarsi jos būtų tas naudotojas.

30 minučių

aboutads_sessNNN

Naudoja: kampanijų valdymo sistema, “Display & Video 360”, “Google Ads”, “Search Ads 360”

 

Slapukas leidžia naudotojams sąveikauti su paslauga ar svetaine ir naudotis funkcijomis, kurios yra esminės teikiant tokią paslaugą. Naudojamas naudotojų autentiškumui patvirtinti, užkirsti kelią sukčiavimui ir apsaugoti naudotojus, kai jie sąveikauja su paslauga.

30 minučių

DSID

Naudoja: “Campaign Manager”, “Google Ad Manager”, “Google Analytics”, “Display & Video 360”, “Google Ads”, “Search Ads 360”

 

Šis slapukas naudojamas prisijungusiam naudotojui identifikuoti ne “Google” svetainėse ir įsiminti, ar naudotojas sutiko su skelbimų pritaikomumu.

2 savaitės

test_cookie

Naudoja: “Campaign Manager”, “Google Ad Manager”, “Google Analytics”, “Display & Video 360”, “Google Ads”, “Search Ads 360”

 

Šį slapuką naudoja “Google DoubleClick”, kad patikrintų, ar galima nustatyti slapukus.

15 minučių

id

Naudoja: “Campaign Manager”, “Display & Video 360”, “Google Ad Manager”, “Search Ads 360”

 

Šį slapuką “Google” naudoja reklamai, įskaitant skelbimų pateikimą ir atvaizdavimą, skelbimų suasmeninimą, skelbimų rodymo vartotojui kartų skaičiaus apribojimą, skelbimų, kuriuos naudotojas pasirinko neberodyti, išjungimą ir skelbimų veiksmingumo vertinimą.

OPT_OUT: fiksuota galiojimo pabaiga (2030-11-09), ne OPT_OUT: 13 mėnesių EEE JK / 24 mėnesiai kitur

FLC

Naudoja: “Campaign Manager”, “Display & Video 360”, “Search Ads 360”

 

Šis slapukas naudojamas siekiant susieti naudotojo veiklą įvairiuose įrenginiuose, koordinuoti naudotojo rodomus skelbimus įvairiuose įrenginiuose ir matuoti konversijos įvykius.

10 sekundžių

RUL

 

Naudoja: “Display & Video 360”, “Google Ad Manager”, “Google Ads”

 

Slapukas naudojamas siekiant nustatyti, ar svetainės reklama buvo tinkamai rodoma.

12 mėnesių

IDE

Naudoja: “Campaign Manager”, “Display & Video 360”, “Google Ad Manager”, “Google Analytics”, “Search Ads 360”

 

Šis slapukas naudojamas tikslinėms reklamoms, aktualioms naudotojams internete, rodyti.

 

13 mėnesių EEE JK / 24 mėnesiai kitur

 

4.1. „Adform“

Savo interneto svetainėje mes naudojame rinkodaros slapukus, kuriuos teikia ir (arba) naudoja „Adform.

Adform yra technologijų bendrovė, teikianti reklamos internete paslaugas didžiausioms pasaulio interneto svetainėms ir reklamuotojams.

Daugiau informacijos apie bendrovės „Adform“ slapukų naudojimą galite rasti čia.

 

 

 

4.2. “Meta” / “Facebook” 
Savo svetainėje naudojame rinkodaros slapuką (-us), kurį (-iuos) teikia ir (arba) naudoja “Meta Platforms Ireland Ltd.”, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublinas 2, Airija (toliau – “Facebook” arba “Meta”).

“Meta” slapukai naudojami, jei turite “Facebook” paskyrą, naudojate “Facebook” produktai, įskaitant “Facebook” svetainę ir programėles, arba lankotės kitose svetainėse ir programėlėse, kuriose naudojami “Facebook” produktai (įskaitant mygtuką “Patinka” ar kitas “Facebook” technologijas). “Facebook” slapukai leidžia mums stebėti jūsų veiklą mūsų svetainėje, kad galėtume analizuoti mūsų konversijos kanalo veiksmingumą ir reguliariai tobulinti savo svetainę. Be to, “Facebook” slapukai leidžia mums naudoti “Facebook” pakartotinės rinkodaros funkciją “Pasirinktinės auditorijos”. Tai leidžia svetainės naudotojams rodyti interesais pagrįstą reklamą (“Facebook Ads”), kai jie lankosi socialiniame tinkle “Facebook” arba kitose svetainėse, kurios taip pat naudoja šį procesą. Daugiau informacijos apie “Facebook” konversijų stebėjimą, “Facebook” pasirinktines auditorijas ir susijusią duomenų tvarkymo veiklą rasite mūsų privatumo pranešime. 

Be to, “Meta” slapukai leidžia bendrovei “Meta” siūlyti jums “Facebook” produktus ir suprasti apie jus gautą informaciją, įskaitant informaciją apie jūsų naudojimąsi kitomis svetainėmis ir programėlėmis, neatsižvelgiant į tai, ar esate užsiregistravę arba prisijungę, ar ne.

“Meta” slapukai gauna šių tipų duomenis: http antraštes, duomenis apie “Pixel”, mygtukų paspaudimų duomenis, pasirenkamąsias vertes ir formos laukų pavadinimus. Daugiau informacijos apie “Facebook” slapukus galite rasti čia.

 

Pavadinimas

Trečioji šalis (daugiau informacijos pateikta aukščiau)

Tikslas (daugiau paaiškinimų pateikta aukščiau)

Saugojimo laikotarpis

_fbp

 

“Meta” / “Facebook”, tačiau rinkinys iš “Miele” domeno

 

 

Bendrosios nuostatos: “Facebook” rinkodara

Specialiosios nuostatos: slapukas naudojamas naršyklėms identifikuoti reklamos ir svetainės analizės tikslais

90 dienų

_fbc

Bendrosios nuostatos: “Facebook” rinkodara

Specialiosios nuostatos: slapukas naudojamas “Facebook” paspaudimo kodui išsaugoti, kad būtų galima sugretinti prieigą prie svetainės ir paspaudimus ant “Facebook” skelbimų

90 dienų

fr

“Meta” / “Facebook”

Bendrosios nuostatos: “Facebook” rinkodara

Specialiosios nuostatos: slapukas naudojamas “Facebook” skelbimams teikti, vertinti ir tobulinti

7 dienų

wd

Bendrosios nuostatos: “Facebook” rinkodara

Bendrosios nuostatos: slapukas naudojamas optimaliai jūsų prietaiso ekrano patirčiai užtikrinti

2 metai

datr

Bendrosios nuostatos: “Facebook” rinkodara

Bendrosios nuostatos: slapukas naudojamas interneto naršyklei, kuri naudojama prisijungti prie “Facebook” nepriklausomai nuo prisijungusio naudotojo, identifikuoti

700 dienų

c_user

Bendrosios nuostatos: “Facebook” rinkodara

Specialiosios nuostatos: slapukas naudojamas “Facebook” tapatybei patvirtinti

90 dienų

locale

Bendrosios nuostatos: “Facebook” rinkodara

Specialiosios nuostatos: slapukas naudojamas mygtukui “Bendrinti”

7 dienų

presence

Bendrosios nuostatos: “Facebook” rinkodara

Specialiosios nuostatos: slapukas naudojamas norint įjungti svetainės funkcijas ir paslaugas, pvz., naudotis “Messenger” pokalbių langais

Sesija

sb

Bendrosios nuostatos: “Facebook” rinkodara

Specialiosios nuostatos: slapukas naudojamas naršyklei identifikuoti prisijungimo autentifikavimo tikslais

700 dienų

spin

Bendrosios nuostatos: “Facebook” rinkodara

Sesija

xs

Bendrosios nuostatos: “Facebook” rinkodara

Specialiosios nuostatos: slapukas naudojamas “Facebook” tapatybei patvirtinti

Šio slapuko gyvavimo laikas priklauso nuo žymimojo langelio “išlaikyti mane prisijungusį” būsenos. Jei nustatytas žymimasis langelis “išlaikyti mane prisijungusį”, slapukas nustoja galioti po 90 dienų neaktyvumo. Jei žymimasis langelis “išlaikyti mane prisijungusį” yra nenustatytas, slapukas yra laikomas sesijos slapuku.

oo

Bendrosios nuostatos: “Facebook” rinkodara

Specialiosios nuostatos: “Facebook” naudoja slapuką, kad prisimintų, jog naudotojas atsisakė matyti “Meta” skelbimus, pagrįstus veikla trečiųjų šalių svetainėse

5 metai

dpr

Bendrosios nuostatos: “Facebook” rinkodara

Specialiosios nuostatos: slapukas naudojamas ekrano rodymui optimizuoti

7 dienų

dbln

Bendrosios nuostatos: “Facebook” rinkodara

Specialiosios nuostatos: slapukas naudojamas naršyklės duomenims ir “Facebook” paskyros saugumo informacijai išsaugoti

2 metai

act

Bendrosios nuostatos: “Facebook” rinkodara

Specialiosios nuostatos: slapukas naudojamas naršyklės duomenims ir “Facebook” paskyros saugumo informacijai išsaugoti

 

Šio slapuko gyvavimo laikas priklauso nuo žymimojo langelio “išlaikyti mane prisijungusį” būsenos. Jei nustatytas žymimasis langelis “išlaikyti mane prisijungusį”, slapukas nustoja galioti po 90 dienų neaktyvumo. Jei žymimasis langelis “išlaikyti mane prisijungusį” yra nenustatytas, slapukas yra laikomas sesijos slapuku.

 

4.3. Išsamesnė informacija

Galite išjungti rinkodaros slapukus. Išsamesnė informacija apie kiekvieną atskirą mūsų naudojamą rinkodaros slapuką pateikiama šioje lentelėje.

Pavadinimas

Trečioji šalis

Tikslas

Saugojimo laikotarpis

__ADFUID__

„Adform“

„Adform“

28 dienos

userID

„Facebook“

„Facebook“

28 dienos

 

5. “Qualtrics”

Naudojamės “Qualtrics LLC”, 333 W. River Park Drive, Provo UT 84604, JAV teikiamomis paslaugomis, kad galėtume atlikti klientų, produktų ir prekių ženklų apklausas mūsų svetainėje. Kai dalyvaujate apklausoje, mes naudojame “Qualtrics” slapukus su ID reikšmėmis, daugiausia tam, kad galėtume geriau sekti apklausų sesijas arba jas palaikyti. Norėdami gauti daugiau informacijos apie “Qualtrics LLC”, apsilankykite www.qualtrics.com.

Pavadinimas

Trečiasis asmuo

Paskirtis

Saugojimo laikotarpis

Apklausos ID

“Qualtrics LLC”

Slapukas naudojamas apklausos vartotojui identifikuoti ir vartotojo apklausos istorijai išsaugoti, kad būtų galima sekti apklausos sesiją arba ją palaikyti.

6 mėnesiai

Sesijos ID ir užklausos parametrų maiša, susieta su sessionID

Slapukas naudojamas įrašyti seanso ID maišą ir vartotojo atsakymo URL, kad jeigu yra įjungta parinktis “Išsaugoti ir tęsti”, vartotojas galėtų grįžti į savo atsakymą ir tęsti.

Iki 1 metų arba iki sesijos užbaigimo

QST

Slapukas yra naudojamas apklausai įrašyti ir neleisti apklausos vartotojui vėl dalyvauti apklausoje.

6 mėnesiai

<surveyid><statedata>-reloadSession

Šis slapukas yra skirtas apklausoms vykdyti naudojant SSO autentifikavimo priemonę ir yra naudojamas informuoti “Qualtrics”, kurią sesiją iš naujo reikia įkelti respondentui išėjus ir sugrįžus.

15 minučių

URL maiša, kuri gali būti papildyta su “-singleReload”

Slapukas yra naudojamas apklausai įrašyti ir neleisti apklausos vartotojui vėl dalyvauti apklausoje.

6 mėnesiai