Duomenų apsauga

Duomenų apsauga

Privatumo politika

Gerbiami vartotojai,

norime pasidalinti su jumis duomenų apsaugos informacija, susijusia su mūsų interneto svetainėmis ir mobiliosiomis programėlėmis, t. y. su:

 • mūsų interneto svetaine: www.miele.lt,
 • mūsų parduotuve internete: shop.miele.lt,
 • visomis mobiliosiomis „iOS“ ir „Android“ programėlėmis.

Įvadas

Vadovaudamiesi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (BDAR), mes, SIA „Miele“ Lietuvos filialas, registracijos Nr. 302645682, adresas: Konstitucijos pr. 29, LT-08105 Vilnius, būdami interneto svetainių valdytojais (toliau – „Miele“), esame atsakingi už jūsų asmens duomenų tvarkymą, susijusį su šių interneto svetainių naudojimu.

Mūsų informacija ryšiams:

SIA „Miele“ Lietuvos filialas

Konstitucijos pr. 29, LT-08105, Vilnius, Lietuva

Telefonas (+370) 52787116 / 880001231

El. paštas privacy@miele.lt

Mes rimtai žiūrime į jūsų asmens duomenų ir privatumo apsaugą. Dėl šios priežasties, tvarkydami jūsų asmens duomenis, mes vadovaujamės Lietuvos Respublikos teisės aktais, šios privatumo politikos nuostatomis ir BDAR.

Šios privatumo politikos tikslas – informuoti, kokius jūsų asmens duomenis mes tvarkome jums naudojantis mūsų interneto svetainėmis ir mobiliosiomis programėlėmis, dėl kokios priežasties mes juos tvarkome ir koks yra šio duomenų tvarkymo teisinis pagrindas.

Duomenų apsaugos pareigūnas

Su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti el. paštu privacy@miele.lt

 

Asmens duomenys

Asmens duomenys yra bet kokia informacija, susijusi su identifikuotu fiziniu asmeniu ar su fiziniu asmeniu, kurį galima identifikuoti; fizinis asmuo, kurį galima identifikuoti, yra toks asmuo, kurį galima tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti naudojant tokius identifikatorius kaip vardas, identifikavimo numeris, vietovės duomenys, internetinis identifikatorius arba galima identifikuoti naudojant vieną ar kelis specifinius fizinius, fiziologinius, psichologinius, ekonominius, kultūrinius ar socialinius bruožus. Prie šios informacijos priskiriama visa su jūsų asmeniu susijusi informacija, pavyzdžiui: jūsų vardas, elektroninio pašto adresas, pašto adresas, kliento numeris ir internetiniai identifikatoriai. Informacija, kuri negali būti susieta su jūsų asmeniu (pavyzdžiui, internetinio vartotojo numeris), nėra informacija, leidžianti jus identifikuoti.

Jūs galite naudotis mūsų interneto svetainėmis ir mobiliosiomis programėlėmis neatskleisdami savo tapatybės ir nesuteikdami savo asmens duomenų. Kai kuriais atvejais, jums naudojantis mūsų parduotuve internete, mobiliosiomis programėlėmis ar „Miele“ interneto puslapio paslaugomis, gali būti renkama jūsų asmeninė informacija.

Asmens duomenų saugojimas

Jūsų duomenys bus saugomi ypatingai saugiuose serveriuose. Mes imamės atitinkamų organizacinių priemonių siekdami apsaugoti jūsų asmens duomenis nuo praradimo, sunaikinimo, neteisėtos prieigos, pakeitimo ar platinimo. Tik keli įgalioti asmenys turi prieigą prie jūsų asmens duomenų. Tai yra serverių techninį, komercinį ar montavimo palaikymą teikiantys asmenys.

Jūsų asmens duomenys yra užšifruoti ir perduodami internetu. Perduodami duomenis mes naudojame SSl šifravimą (Saugiųjų jungčių lygmuo).

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas

Jei jūsų duomenys yra tvarkomi gavus jūsų sutikimą, vadovaujamasi BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktu: duomenų subjektas duoda sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis vienam ar keliems konkretiems tikslams.

Jei jūsų asmens duomenys tvarkomi siekiant įvykdyti sutartį ar kitokio pobūdžio sutartinius įsipareigojimus su jumis, vadovaujamasi BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktu: duomenų tvarkymas yra būtinas siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalimi yra duomenų subjektas, ar siekiant įgyvendinti kitus ikisutartinius įsipareigojimus.

Jei mes tvarkome jūsų asmens duomenis siekdami įvykdyti teisės aktų nustatytus įsipareigojimus, vadovaujamės BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktu: duomenų tvarkymas reikalingas duomenų valdytojo teisiniams įsipareigojimams vykdyti.

BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas taikomas, jei jūsų asmens duomenų tvarkymas yra būtinas siekiant apsaugoti teisėtus mūsų įmonės ar trečiųjų asmenų interesus, pagrindines teises ir laisves.

Mes visada nurodome, kokiu teisiniu pagrindu remiamės tvarkydami jūsų asmens duomenis pagal šią privatumo politiką.  Toliau nurodomi „Miele“ teisėti interesai.

Asmens duomenis mes naudojame, kad galėtume:

 • teikti paslaugas (įskaitant produktų pardavimą ir pristatymą), nurodytas mūsų interneto svetainėje www.miele.lt ir mūsų parduotuvėje internete shop.miele.lt;
 • identifikuoti klientą ar vartotoją;
 • išvengti sukčiavimo sandorių;
 • suasmeninti interneto svetainėje www.miele.lt teikiamas paslaugas;
 • elektroniniu paštu siųsti pranešimus, išlaidų sąmatas, užsakymo patvirtinimus, sąskaitas ir kad galėtume įvykdyti finansinius sandorius;
 • siųsti renginių, į kuriuos buvo užsiregistruota, patvirtinimus (įskaitant informaciją apie „Miele“ organizuojamus maisto gaminimo renginius);
 • atsakyti į klausimus ir skundus, susijusius su www.miele.lv interneto svetaine;
 • informuoti visuomenę apie „Miele“ veiklą.

 

Duomenų sunaikinimas ir saugojimo trukmė

Išnykus tikslui, dėl kurio jūsų duomenys buvo saugomi, mes visada juos sunaikiname arba užblokuojame. Nepaisant to, tam tikrais atvejais šie duomenys gali būti išsaugomi, jei to reikalauja teisės aktai, pavyzdžiui, jei duomenų išsaugojimas nustatytas įstatyme ar dokumentacijos tvarkymo įsipareigojimuose. Tokiu atveju mes sunaikinsime arba užblokuosime jūsų asmens duomenis pasibaigus teisės aktuose nustatytiems terminams.

Duomenų tvarkymas lankantis mūsų interneto svetainėse

Naudojimosi interneto svetainėmis ir naudojamo prietaiso informacija

Kiekvieną kartą, kai jūs lankotės mūsų interneto svetainėse ar naudojatės mobiliosiomis programėlėmis, mes renkame informaciją, susijusią su jūsų naudojamu prietaisu: iš kokios interneto naršyklės buvo atlikta užklausa, šios užklausos data bei laikas. Papildomai išsaugoma informacija apie perduotų duomenų statusą ir kiekį. Mes taip pat renkame informaciją apie naudojamo prietaiso interneto naršyklės tipą ir versiją, prietaiso operacinę sistemą ir interneto paslaugų teikėją. Mes stebime, iš kokio puslapio jūs pasiekėte mūsų paslaugas.

Šie duomenys renkami, kad jūsų prietaise būtų galima pateikti interneto svetainės turinį. Minėti duomenys taip pat naudojami siekiant nustatyti internetinių ir mobiliųjų paslaugų veikimo trūkumus, sureguliuoti naudojimąsi internetinėmis ir mobiliosiomis paslaugomis, atlikti pataisymus ir pagerinimus.

Slapukų naudojimas

Mes naudojame slapukus. Tai jūsų kompiuteryje išsaugomi maži tekstiniai failai, kaupiantys atitinkamus nustatymus ir duomenis, kuriuos mums perduoda jūsų naršyklė. Įprastai slapuke išsaugomas domeno, iš kurio buvo išsiųstas slapuko failas, pavadinimas, slapuko amžius ir raidinis-skaitmeninis identifikatorius.

Reklamjuostėje mes iš anksto jus įspėjame apie slapukų naudojimą.

Slapukai leidžia mums rinkti ir kaupti šią informaciją:

 • kalbos nustatymus;
 • paieškos nustatymus;
 • internetinės formos turinį;
 • informaciją, leidžiančią identifikuoti ar autentifikuoti vartotoją;
 • pirkinių krepšelyje esančius produktus;
 • užrašuose esančius produktus;
 • produktus, įsigyjamus iš užsakymų konsultanto.

Duomenys, surinkti naudojant slapukus, yra nuasmeninti, todėl negali būti susieti su konkrečiu vartotoju.

Teisinis slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas.

„Google Analytics“

Mes naudojame „Google Analytics“[1] siekdami atlikti statistikos analizę, įskaitant interneto svetainės www.miele.lt ir parduotuvės internete shop.miele.lt lankomumo analizę.

Naudodama mūsų serveriuose saugomus slapukus, „Google Analytics“ analizuoja statistinius interneto svetainės www.miele.lt duomenis. „Google“ saugo apibendrintus interneto svetainės www.miele.lt duomenis. Su „Google“ privatumo politika galite susipažinti čia. 

Jūs galite uždrausti „Google“ rinkti ir tvarkyti slapukų sukauptus duomenis, susijusius su jūsų naudojimusi interneto svetaine (įskaitant jūsų IP adresą), parsisiųsdami ir įdiegdami naršyklės įskiepį, pateiktą šioje nuorodoje: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 

„Google“ pakartotinės rinkodaros funkcija

„Google“ pakartotinės rinkodaros funkcija suteikia galimybę rodyti naudotojams skelbimus, atsižvelgiant į jų interesus, taip pat ir kitose mūsų svetainėse, esančiose tinkle „Google Ads“ (vadinamuosius „Google Ads“ arba kt. svetainių skelbimus). Šiuo tikslu analizuojami naudotojų veiksmai mūsų svetainėje, kad po to, kai jie apsilanko mūsų svetainėje, būtų galima rodyti tikslinę reklamą ir kitose tinklo svetainėse. „Google“ naudotojų naršyklėse išsaugomas naudojimosi tam tikromis „Google“ paslaugomis arba svetainėmis tinkle „Google Display“ skaičius. Šis skaičius parodo, kiek kartų naudotojai lankėsi.

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra teisėtas interesas, kaip nustatyta BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punkte.

Jūs galite neleisti naudoti „Google“ slapukų, įdiegę papildinį, kaip nurodoma šioje tinklavietėje: www.google.com/settings/ads/plugin

 

“Qualtrics”

Savo svetainėje naudojamės “Qualtrics LLC”, 333 W. River Park Drive, Provo UT 84604, JAV, teikiamomis paslaugomis, vykdydami klientų, produktų ir prekių ženklų apklausas, siekiant reguliariai tobulinti savo produktus ir paslaugas. Kai dalyvaujate apklausoje, bus tvarkomi tik žurnalo duomenys (data ir laiko žymė / informacija apie jūsų naršyklę ir naršyklės nustatymai / informacija apie jūsų įrenginį / naudojimo data). Galite laisvai nuspręsti, ar norite dalyvauti apklausoje. Jei nenorite dalyvauti apklausoje, galite tiesiog uždaryti iššokantįjį apklausos langą su “X” mygtuku, esančiu viršutiniame dešiniajame iššokančiojo apklausos lango kampe. Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a) punktą. Savo sutikimą galite bet kada atšaukti. Tai įsigalios visiems būsimiems procesams.

Naudodami “Qualtrics” paslaugas taip pat naudojame “Qualtrics” slapukus, daugiausia tam, kad galėtume lengviau sekti apklausų sesijas arba jas palaikyti. Daugiau informacijos apie “Qualtrics” slapukų naudojimą rasite mūsų pranešime apie slapukus. Norėdami gauti daugiau informacijos apie “Qualtrics LLC” ir “Qualtrics” naudojamus asmens duomenis, apsilankykite https://www.qualtrics.com/privacy-statement/.

 

Registracija

Mūsų interneto svetainėje ir mobiliojoje programėlėje jūs galite užsiregistruoti kaip vartotojas. Registruodamiesi jūs turite pateikti prašomus duomenis, pavyzdžiui, vardą, adresą, elektroninio pašto adresą. Mes išsaugome registracijos datą, laiką ir IP adresą. Norėdami atlikti registraciją, turite pateikti sutikimą naudoti jūsų asmens duomenis.

Duomenų tvarkymo registracijos tikslais teisinis pagrindas yra asmens duotas sutikimas tvarkyti jo asmens duomenis vienam ar keliems konkretiems tikslams. Jei jūs užsiregistruojate siekdami sudaryti ar įvykdyti sutartį, duomenys tvarkomi vadovaujantis tuo, kad

duomenų tvarkymas būtinas norint įvykdyti sutartį, kurios šalimi yra duomenų subjektas, arba norint įvykdyti duomenų subjekto reikalavimus, pateiktus prieš pasirašant sutartį.

Registracija būtina norint su mumis pasirašyti ar įvykdyti sutartį.

Mes saugome duomenis, kol tai būtina sutarčiai vykdyti. Šiuos duomenis įstatymų nustatytą laikotarpį saugome siekdami įgyvendinti po sutarties įvykdymo kylančius įsipareigojimus bei komerciniais ir mokesčių tikslais. Įprastai tai yra 3 metų terminas, sueinantis atitinkamų kalendorinių metų pabaigoje.

Interneto parduotuvės užsakymų tvarkymas

Jūsų užsakymui vykdyti pateiktus asmens duomenis gali naudoti tik mūsų įmonė, mūsų filialai bei užsakymą tvarkanti įmonė.

Tvarkydami užsakymą, mes bendradarbiaujame su įvairiomis įmonėmis, atsakingomis už mokėjimo ir logistikos procesus. Mes užtikriname, kad mūsų partneriai laikosi duomenų apsaugos nuostatų. Mes perduodame jūsų kontaktinius duomenis (vardą, adresą, telefono numerį) transportavimo paslaugas teikiančiai įmonei, kad ji galėtų jums pristatyti užsakytus produktus.

Šio proceso teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas. Jūsų asmens duomenų tvarkymas būtina siekiant įvykdyti sutartį.

Mes saugome duomenis, kol tai būtina sutarčiai vykdyti. Šiuos duomenis įstatymų nustatytą laikotarpį saugome siekdami įgyvendinti po sutarties įvykdymo kylančius įsipareigojimus bei komerciniais ir mokesčių tikslais. Įprastai tai yra 3 metų terminas, sueinantis atitinkamų kalendorinių metų pabaigoje.

Užsakymų mokėjimų tvarkymas

Užsakymų mokėjimų tvarkymas gali užtrukti priklausomai nuo pasirinkto mokėjimo būdo ir jo vykdymą atliekančio paslaugos teikėjo.

Mokant kredito kortele, kredito kortelę išdavusiai įmonei privalomai siunčiamas jūsų vardas, adresas ir užsakymo duomenys.

Mokėjimo duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas. Jūsų asmens duomenų tvarkymas būtina siekiant įvykdyti sutartį.

Mes saugome duomenis, kol tai būtina sutarčiai vykdyti. Šiuos duomenis įstatymų nustatytą laikotarpį saugome siekdami įgyvendinti po sutarties įvykdymo kylančius įsipareigojimus bei komerciniais ir mokesčių tikslais. Įprastai tai yra 3 metų terminas, sueinantis atitinkamų kalendorinių metų pabaigoje.

Papildomas duomenų tvarkymas naudojantis „Miele“ mobiliosiomis programėlėmis

Naudojantis mobiliosiomis programėlėmis tvarkomi toliau nurodyti duomenys:

 • registracijos duomenys;
 • kliento numeris, „Miele“ paskyra;
 • naudojamo (-ų) prietaiso (-ų) serijos numeris (-iai);
 • naudojamo (-ų) prietaiso (-ų) funkcinės charakteristikos, pagrindiniai prietaiso (-ų) duomenys;
 • prietaiso naudojimo duomenys;
 • prietaiso būsenos duomenys;
 • mobiliosios programėlės naudojimo duomenys;
 • su asmeniu susieti duomenys, naudojami telekomunikacijų tikslais.

Visapusiškam „Miele@mobile“ mobiliosios programėlės naudojimui būtinas tam tikrų sistemų leidimas. Pradedant naudotis mobiliąja programėle ir (arba) naudojant konkrečią funkciją, iš jūsų bus pareikalauta suteikti atitinkamą leidimą. Atkreipiame dėmesį, kad tinkamam mobiliosios programėlės naudojimui būtina prieiga prie atitinkamų jūsų prietaiso (išmaniojo telefono, planšetinio kompiuterio) nustatymų bei jūsų asmeninės informacijos.

„Miele@mobile“ mobiliąją programėlę galite parsisiųsti iš trečiųjų šalių valdomų mobiliųjų programėlių parduotuvių internete („Google Play Store“ ir „Apple App Store“). Atsisiuntimui atlikti įprastai reikia išankstinės registracijos minėtose interneto parduotuvėse. Mes neturime jokios įtakos šiuo tikslu naudojamiems asmens duomenims tvarkyti ir naudoti. Už šį duomenų tvarkymą yra atsakingas atitinkamos mobiliųjų programėlių internetinės parduotuvės valdytojas.

 Šio duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas. Siekiant teikti mobiliosios programėlės siūlomas paslaugas būtinas duomenų tvarkymas, todėl taikomas ir BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas. Siekdami optimizuoti savo produktus ir paslaugas, anonimiškai įvertiname jūsų naudojamo prietaiso duomenis. Šio proceso teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas, jei produktų ir paslaugų optimizavimas pagrįstas mūsų teisėtais interesais.

Mes tvarkome duomenis toliau nurodytais tikslais:

 • siekdami pagerinti produktus ir paslaugas (pavyzdžiui, buitinės technikos programas ir kitas funkcijas, mobiliąją programėlę);
 • norėdami su jumis susisiekti ir pasiūlyti jūsų poreikius atitinkančias konkrečias paslaugas;
 • norėdami pašalinti ar išvengti trikdžių;
 • siekdami pasiūlyti ir pagerinti naudojimąsi mobiliąja programėle;
 • norėdami teikti mobiliojoje programėlėje siūlomas paslaugas.

Mes saugome duomenis, kol tai būtina nustatytiems tikslams įgyvendinti.

Susisiekimas su mumis

Susisiekti su mumis galite įvairiais būdais, įskaitant kontaktinės formos mūsų interneto svetainėje užpildymą.

Kontaktai

Susisiekti su mumis galite paskambinę klientų aptarnavimo karštąja linija, elektroniniu arba įprastu paštu. Jei jūs pasinaudojate bet kuriuo komunikacijos būdu, mes renkame jūsų komunikacijos metu pateiktus asmens duomenis. Tai gali būti jūsų vardas, adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris. Jūs galite nuspręsti, kokią informaciją norite mums suteikti.

Šiuos duomenis saugome tik siekdami apdoroti ar pateikti atsakymą į jūsų paklausimą ar prašymą.

Jei jūs pasinaudojate mūsų interneto svetainėje esančia kontaktine forma, renkame joje pateiktą informaciją, pavyzdžiui, jūsų vardą, elektroninio pašto adresą. Papildomai mes išsaugome IP adresą ir užklausos datą bei laiką. Šiuos duomenis saugome tik siekdami pateikti atsakymą į jūsų paklausimą ar prašymą.

Kontaktinių duomenų naudojimo teisinis pagrindas, sutikimo atšaukimas

Pasinaudoję tam tikru komunikacijos būdu, jūsų duomenis mes renkame tik pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą. Jūs bet kada galite atšaukti savo sutikimą. Išsprendus jūsų klausimus, visi duomenys išsaugomi ir gali būti panaudoti, jei iškiltų ginčas. Bet kuriuo metu gali būti pareikalauta ištrinti šiuos duomenis, priešingu atveju, jie ištrinami išsprendus pateiktą klausimą. Mes iškart pašaliname duomenis, jei jų saugojimas nenumatytas komercinėse ar mokestinėse nuostatose.

Socialinė žiniasklaida

Mūsų interneto svetainėje ir mobiliojoje programėlėje jūs rasite nuorodas į socialinių tinklo „Facebook“ bei mūsų „YouTube“ kanalo puslapius. Nuorodos į šiuos puslapius pateikiamos kaip atitinkamų paslaugų teikėjų logotipai.

Paspaudus ant nuorodos, atsidaro socialinės žiniasklaidos puslapis, kuriam naudoti nėra taikoma ši privatumo politika. Norėdami gauti informaciją apie šių interneto svetainių naudojimo sąlygas, perskaitykite jų privatumo politikas. Jas galite rasti čia:

„Facebook“: https://www.facebook.com/policy.php

„YouTube“: https://policies.google.com/privacy

Jūsų teisės

Pagal BDAR, suinteresuoti asmenys turi skirtingas teises. Jei norite gauti detalesnę informaciją, bet kuriuo metu galite susisiekti su mumis.

Pagrindinės teisės:

 • Teisė būti informuotam: pagal BDAR 15 straipsnį, jūs galite reikalauti nurodyti, ar mes tvarkome jūsų asmens duomenis. Jei mes tvarkome šiuos duomenis, jūs galite prašyti pateikti su šiuo tvarkymu susijusią informaciją.
 • Teisė ištaisyti duomenis: pagal BDAR 16 straipsnį, jūs galite pataisyti ir (arba) papildyti tvarkomus savo asmens duomenis.
 • Teisė apriboti duomenų tvarkymą: tam tikrais atvejais, pagal BDAR 18 straipsnį, jūs galite apriboti savo asmens duomenų tvarkymą.
 • Teisė reikalauti ištrinti duomenis: pagal BDAR 17 straipsnį, tam tikrais atvejais jūs turite teisę reikalauti ištrinti su jumis susijusius saugomus asmens duomenis.
 • Teisė į duomenų perkėlimą: pagal BDAR 20 straipsnį, tam tikrais atvejais jūs turite teisę gauti apie jus sukauptą informaciją susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuteriui nuskaitomu formatu ir turite teisę be jokių trukdžių perduoti šią informaciją kitam atsakingam asmeniui.

Jei jūsų asmens duomenys susiję su teisėtais interesais ir yra tvarkomi vadovaujantis BDAR 6(1) 1 straipsnio 1 dalies f punktu, jūs turite teisę prieštarauti šių duomenų tvarkymui remdamiesi BDAR 21 straipsniu ir kartu turite nurodyti šio prieštaravimo pagrindą.

 Skundai

Jei manote, kad jūsų asmens duomenų tvarkymas prieštarauja šiai ar kitai taikomai privatumo politikai, galite pateikti skundą mūsų duomenų apsaugos pareigūnui. Duomenų apsaugos pareigūnas išnagrinės jūsų atvejį ir praneš apie priimtą sprendimą. Jūs taip pat turite teisę pateikti apeliaciją priežiūros institucijai.

Kita informacija

Duomenų perdavimas trečiosioms šalims

Mes neperduodame asmens duomenų trečiosioms šalims, jei toks perdavimas neatitinka šioje privatumo politikoje nurodytų tikslų. Tam tikrais įstatymo nustatytais atvejais mes galime perduoti duomenis įgaliotoms institucijoms, pavyzdžiui:

 • vykstant teismo procesams „Miele“ gali perduoti jūsų asmens duomenis valdžios organams, įskaitant valstybės ir kitas institucijas (pavyzdžiui, teisėsaugos institucijoms, notarų biurams, mokesčių administratoriams, priežiūros institucijoms, finansinės žvalgybos institucijoms);
 • draudimo įmonėms, jei pateikiamas reikalavimas;
 • auditoriams, finansų konsultantams ar kitiems asmens duomenų tvarkytojams, kuriuos, remiantis įstatymu, patvirtino „Miele“;
 • trečiosioms šalims, kurios yra atsakingos už registrų rengimą (pavyzdžiui, paskolų registrui, komercijos registrui ar bet kuriam kitam asmens duomenis renkančiam registrui);
 • kitoms trečiosioms šalims, kurios teikia paslaugas „Miele“, įskaitant bankus ir lizingo bendroves, archyvavimo, pašto, kurjerių ar transporto įmones;
 • bet kurioms kitoms trečiosioms šalims siekiant apsaugoti mūsų teises (įskaitant informacijos perdavimą siekiant išvengti sukčiavimo).

 

Nuorodos į kitas interneto svetaines

Mūsų interneto svetainė turi nuorodas į kitas interneto svetaines. Šios nuorodos yra atitinkamai pažymėtos. Mes neatsakome už tai, ar nuorodose pateiktos interneto svetainės taiko duomenų apsaugos nuostatas. Dėl to mes rekomenduojame perskaityti šių interneto svetainių privatumo politikas.

Šios privatumo politikos pakeitimai

Privatumo politikos paskutinio atnaujinimo data nurodoma apačioje. Mes turime teisę bet kada atnaujinti privatumo politiką ir šie atnaujinimai galios ir vėliau. Aktualią versiją galite rasti mūsų interneto svetainėje. Norėdami sužinoti apie pakeitimus, atidžiai sekite mūsų interneto svetainėje pateiktą privatumo politiką.

Privatumo politikos atnaujinimo data: 2018 m. gegužė

 

Skaitmeninis “Miele” asistentas

Skaitmeninis “Miele” asistentas yra vadinamasis pokalbių robotas, teikiamas mūsų techninių paslaugų teikėjo “e-bot7 GmbH”, Perusastraße 7, 80333 Muinchenas. Skaitmeninis “Miele” asistentas padės jums ieškant informacijos ir įsigyjant “Miele” paslaugų paketus, pvz., “Miele” paslaugų sertifikato, “Kavos priežiūros” arba “Išskirtinės priežiūros” paketus. Klausimus paprasčiausiai galite įvesti pokalbio lange. Skaitmeninis “Miele” asistentas pateiks jums atsakymus. Jei norėtumėte paprašyti “Miele” paslaugų sertifikato, skaitmeninis “Miele” asistentas atsiųs jums nuorodą į atitinkamą žiniatinklio formą.

Skaitmeninis “Miele” asistentas neatsako į klientų prašymus, susijusius su sutartimi. Jei turite tokių klausimų, kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimo centrą (https://www.miele.lt/namu-ukis/kontaktine-informacija-45.htm). Norint naudotis skaitmeniniu “Miele” asistentu, asmens duomenys nereikalingi ir jų nereikalaujama. Daugų daugiausiai renkama skaitmeniniam “Miele” asistentui reikalinga informacija apie atitinkamo prietaiso tipą, tačiau ne apie prietaiso identifikaciją, pvz., serijos numerį.

Mes tvarkome jūsų duomenis norėdami išspręsti jūsų problemas bei kontroliuoti ir gerinti savo veiklos ir paslaugų procesus, įskaitant skaitmeninį “Miele” asistentą – tai yra teisėtas mūsų interesas. Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas. Jei įsigysite “Miele” paslaugų sertifikatą ar kitą “Miele” paslaugų paketą, teisinis duomenų tvarkymo pagrindas bus BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas. “E-bot7 GmbH” tvarko duomenis mūsų vardu ir veikia vadovaudamasis mūsų nurodymais.

Klausimai, kuriuos užduodate skaitmeniniam “Miele” asistentui, ir naudojimo duomenys, pvz., pokalbio trukmė, pranešimų laiko žyma, dialogų skaičius ir apytikslė naudotojų buvimo vieta, saugomi ne daugiau nei 90 dienų. Po to jūsų klausimai negrįžtamai ištrinami. Be to, naudojimo duomenis anonimiškai išsaugomi statistikos tikslais. Asmens duomenys nevertinami.

 

 

[1]„Google Analytics“ yra interneto analizės paslauga, kurią teikia „Google“LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94034, JAV (toliau – „Google“).

Slapukai

Cookie Notice

SIA „Miele“ Lietuvos filialas šioje interneto svetainėje naudoja taip vadinamuosius slapukus. Šioje politikoje yra išsamiai paaiškinta, kokius slapukų tipus „Miele“ naudoja, kokius duomenis tvarko, kokia yra slapukų naudojimo trukmė ir kokios yra Jūsų teisės, susijusios su slapukais. Dabartiniai slapukų, kuriems reikalingas Jūsų sutikimas, nustatymai:

1. Bendra informacija

Slapukai yra maži tekstiniai failai, kurie išsaugomi Jūsų kompiuteryje ar galiniame įrenginyje, kai naudojatės mūsų interneto svetainėmis. Kai apsilankote Miele interneto svetainėje, slapukas gali būti išsaugomas Jūsų sistemoje. Jame yra atskira simbolių eilutė, kuri gali būti naudojama Jūsų naršyklei identifikuoti, kai kitą kartą lankysitės interneto svetainėje. Yra du pagrindiniai slapukų tipai:

 • Laikinieji slapukai. Šie slapukai, taip pat vadinami seanso slapukais, laikinai išsaugomi Jūsų kompiuteryje ar galiniame įrenginyje, kai apsilankote mūsų interneto svetainėje ir ištrinami iškart pasibaigus naršymo seansui.
 • Pastovūs slapukai. Šie slapukai išlieka Jūsų kompiuteryje ilgesnį laiką (žr. lenteles, pateiktas 2.2, 3.2, 4.3 skyriuose žemiau).
 • Miele naudoja įvairias interneto technologijas (pvz., slapukus, Java-Script), kad Jums būtų lengviau naudotis Miele interneto programomis ir jas optimizuoti. Tai reiškia, kad jos naudojamos šiais tikslais:
 • Jūsų identifikavimui, kai tik prisijungiate prie mūsų internetinės parduotuvės tam, kad įsitikintumėme, ar laikomasi galiojančių Jums optimalių saugos standartų,
 • padėti mums atsiminti produktus, kuriuos įsidėjote į savo pirkinių krepšelį ar įtraukėte į užrašinę,
 • parodyti Jums kiek produktų įsidėjote į savo pirkinių krepšelį ar įtraukėte į interneto svetainės užrašinę,
 • priminti mums apie Jūsų pasirinktą kalbą seanso metu, kad galėtumėte lengviau naršyti mūsų puslapiuose,
 • analizuoti duomenis, tokius kaip mūsų interneto svetainės ar dažniausiai lankomų interneto svetainių lankytojų skaičiaus įvertinimas. Mūsų interneto svetainės optimizavimui naudojame analizės rezultatus.

Keisdami savo interneto naršyklės slapukų nustatymus, galite išjungti ar apriboti slapukų perdavimą. Bet kuriuo metu galite ištrinti jau išsaugotus slapukus. Daugiau informacijos, kaip valdyti ir ištrinti slapukus skirtingose naršyklėse galite rasti čia:

Atkreipkite dėmesį, kad jei išjungsite slapukus, daugiau nebegalėsite naudotis visomis interneto svetainės funkcijomis. Daugelio naršyklių meniu rasite slapukų naudojimo nustatymo parinktis. Paprastai naršyklėse yra šios nustatymų parinktys:

 • peržiūrėti slapukus,
 • leisti slapukus,
 • išjungti visus ar tam tikrus slapukus,
 • išjungti visus slapukus uždarant naršyklę,
 • blokuoti slapukus,
 • pranešti, kada turi būti nustatytas slapukas,
 • prieštarauti interneto analizės stebėjimui (pasirinktinai, angl. k. opt-out).

Kai apsilankote mūsų interneto svetainėje, reklaminis skydelis informuoja Jus apie slapukų naudojimą ir prašo Jūsų sutikimo dėl slapukų, kuriems reikalingas sutikimas. Galite bet kada atšaukti savo sutikimą, tokiu atveju atšaukimas įsigalios nuo jo išreiškimo momento; apie tai išsamiai aiškiname šioje slapukų politikoje.

 

2. Techniškai būtini slapukai (būtinieji slapukai)

Būtinieji slapukai yra reikalingi naršant interneto svetainėse ir norint naudotis jų funkcijomis, tokiomis kaip prieiga prie internetinės svetainės registracijos dalies arba mūsų pokalbių įrankio naudojimas. Be šių slapukų tam tikros interneto svetainės funkcijos neįmanomos.

Asmens duomenų tvarkymo, naudojant techniškai būtinus slapukus, teisinis pagrindas yra teisėti interesai pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą. Teisėtas interesas yra tai, kad toks tvarkymas yra reikalingas naršant interneto svetainėse ir norint naudotis jų funkcijomis. Techniškai būtinų slapukų surinkti duomenys nenaudojami vartotojo profiliams kurti.

Būtinųjų slapukų atskirai išjungti negalima, tačiau savo slapukų nuostatas galite pakoreguoti pakeisdami savo interneto naršyklės slapukų nustatymus, kaip aprašyta aukščiau. Mūsų naudojami būtinieji slapukai paprastai yra taip vadinami seanso slapukai, kurie, pasibaigus naršymo seansui, paprastai ištrinami automatiškai.

 

Slapukų politika

Skaitmeninis “Miele” asistentas – “e-bot7” pokalbių robotas

Savo interneto svetainėje naudojame skaitmeninį “Miele” asistentą – vadinamąjį pokalbių robotą, teikiamą mūsų techninių paslaugų teikėjo “e-bot7 GmbH”, Perusastraße 7, 80333 Muinchenas. Norėdami suteikti jums pokalbių roboto funkciją, turime naudoti technologijas, vadinamas “sesijos atmintimi” ir “vietine atmintimi”, kurios konkrečiai naudojamos techninio autentiškumo patvirtinimo, pokalbio istorijos atkūrimo ir analitikos / kokybės užtikrinimo tikslais. Be tokių technologijų neįmanoma naudotis pokalbių roboto paslauga. Šios technologijos naudojamos tik jei jūs aktyviai paprašote naudotis pokalbių roboto paslauga. Smulkesnė informacijas apie “e-bot7” ir duomenų tvarkymo veiklą, susijusią su naudojimuosi pokalbių roboto funkcija, pateikta mūsų privatumo pranešime.

 

 

Vardas

Trečiasis asmuo

Paskirtis

Saugojimo laikotarpis

Ebot7/webchat/env (sesijos atmintis)

“e-bot7 GmbH”

Informacija apie pokalbių programėlės naudojimo aplinką

Sesija

Ebot7/webchat/config (sesijos atmintis)

Informacija apie pokalbių programėlės versiją

Sesija

Chat-jwt

(Vietinė atmintis)

Sesijos žetonas, skirtas techniniam naudotojo autentiškumo patvirtinimui (suanonimintas identifikavimo numeris)

Neribotas (bet autentiškumo patvirtinimo žetono galiojimas panaikinamas po 24 valandų)

convId_

(Vietinė atmintis)

Pokalbio identifikavimo numeris pokalbio istorijai atkurti (anoniminis identifikavimo numeris)

Neribotas (bet autentiškumo patvirtinimo žetono galiojimas panaikinamas po 24 valandų)

Eb7UUID:

(Vietinė atmintis)

Analitikos identifikavimo numeris pokalbio lango atidarymui, įkėlimui ir uždarymui sekti (anoniminis identifikavimo numeris)

Neribotas (bet autentiškumo patvirtinimo žetono galiojimas panaikinamas po 24 valandų)

 

 

Kai kuriuos būtinuosius slapukus teikia ir (arba) jais gali naudotis trečiosios šalys. Informacija apie trečiąsias šalis ir jų įrankius, kuriems naudojame būtinuosius slapukus, yra pateikta žemiau.

 

2.1. Google

Mūsų interneto svetainėje naudojame įvairius būtinuosius slapukus, kuriuos teikia ir (arba) naudoja „Google Ireland Limited“ („Google) bendrovė, įsteigta ir reglamentuojama pagal Airijos teisę (registracijos numeris 368047), kurios registruota buveinė yra adresu Gordon House, Barrow street, Dublin 4, Ireland (Airija) („Google“). Daugiau informacijos apie „Google“ paslaugas galite rasti žemiau ir apsilankę adresu https://www.google.com/privacy/ads/.

„Google“ žymų tvarkytuvė

„Google“ žymų tvarkytuvė – tai žymų tvarkytuvė (TMS), leidžianti interneto svetainėms greitai ir lengvai atnaujinti matavimo kodus ir susijusius kodo fragmentus, bendrai žinomus kaip žymos interneto svetainėse ar mobiliosiose programėlėse. Kai prie projekto pridedamas nedidelis žymų tvarkytuvės kodo segmentas, interneto svetainė gali saugiai ir lengvai įdiegti analizės ir matavimo žymų konfigūracijas iš vartotojo žiniatinklio sąsajos.

Daugiau informacijos apie Google“ žymų tvarkytuvę galite rasti čia.

2.2. Išsamesnė informacija

Išsamesnė informacija apie kiekvieną atskirą mūsų naudojamą būtinąjį slapuką yra pateikiama šioje lentelėje.

Pavadinimas

Trečioji šalis

Tikslas

Saugojimo laikotarpis

 

NID

 

 

       „Google“

 

 

 

„Google“ žymų tvarkytuvė

 

 

6 mėnesiai

gtm_auth

 


Seansas

 

gtm_debug

gtm_preview

 

3. Analitiniai slapukai

Mūsų interneto svetainėje taip pat naudojame slapukus, kurie leidžia analizuoti Jūsų elgesį (taip vadinamieji analitiniai slapukai). Naudodami šiuos slapukus renkame ir saugome duomenis apie:

 • puslapių apsilankymų dažnumą,
 • raktinius paieškos žodžius,
 • interneto svetainės funkcijų naudojimą.

Slapukų pagalba surinkti Jūsų duomenys yra nuasmeninami, kad būtų neįmanoma priskirti duomenų atitinkamam vartotojui neturint papildomų duomenų.

Šis apdorojimas leidžia pagerinti mūsų interneto svetainės kokybę ir jos turinį. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra sutikimas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą. Savo sutikimą galite bet kada atšaukti, tvarkydami nustatymus šios politikos viršuje.

Kai kuriuos analitinius slapukus teikia ir (arba) jais gali naudotis trečiosios šalys. Informacija apie trečiąsias šalis ir jų įrankius, kuriems naudojame analitinius slapukus, yra pateikta žemiau.

3.1. Google

Mūsų interneto svetainėje naudojame įvairius analitinius slapukus, kuriuos teikia ir (arba) naudojaGoogle Ireland Limited“ („Google“) bendrovė, įsteigta ir reglamentuojama pagal Airijos teisę (registracijos numeris 368047), kurios registruota buveinė yra adresu Gordon House, Barrow street, Dublin 4, Ireland (Airija) („Google). Daugiau informacijos apie „Google“ paslaugas galite rasti žemiau ir apsilankę adresu https://www.google.com/privacy/ads/.

„Google Analytics“ įrankis

Mūsų interneto svetainė naudoja „Google Analytics įrankį interneto svetainės suprojektavimui ir patobulinimui pagal poreikius. „Google Analytics naudoja taip vadinamuosius slapukus, kurie saugomi Jūsų galutiniame įrenginyje ir kurie leidžia analizuoti Jūsų naudojimąsi interneto svetaine. Slapuko sugeneruota informacija paprastai perduodama į „Google“ serverį JAV ir ten yra saugoma. Šioje interneto svetainėje mes naudojame IP maskavimo išplėtimą (taip vadinamąjį IP maskavimą), t.y. Jūsų IP adresą „Google“ sutrumpina Europos Sąjungos valstybėse narėse ar kitose Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėse prieš jį perduodant į JAV saugojimui. Visas IP adresas perduodamas „Google“ serveriui JAV ir ten sutrumpinamas tik išimtiniais atvejais.

„Google“ naudosis šia informacija šios interneto svetainės operatoriaus vardu, kad įvertintų Jūsų naudojimąsi interneto svetaine, sudarytų ataskaitas apie interneto svetainės veiklą ir teiktų kitas paslaugas tinklalapio operatoriui, susijusias su naudojimusi interneto svetaine ir internetu.

Jei esate „Google“ paskyros savininkas ir sutikote suasmeninti reklamą (skelbimų personalizavimas), tada į „Google“ paslaugas taip pat įtraukiamos ataskaitos apie mūsų reklamos priemonių efektyvumą (įskaitant ataskaitas apie įvairius įrenginius), demografinius rodiklius ir mūsų vartotojų interesus, taip pat internetinės reklamos, teikiamos keliuose įrenginiuose, funkcijas. Tokiu atveju teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas teikiamas „Google“ (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas).

Galite nesutikti, kad „Google Analytics rinktų ar vertintų Jūsų duomenis, atsisiųsdami ir įdiegdami naršyklės papildinį, pasiekiamą šiuo adresu https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Mūsų atsiųsti duomenys, susieti su slapukais, vartotojo ID ar reklamos ID, automatiškai ištrinami po 14 mėnesių.

Daugiau informacijos apie „Google Analytics naudojimo sąlygas rasite adresu https://www.google.com/analytics/terms/.

3.2. Išsamesnė informacija

Galite išjungti analitinius slapukus. Išsamesnė informacija apie kiekvieną atskirą mūsų naudojamą analitinį slapuką pateikiama šioje lentelėje.

Pavadinimas

Trečioji šalis

Tikslas

Saugojimo laikotarpis

 

_ga

 

„Google“

 

 

 

„Google“ analizė
 

 

2 metai

_gid

 

24 valandos

 

_gat

1 minutė

 

 

AMP_Token

 

Nuo 30 sekundžių iki 1 metų

 

 

_gac_<property-id>

90 dienų

 

4. Rinkodaros slapukai

Pakartotinei rinkodarai / tikslinės auditorijos nustatymui ir reklaminiams skelbimams internete talpinti naudojame taip vadinamus trečiųjų šalių rinkodaros slapukus.

Tikslinės auditorijos nustatymas arba pakartotinė rinkodara apima technologijas, susijusias su vartotojais, kurie po apsilankymo tam tikroje interneto svetainėje vėliau gautų atitinkamai pritaikytus reklaminius skelbimus. Tam svarbu atpažinti savo interneto svetainės vartotojus už jos ribų, todėl šiuo tikslu naudojami atitinkamų paslaugų teikėjų slapukai. Taip pat atsižvelgiama į ankstesnius vartotojų naudojimo įpročius. Jeigu vartotojas apžiūri, pvz., tam tikrus produktus, vėliau tie patys arba panašūs produktai gali būti rodomi kaip reklaminiai skelbimai kitose interneto svetainėse. Tai pritaikyti reklaminiai skelbimai, kurie yra pritaikyti prie atskirų vartotojų poreikių. Naudojant šiuos pritaikytus reklaminius skelbimus vartotoją užtenka atpažinti ir nebūtina jo identifikuoti. Pakartotinei rinkodarai / tikslinei auditorijai naudojami duomenys nėra apdorojami kartu su kitais duomenimis.

Šios technologijos skirtos reklaminių skelbimų suaktyvinimui internete. Reklaminiams skelbimams suaktyvinti naudojame trečiųjų šalių teikėjus.

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra DSGVO (“Sutikimas”) 6 straipsnio 1 pastraipa, a raidė.

Mūsų naudojamiems rinkodaros slapukams priskiriami:

“Google” pakartotinės rinkodaros funkcija

Naudodami “Google” pakartotinės rinkodaros funkciją, savo vartotojams galime rodyti pritaikytus reklaminius skelbimus kitose “Google Ads” tinklo interneto svetainėse (taip vadinamus “Google skelbimus” arba skelbimus kitose interneto svetainėse). Savo interneto svetainėje analizuojame vartotojų veiksmus, kad mūsų interneto svetainėje apsilankiusiems vartotojams ir kitose svetainėse galėtume rodyti tikslinius reklaminius skelbimus. Šiuo tikslu “Google” naršyklėse saugomas tam tikrose “Google” paslaugų arba “Google” vaizdinės reklamos tinklo svetainėse apsilankiusių vartotojų skaičius. Šis “slapuku” vadinamas skaičius parodo tokių vartotojų apsilankymus. Šis skaičius konkrečiame kompiuteryje naudojamas žiniatinklio naršyklei identifikuoti, o ne asmens tapatybei nustatyti, asmens duomenys nėra saugomi.

“Google” naudojamus slapukus galite išjungti įdiegę toliau pateiktoje nuorodoje nurodytą papildinį: www.google.com/settings/ads/plugin.

“Google” konversijų stebėjimas

Šiame kontekste taip pat naudojame “Google” konversijų stebėjimo slapukus. Paspaudus ant “Google” rodomo reklaminio skelbimo, Jūsų galiniame įrenginyje patalpinamas, 30 dienų galiojantis konversijų stebėjimo slapukas. Slapukas nenaudojamas asmens tapatybei nustatyti. Informacija, gauta naudojant konversijų slapuką, naudojama “Google Ads” klientų konversijų statistikai kurti.

Savo “Google” naršyklėje galite išjungti su interesais susijusius “Google” reklaminius skelbimus https://adssettings.google.de/authenticated suaktyvinę mygtuką “Išjungti”, arba tai padaryti svetainėje https://www.aboutads.info/choices/.

Išsamesnė informacija apie kiekvieną atskirą mūsų naudojamą analitinį slapuką pateikiama šioje lentelėje.

Pavadinimas

Trečioji šalis

Tikslas

Saugojimo laikotarpis

_gaexp

Google

Naudojamas siekiant nustatyti naudotojo įtraukimą į eksperimentą ir eksperimentų, kuriuos naudotojas įtraukė į.

90 dienų

_opt_awcid

Naudojama kampanijoms, susietoms su "Google Ads" klientų ID

24 valandos

_opt_awmid

Naudojama kampanijoms, susietoms su "Google Ads" kampanijos ID.

24 valandos

_opt_awgid

Naudojama kampanijoms, susietoms su "Google Ads" skelbimų grupių ID.

24 valandos

_opt_awkid

Naudojama kampanijoms, susietoms su "Google Ads" kriterijų ID.

24 valandos

_opt_utmc

Saugo paskutinio utm_campaign užklausos parametrą.

24 valandos

 

Kitos “Google Marketing Plattform” paslaugos

Mūsų svetainėje naudojamos kitos “Google Marketing Plattform” (anksčiau “Google Doubleclick”) paslaugos. Šios paslaugos nustato slapukus, kurie užtikrina vartotojui svarbių reklaminių skelbimų rodymą, padeda pagerinti reklaminių kampanijų efektyvumo ataskaitas, taip pat riboja reklamos rodymo skaičių.  

“Google” naudojamas slapuko ID fiksuoja, kokie pranešimai yra rodomi tam tikroje naršyklėje ir gali apriboti rodymą keletą kartų. Be to, naudojant slapuko ID, “Google” gali fiksuoti taip vadinamas konversijas, tai yra, ar vartotojas mato skelbimą ir vėliau atveria reklamuotojo interneto svetainę bei ten ką nors įsigyja. Kaip nurodo “Google”, slapukuose nekaupiama jokia asmeninė informacija.

Jūsų naršyklė automatiškai prisijungia prie “Google” serverio. Mes neturime įtakos per šią paslaugą “Google” renkamam duomenų kiekiui bei tolesniam jų panaudojimui. Kaip nurodo “Google”, integravus šias paslaugas “Google” gauna informaciją apie jūsų apsilankymą tam tikroje mūsų svetainės dalyje arba mūsų reklaminio skelbimo peržiūrą. Jeigu esate užsiregistravęs kaip “Google” paslaugų vartotojas, Jūsų apsilankymą “Google” gali priskirti naudotojo paskyrai. Net jeigu nesate užsiregistravę kaip “Google” paslaugų vartotojai arba, pvz., nesate prisijungę, yra galimybė, kad teikėjas sužinos Jūsų IP adresą ir jį išsaugos.

Slapukai mums padeda nustatyti, ar mūsų interneto svetainėje atliekate tam tikrus veiksmus, po to, kai vieną mūsų skelbimų peržiūrėjote “Google” ar kitoje platformoje (“Conversion-Tracking”) arba paspaudėte ant jos (“Floodlight”). “Google” naudoja šį slapuką, kad suprastų, kaip lankytojai sąveikauja su mūsų svetainėmis, ir vėliau galėtų siųsti jums aktualius reklaminius skelbimus.

Stebėjimo procesą galite išjungti, savo naršyklės programinėje įrangoje atlikdami tam tikrą nustatymą (pvz., išaktyvindami trečiųjų šalių slapukus), išaktyvindami konversijų stebėjimo slapukus, savo naršyklės nustatymuose užblokuodami slapukus iš domeno www.googleadservices.com, su tam tikrų interesų grupėmis susijusius teikėjų skelbimus, kurie yra savireguliacijos kampanijos “About Ads” dalis, naudojant nuorodą https://www.aboutads.info/choices arba nuorodą https://www.google.com/settings/ads/. Norime atkreipti jūsų dėmesį, kad tokiu atveju galimai negalėsite pasinaudoti visomis šio pasiūlymo funkcijomis.

Daugiau informacijos apie “Google Marketing Plattform” ieškokite https://marketingplatform.google.com/. Daugiau informacijos taip pat pateikta “Network Advertising Initiative (NAI)”, kuri pateikta https://www.networkadvertising.org/.

 

_gcl_au

Google, Reprise

Used by Google AdSense for experimenting with advertisement efficiency across websites using their services.

90 dienų

Doubleclick_spotlight

Google, Reprise

Tags for analyzing advertising and learning which ads, campaigns or products generate the best sales.

540 dienų

Doubleclick

Google, Reprise

 

540 dienų

 

4.1. „Adform“

Savo interneto svetainėje mes naudojame rinkodaros slapukus, kuriuos teikia ir (arba) naudoja „Adform.

Adform yra technologijų bendrovė, teikianti reklamos internete paslaugas didžiausioms pasaulio interneto svetainėms ir reklamuotojams.

Daugiau informacijos apie bendrovės „Adform“ slapukų naudojimą galite rasti čia.

4.2. „Facebook

Savo interneto svetainėje naudojame rinkodaros slapukus, kuriuos teikia ir (arba) naudoja „Facebook“.

„Facebook“ slapukai naudojami, jei turite „Facebook“ paskyrą, naudojate „Facebook“ produktus, įskaitant „Facebook“ interneto svetainę ir programėles, arba lankotės kitose interneto svetainėse ir programėlėse, kuriose naudojami „Facebook“ produktai (įskaitant „Patinka“ mygtuką ar kitas „Facebook“ technologijas). Slapukai leidžia „Facebook“ pasiūlyti Jums „Facebook“ produktus ir suprasti informaciją, kurią jie gauna apie Jus, įskaitant informaciją apie Jūsų naudojimąsi kitomis interneto svetainėmis ir programėlėmis, nepriklausomai nuo to, ar esate registruotas arba prisijungęs, ar ne.

Daugiau informacijos apie „Facebook“ slapukus galite rasti čia.

4.3. Išsamesnė informacija

Galite išjungti rinkodaros slapukus. Išsamesnė informacija apie kiekvieną atskirą mūsų naudojamą rinkodaros slapuką pateikiama šioje lentelėje.

Pavadinimas

Trečioji šalis

Tikslas

Saugojimo laikotarpis

__ADFUID__

„Adform“

„Adform“

28 dienos

userID

„Facebook“

„Facebook“

28 dienos

 

“Qualtrics”

Naudojamės “Qualtrics LLC”, 333 W. River Park Drive, Provo UT 84604, JAV teikiamomis paslaugomis, kad galėtume atlikti klientų, produktų ir prekių ženklų apklausas mūsų svetainėje. Kai dalyvaujate apklausoje, mes naudojame “Qualtrics” slapukus su ID reikšmėmis, daugiausia tam, kad galėtume geriau sekti apklausų sesijas arba jas palaikyti. Norėdami gauti daugiau informacijos apie “Qualtrics LLC”, apsilankykite www.qualtrics.com.

Pavadinimas

Trečiasis asmuo

Paskirtis

Saugojimo laikotarpis

Apklausos ID

“Qualtrics LLC”

Slapukas naudojamas apklausos vartotojui identifikuoti ir vartotojo apklausos istorijai išsaugoti, kad būtų galima sekti apklausos sesiją arba ją palaikyti.

6 mėnesiai

Sesijos ID ir užklausos parametrų maiša, susieta su sessionID

Slapukas naudojamas įrašyti seanso ID maišą ir vartotojo atsakymo URL, kad jeigu yra įjungta parinktis “Išsaugoti ir tęsti”, vartotojas galėtų grįžti į savo atsakymą ir tęsti.

Iki 1 metų arba iki sesijos užbaigimo

QST

Slapukas yra naudojamas apklausai įrašyti ir neleisti apklausos vartotojui vėl dalyvauti apklausoje.

6 mėnesiai

<surveyid><statedata>-reloadSession

Šis slapukas yra skirtas apklausoms vykdyti naudojant SSO autentifikavimo priemonę ir yra naudojamas informuoti “Qualtrics”, kurią sesiją iš naujo reikia įkelti respondentui išėjus ir sugrįžus.

15 minučių

URL maiša, kuri gali būti papildyta su “-singleReload”

Slapukas yra naudojamas apklausai įrašyti ir neleisti apklausos vartotojui vėl dalyvauti apklausoje.

6 mėnesiai