Duomenų apsauga

Duomenų apsauga

Privatumo politika

Gerbiami vartotojai,

norime pasidalinti su jumis duomenų apsaugos informacija, susijusia su mūsų interneto svetainėmis ir mobiliosiomis programėlėmis, t. y. su:

 • mūsų interneto svetaine: www.miele.lt,
 • mūsų parduotuve internete: shop.miele.lt,
 • visomis mobiliosiomis „iOS“ ir „Android“ programėlėmis.

Įvadas

Vadovaudamiesi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (BDAR), mes, SIA „Miele“ Lietuvos filialas, registracijos Nr. 302645682, adresas: Konstitucijos pr. 29, LT-08105 Vilnius, būdami interneto svetainių valdytojais (toliau – „Miele“), esame atsakingi už jūsų asmens duomenų tvarkymą, susijusį su šių interneto svetainių naudojimu.

Mūsų informacija ryšiams:

SIA „Miele“ Lietuvos filialas

Konstitucijos pr. 29, LT-08105, Vilnius, Lietuva

Telefonas (+370) 52787116 / 880001231

El. paštas privacy@miele.lt

Mes rimtai žiūrime į jūsų asmens duomenų ir privatumo apsaugą. Dėl šios priežasties, tvarkydami jūsų asmens duomenis, mes vadovaujamės Lietuvos Respublikos teisės aktais, šios privatumo politikos nuostatomis ir BDAR.

Šios privatumo politikos tikslas – informuoti, kokius jūsų asmens duomenis mes tvarkome jums naudojantis mūsų interneto svetainėmis ir mobiliosiomis programėlėmis, dėl kokios priežasties mes juos tvarkome ir koks yra šio duomenų tvarkymo teisinis pagrindas.

Duomenų apsaugos pareigūnas

Su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti el. paštu privacy@miele.lt

 

Asmens duomenys

Asmens duomenys yra bet kokia informacija, susijusi su identifikuotu fiziniu asmeniu ar su fiziniu asmeniu, kurį galima identifikuoti; fizinis asmuo, kurį galima identifikuoti, yra toks asmuo, kurį galima tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti naudojant tokius identifikatorius kaip vardas, identifikavimo numeris, vietovės duomenys, internetinis identifikatorius arba galima identifikuoti naudojant vieną ar kelis specifinius fizinius, fiziologinius, psichologinius, ekonominius, kultūrinius ar socialinius bruožus. Prie šios informacijos priskiriama visa su jūsų asmeniu susijusi informacija, pavyzdžiui: jūsų vardas, elektroninio pašto adresas, pašto adresas, kliento numeris ir internetiniai identifikatoriai. Informacija, kuri negali būti susieta su jūsų asmeniu (pavyzdžiui, internetinio vartotojo numeris), nėra informacija, leidžianti jus identifikuoti.

Jūs galite naudotis mūsų interneto svetainėmis ir mobiliosiomis programėlėmis neatskleisdami savo tapatybės ir nesuteikdami savo asmens duomenų. Kai kuriais atvejais, jums naudojantis mūsų parduotuve internete, mobiliosiomis programėlėmis ar „Miele“ interneto puslapio paslaugomis, gali būti renkama jūsų asmeninė informacija.

Asmens duomenų saugojimas

Jūsų duomenys bus saugomi ypatingai saugiuose serveriuose. Mes imamės atitinkamų organizacinių priemonių siekdami apsaugoti jūsų asmens duomenis nuo praradimo, sunaikinimo, neteisėtos prieigos, pakeitimo ar platinimo. Tik keli įgalioti asmenys turi prieigą prie jūsų asmens duomenų. Tai yra serverių techninį, komercinį ar montavimo palaikymą teikiantys asmenys.

Jūsų asmens duomenys yra užšifruoti ir perduodami internetu. Perduodami duomenis mes naudojame SSl šifravimą (Saugiųjų jungčių lygmuo).

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas

Jei jūsų duomenys yra tvarkomi gavus jūsų sutikimą, vadovaujamasi BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktu: duomenų subjektas duoda sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis vienam ar keliems konkretiems tikslams.

Jei jūsų asmens duomenys tvarkomi siekiant įvykdyti sutartį ar kitokio pobūdžio sutartinius įsipareigojimus su jumis, vadovaujamasi BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktu: duomenų tvarkymas yra būtinas siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalimi yra duomenų subjektas, ar siekiant įgyvendinti kitus ikisutartinius įsipareigojimus.

Jei mes tvarkome jūsų asmens duomenis siekdami įvykdyti teisės aktų nustatytus įsipareigojimus, vadovaujamės BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktu: duomenų tvarkymas reikalingas duomenų valdytojo teisiniams įsipareigojimams vykdyti.

BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas taikomas, jei jūsų asmens duomenų tvarkymas yra būtinas siekiant apsaugoti teisėtus mūsų įmonės ar trečiųjų asmenų interesus, pagrindines teises ir laisves.

Mes visada nurodome, kokiu teisiniu pagrindu remiamės tvarkydami jūsų asmens duomenis pagal šią privatumo politiką.  Toliau nurodomi „Miele“ teisėti interesai.

Asmens duomenis mes naudojame, kad galėtume:

 • teikti paslaugas (įskaitant produktų pardavimą ir pristatymą), nurodytas mūsų interneto svetainėje www.miele.lt ir mūsų parduotuvėje internete shop.miele.lt;
 • identifikuoti klientą ar vartotoją;
 • išvengti sukčiavimo sandorių;
 • suasmeninti interneto svetainėje www.miele.lt teikiamas paslaugas;
 • elektroniniu paštu siųsti pranešimus, išlaidų sąmatas, užsakymo patvirtinimus, sąskaitas ir kad galėtume įvykdyti finansinius sandorius;
 • siųsti renginių, į kuriuos buvo užsiregistruota, patvirtinimus (įskaitant informaciją apie „Miele“ organizuojamus maisto gaminimo renginius);
 • atsakyti į klausimus ir skundus, susijusius su www.miele.lv interneto svetaine;
 • informuoti visuomenę apie „Miele“ veiklą.

 

Duomenų sunaikinimas ir saugojimo trukmė

Išnykus tikslui, dėl kurio jūsų duomenys buvo saugomi, mes visada juos sunaikiname arba užblokuojame. Nepaisant to, tam tikrais atvejais šie duomenys gali būti išsaugomi, jei to reikalauja teisės aktai, pavyzdžiui, jei duomenų išsaugojimas nustatytas įstatyme ar dokumentacijos tvarkymo įsipareigojimuose. Tokiu atveju mes sunaikinsime arba užblokuosime jūsų asmens duomenis pasibaigus teisės aktuose nustatytiems terminams.

Duomenų tvarkymas lankantis mūsų interneto svetainėse

Naudojimosi interneto svetainėmis ir naudojamo prietaiso informacija

Kiekvieną kartą, kai jūs lankotės mūsų interneto svetainėse ar naudojatės mobiliosiomis programėlėmis, mes renkame informaciją, susijusią su jūsų naudojamu prietaisu: iš kokios interneto naršyklės buvo atlikta užklausa, šios užklausos data bei laikas. Papildomai išsaugoma informacija apie perduotų duomenų statusą ir kiekį. Mes taip pat renkame informaciją apie naudojamo prietaiso interneto naršyklės tipą ir versiją, prietaiso operacinę sistemą ir interneto paslaugų teikėją. Mes stebime, iš kokio puslapio jūs pasiekėte mūsų paslaugas.

Šie duomenys renkami, kad jūsų prietaise būtų galima pateikti interneto svetainės turinį. Minėti duomenys taip pat naudojami siekiant nustatyti internetinių ir mobiliųjų paslaugų veikimo trūkumus, sureguliuoti naudojimąsi internetinėmis ir mobiliosiomis paslaugomis, atlikti pataisymus ir pagerinimus.

Slapukų naudojimas

Mes naudojame slapukus. Tai jūsų kompiuteryje išsaugomi maži tekstiniai failai, kaupiantys atitinkamus nustatymus ir duomenis, kuriuos mums perduoda jūsų naršyklė. Įprastai slapuke išsaugomas domeno, iš kurio buvo išsiųstas slapuko failas, pavadinimas, slapuko amžius ir raidinis-skaitmeninis identifikatorius.

Reklamjuostėje mes iš anksto jus įspėjame apie slapukų naudojimą.

Slapukai leidžia mums rinkti ir kaupti šią informaciją:

 • kalbos nustatymus;
 • paieškos nustatymus;
 • internetinės formos turinį;
 • informaciją, leidžiančią identifikuoti ar autentifikuoti vartotoją;
 • pirkinių krepšelyje esančius produktus;
 • užrašuose esančius produktus;
 • produktus, įsigyjamus iš užsakymų konsultanto.

Duomenys, surinkti naudojant slapukus, yra nuasmeninti, todėl negali būti susieti su konkrečiu vartotoju.

Teisinis slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas.

 

“Google” paslaugos

Savo svetainėje naudojame įvairias paslaugas, kurias teikia “Google Ireland Limited”, Gordon House, Barrow Street, Dublinas 4, Airija (toliau – “Google”).

Daugiau informacijos apie “Google” paslaugas rasite svetainėje http://www.google.com/privacy/ads/.


“Google Analytics”

Mūsų svetainė naudoja “Google Analytics”, kad pagal poreikius galėtų kurti ir tobulinti svetainę. “Google Analytics” naudoja vadinamuosius slapukus, kurie saugomi jūsų galiniame įrenginyje ir leidžia analizuoti, kaip jūs naudojatės svetaine. Slapuko sukurta informacija paprastai perduodama į “Google” serverį JAV ir ten saugoma. Šioje svetainėje naudojame IP anonimizavimo (vadinamojo IP maskavimo) išplėtimą, t. y. “Google” sutrumpina jūsų IP adresą Europos Sąjungos valstybėse narėse arba kitose Europos ekonominės erdvės susitarimą pasirašiusiose valstybėse. Tik išskirtiniais atvejais visas IP adresas bus siunčiamas į “Google” serverį JAV ir ten sutrumpinamas.

Šios svetainės operatorius “Google” naudos šią informaciją, kad įvertintų, kaip naudojatės svetaine, sudarytų svetainės veiklos ataskaitas ir teiktų kitas su svetainės veikla ir interneto naudojimu susijusias paslaugas svetainės operatoriui.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra teisėtas interesas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą.

“Google” paslaugos taip pat apima ataskaitų teikimą apie mūsų reklamos pastangų veiksmingumą (įskaitant įvairiuose įrenginiuose), mūsų naudotojų demografinius duomenis ir pomėgius, internetinės reklamos teikimo įvairiuose įrenginiuose funkcijas, kai turite “Google” paskyrą, ir personalizuotą reklamą (toliau – personalizuoti skelbimai). Šiuo atveju teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra jūsų “Google” suteiktas sutikimas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas).

Galite nesutikti, kad “Google Analytics” rinktų ar analizuotų jūsų duomenis, atsisiųsdami ir įdiegdami naršyklės įskiepį, kurį galima rasti pagal šią nuorodą: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Mūsų siunčiami duomenys, susiję su slapukais, naudotojo identifikatoriais (pvz., naudotojo kodas) arba reklamos kodas, bus automatiškai ištrinti po 14 mėnesių.

Daugiau informacijos apie “Google Analytics” terminus ir sąlygas rasite adresu http://www.google.com/analytics/terms/.
 

“Google” pakartotinės rinkodaros funkcijos

“Google” pakartotinės rinkodaros funkcija leidžia mums rodyti savo naudotojams reklamą pagal jų pomėgius kitose mūsų svetainėse, priklausančiose “Google” skelbimų tinklui (vadinamuosius “Google Ads” skelbimus arba skelbimus kitose svetainėse). Šiuo tikslu analizuojama naudotojų sąveika mūsų svetainėje, kad naudotojams būtų galima rodyti tikslinę reklamą net ir po apsilankymo mūsų svetainėje per kitas svetaines. “Google” išsaugo naudotojų, kurie lankosi tam tikrose “Google” paslaugose arba svetainėse, esančiose “Google Display Network” tinkle, naršyklėse įrašytą numerį. Šiuo numeriu registruojami šių naudotojų apsilankymai.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra teisėtas interesas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą.

Galite išjungti “Google” slapukų naudojimą, įdiegdami įskiepį, pateiktą šioje nuorodoje: www.google.com/settings/ads/plugin.
 

“Google” konversijų stebėjimas

Šiame kontekste taip pat naudojame “Google” konversijų stebėjimą. Kai spustelėsite “Google” pateiktą skelbimą, į jūsų įrenginį bus įrašytas 30 dienų trukmės konversijų stebėjimo slapukas. Šie slapukai nėra skirti asmens tapatybei nustatyti. Naudojant konversijos slapuką surinkta informacija naudojama “Google Ads” reklamuotojų konversijų statistikai generuoti.

Šių duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra teisėtas interesas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą.

Savo naršyklėje galite išjungti “Google” interesais pagrįstus skelbimus išjungdami http://www.google.com/settings/ads arba to atsisakydami http://www.aboutads.info/choices/.


Kitos “Google” rinkodaros platformos paslaugos

Be to, mūsų svetainėje naudojamos ir kitos “Google” rinkodaros platformos (buvusios “Google doubleclick”) paslaugos. Šios paslaugos naudoja slapukus, kad rodytų naudotojams tinkamus skelbimus, pagerintų kampanijos našumo ataskaitas arba neleistų naudotojui gauti skelbimų kelis kartus.

“Google” naudoja slapuko ID, kad užfiksuotų, kurie skelbimai rodomi kurioje naršyklėje, ir taip neleidžia jų rodyti kelis kartus. Be to, “Google” gali naudoti slapukų kodus, kad stebėtų vadinamąsias konversijas, t. y. ar naudotojas, pamatęs reklamą, vėliau nueina į reklamuotojo svetainę ir ten ką nors perka. Pasak “Google”, tokiuose slapukuose nėra informacijos apie asmenis.

Jūsų naršyklė automatiškai užmezga tiesioginį ryšį su “Google” serveriu. Neturime jokios įtakos “Google” naudojantis šia priemone surinktų duomenų apimčiai ir tolesniam jų naudojimui. Pasak “Google”, naudodamasi šiomis paslaugomis “Google” gauna informaciją, kad apsilankėte atitinkamoje mūsų svetainės dalyje arba spustelėjote mūsų skelbimą. Jei esate užsiregistravę “Google” paslaugoje, “Google” gali priskirti apsilankymą jūsų naudotojo paskyrai. Net jei nesate užsiregistravę “Google” arba nesate prisijungę, yra tikimybė, kad paslaugų teikėjas sužinos ir išsaugos jūsų IP adresą.

Be to, “Google” slapukai leidžia mums suprasti, ar atliekate tam tikrus veiksmus mūsų svetainėje tada, kai peržiūrėjote arba spustelėjote vieną iš mūsų skelbimų “Google” arba kitoje platformoje (konversijų stebėjimas) (“Floodlight”). “Google” naudoja šį slapuką, kad suprastų, su kokiu turiniu sąveikavote mūsų svetainėse ir vėliau galėtų siųsti jums tikslinę reklamą. 

Galite užkirsti kelią stebėjimo procesui atitinkamai nustatydami savo naršyklės programinę įrangą (pvz., išjungti trečiųjų šalių slapukus), išjungti konversijų stebėjimo slapukus blokuodami slapukus iš domeno www.googleadservices.com savo naršyklės nustatymuose, adresu www.google.com/settings/ads, į interesus orientuotų skelbimų teikėjų, kurie yra savireguliavimo kampanijos “About Ads” dalis, atveju naudodami nuorodą http://www.aboutads.info/choices arba nuorodą http://www.google.com/settings/ads/. Atkreipiame dėmesį, kad tokiu atveju jums gali nepavykti pasinaudoti visomis šio pasiūlymo funkcijomis.

Daugiau informacijos apie “Google” rinkodaros platformą rasite svetainėje https://marketingplatform.google.com/. Daugiau informacijos taip pat galite rasti Tinklo reklamos iniciatyvos (NAI) svetainėje http://www.networkadvertising.org/.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra jūsų sutikimas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą.

 

 

“Qualtrics”

Savo svetainėje naudojamės “Qualtrics LLC”, 333 W. River Park Drive, Provo UT 84604, JAV, teikiamomis paslaugomis, vykdydami klientų, produktų ir prekių ženklų apklausas, siekiant reguliariai tobulinti savo produktus ir paslaugas. Kai dalyvaujate apklausoje, bus tvarkomi tik žurnalo duomenys (data ir laiko žymė / informacija apie jūsų naršyklę ir naršyklės nustatymai / informacija apie jūsų įrenginį / naudojimo data). Galite laisvai nuspręsti, ar norite dalyvauti apklausoje. Jei nenorite dalyvauti apklausoje, galite tiesiog uždaryti iššokantįjį apklausos langą su “X” mygtuku, esančiu viršutiniame dešiniajame iššokančiojo apklausos lango kampe. Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a) punktą. Savo sutikimą galite bet kada atšaukti. Tai įsigalios visiems būsimiems procesams.

Naudodami “Qualtrics” paslaugas taip pat naudojame “Qualtrics” slapukus, daugiausia tam, kad galėtume lengviau sekti apklausų sesijas arba jas palaikyti. Daugiau informacijos apie “Qualtrics” slapukų naudojimą rasite mūsų pranešime apie slapukus. Norėdami gauti daugiau informacijos apie “Qualtrics LLC” ir “Qualtrics” naudojamus asmens duomenis, apsilankykite https://www.qualtrics.com/privacy-statement/.

 

“Meta Pixel” (buvęs “Facebook Pixel”)

Savo svetainėje naudojame “Meta Pixel” – “JavaScript” kodo fragmentą, kuris leidžia mums stebėti jūsų veiklą mūsų svetainėje (konversijų stebėjimas) ir naudoti “Facebook” pakartotinės rinkodaros funkciją (“pasirinktinės auditorijos”, angl. “Custom Audiences”), kurią teikia ir (arba) naudoja “Meta Platforms Ireland Ltd.”, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublinas 2, Airija (toliau – “Facebook” arba “Meta”).

“Meta Pixel” gauna ir tvarko šių tipų duomenis: http antraštes, duomenis apie “Pixel” (įskaitant “Pixel ID” ir “Facebook” slapuką), mygtukų paspaudimų duomenis, pasirenkamąsias vertes ir formos laukų pavadinimus. “Facebook Pixel” leidžia “Facebook” siūlyti jums “Facebook” produktus ir suprasti apie jus gautą informaciją, įskaitant informaciją apie jūsų naudojimąsi kitomis svetainėmis ir programėlėmis, neatsižvelgiant į tai, ar esate užsiregistravę arba prisijungę, ar ne. Daugiau informacijos apie “Meta” slapukus ir tvarkomus duomenis rasite galite rasti čia ir mūsų pranešime apie slapukus.

“Meta” ir mes tvarkysime jūsų duomenis kaip bendras duomenų valdytojas, kaip tai yra apibrėžta BDAR 26 straipsnyje. Čia rasite mūsų ir “Meta” bendrų duomenų valdytojų susitarimo esmę: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Daugiau informacijos apie “Meta” rasite “Meta” privatumo politikoje, kurią galite pasiekti čia: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Iš esmės, jūsų duomenys bus tvarkomi Europos Sąjungoje. Tačiau gali būti, kad jūsų duomenys turės būti perduoti ir tvarkomi už Europos Sąjungos teritorijos ribų, pavyzdžiui, “Facebook Inc.” Jungtinėse Amerikos Valstijose. Tokiu atveju jūsų duomenys bus apsaugoti tinkamomis apsaugos priemonėmis, kaip yra nustatyta BDAR 46 straipsnio 2 dalyje, visų pirma, bet neapsiribojant, taikant standartines sutarčių sąlygas dėl duomenų perdavimo tarp ES ir ne ES šalių (galite rasti čia).
 

Konversijų stebėjimas

Naudojame “Meta Pixel”, kad galėtume stebėti jūsų veiksmus, analizuoti mūsų konversijos kanalo veiksmingumą ir reguliariai tobulinti savo svetainę.
 

“Facebook” pasirinktinės auditorijos

Naudojame “Meta Pixel”, kad svetainės naudotojams parodytume interesais pagrįstą reklamą (“Facebook Ads”), kai jie lankosi socialiniame tinkle “Facebook” arba kitose svetainėse, kurios taip pat naudoja šį procesą. Esame suinteresuoti rodyti jus dominančias reklamas, kad mūsų internetiniai pasiūlymai jums būtų įdomesni.

Išjungti funkciją “Facebook” pasirinktinės auditorijos” galima prisijungusiems naudotojams adresu https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#.

 

Pirkėjų vadovas

Savo interneto svetainėje naudojame mūsų paslaugų teikėjo “Neo Commerce GmbH”, Max-Bill-Str. 8, 80807 Miunchenas, Vokietija (toliau – “Neocom”), teikiamą valdomo pardavimo paslaugą. Valdomo pardavimo paslauga padeda greičiau ir efektyviau rasti reikiamą produktą. Vos po kelių klausimų pateikiami pirminiai produktų pasiūlymai. Produktai įtraukiami pagal tai, kaip jie atitinka jūsų poreikius. Galite laisvai nuspręsti, ar norite naudotis šia paslauga. Šiame kontekste apdorojame tik HTTP žiniatinklio užklausos metaduomenis, tokius kaip nuoroda, jūsų IP adresas, naršyklės kalba ir naudotojo agentas (naršyklės ir (arba) operacinės sistemos tipas ir versija), ir jūsų duomenis, kuriais su mumis pasidalijote naudodamiesi paslauga. Duomenys nebus saugomi. Jūsų duomenis tvarkome tam, kad galėtume jums suteikti paslaugą. Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas. Jei perkate produktą, teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas. “Neocom” veikia kaip duomenų tvarkytojas mūsų vardu ir veikia pagal mūsų nurodymus.

Naudodamiesi paslaugomis, informaciją taip pat saugome jūsų sesijos atmintyje, daugiausia siekdami identifikuoti naudotoją per kelias naršyklės sesijas. Daugiau informacijos rasite mūsų pranešime apie slapukus. Daugiau informacijos apie “Neocom” ir valdomo pardavimo paslaugą rasite adresu https://neocom.ai/.


 

Registracija

Mūsų interneto svetainėje ir mobiliojoje programėlėje jūs galite užsiregistruoti kaip vartotojas. Registruodamiesi jūs turite pateikti prašomus duomenis, pavyzdžiui, vardą, adresą, elektroninio pašto adresą. Mes išsaugome registracijos datą, laiką ir IP adresą. Norėdami atlikti registraciją, turite pateikti sutikimą naudoti jūsų asmens duomenis.

Duomenų tvarkymo registracijos tikslais teisinis pagrindas yra asmens duotas sutikimas tvarkyti jo asmens duomenis vienam ar keliems konkretiems tikslams. Jei jūs užsiregistruojate siekdami sudaryti ar įvykdyti sutartį, duomenys tvarkomi vadovaujantis tuo, kad

duomenų tvarkymas būtinas norint įvykdyti sutartį, kurios šalimi yra duomenų subjektas, arba norint įvykdyti duomenų subjekto reikalavimus, pateiktus prieš pasirašant sutartį.

Registracija būtina norint su mumis pasirašyti ar įvykdyti sutartį.

Mes saugome duomenis, kol tai būtina sutarčiai vykdyti. Šiuos duomenis įstatymų nustatytą laikotarpį saugome siekdami įgyvendinti po sutarties įvykdymo kylančius įsipareigojimus bei komerciniais ir mokesčių tikslais. Įprastai tai yra 3 metų terminas, sueinantis atitinkamų kalendorinių metų pabaigoje.

Interneto parduotuvės užsakymų tvarkymas

Jūsų užsakymui vykdyti pateiktus asmens duomenis gali naudoti tik mūsų įmonė, mūsų filialai bei užsakymą tvarkanti įmonė.

Tvarkydami užsakymą, mes bendradarbiaujame su įvairiomis įmonėmis, atsakingomis už mokėjimo ir logistikos procesus. Mes užtikriname, kad mūsų partneriai laikosi duomenų apsaugos nuostatų. Mes perduodame jūsų kontaktinius duomenis (vardą, adresą, telefono numerį) transportavimo paslaugas teikiančiai įmonei, kad ji galėtų jums pristatyti užsakytus produktus.

Šio proceso teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas. Jūsų asmens duomenų tvarkymas būtina siekiant įvykdyti sutartį.

Mes saugome duomenis, kol tai būtina sutarčiai vykdyti. Šiuos duomenis įstatymų nustatytą laikotarpį saugome siekdami įgyvendinti po sutarties įvykdymo kylančius įsipareigojimus bei komerciniais ir mokesčių tikslais. Įprastai tai yra 3 metų terminas, sueinantis atitinkamų kalendorinių metų pabaigoje.

Užsakymų mokėjimų tvarkymas

Užsakymų mokėjimų tvarkymas gali užtrukti priklausomai nuo pasirinkto mokėjimo būdo ir jo vykdymą atliekančio paslaugos teikėjo.

Mokant kredito kortele, kredito kortelę išdavusiai įmonei privalomai siunčiamas jūsų vardas, adresas ir užsakymo duomenys.

Mokėjimo duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas. Jūsų asmens duomenų tvarkymas būtina siekiant įvykdyti sutartį.

Mes saugome duomenis, kol tai būtina sutarčiai vykdyti. Šiuos duomenis įstatymų nustatytą laikotarpį saugome siekdami įgyvendinti po sutarties įvykdymo kylančius įsipareigojimus bei komerciniais ir mokesčių tikslais. Įprastai tai yra 3 metų terminas, sueinantis atitinkamų kalendorinių metų pabaigoje.

Papildomas duomenų tvarkymas naudojantis „Miele“ mobiliosiomis programėlėmis

Naudojantis mobiliosiomis programėlėmis tvarkomi toliau nurodyti duomenys:

 • registracijos duomenys;
 • kliento numeris, „Miele“ paskyra;
 • naudojamo (-ų) prietaiso (-ų) serijos numeris (-iai);
 • naudojamo (-ų) prietaiso (-ų) funkcinės charakteristikos, pagrindiniai prietaiso (-ų) duomenys;
 • prietaiso naudojimo duomenys;
 • prietaiso būsenos duomenys;
 • mobiliosios programėlės naudojimo duomenys;
 • su asmeniu susieti duomenys, naudojami telekomunikacijų tikslais.

Visapusiškam „Miele@mobile“ mobiliosios programėlės naudojimui būtinas tam tikrų sistemų leidimas. Pradedant naudotis mobiliąja programėle ir (arba) naudojant konkrečią funkciją, iš jūsų bus pareikalauta suteikti atitinkamą leidimą. Atkreipiame dėmesį, kad tinkamam mobiliosios programėlės naudojimui būtina prieiga prie atitinkamų jūsų prietaiso (išmaniojo telefono, planšetinio kompiuterio) nustatymų bei jūsų asmeninės informacijos.

„Miele@mobile“ mobiliąją programėlę galite parsisiųsti iš trečiųjų šalių valdomų mobiliųjų programėlių parduotuvių internete („Google Play Store“ ir „Apple App Store“). Atsisiuntimui atlikti įprastai reikia išankstinės registracijos minėtose interneto parduotuvėse. Mes neturime jokios įtakos šiuo tikslu naudojamiems asmens duomenims tvarkyti ir naudoti. Už šį duomenų tvarkymą yra atsakingas atitinkamos mobiliųjų programėlių internetinės parduotuvės valdytojas.

 Šio duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas. Siekiant teikti mobiliosios programėlės siūlomas paslaugas būtinas duomenų tvarkymas, todėl taikomas ir BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas. Siekdami optimizuoti savo produktus ir paslaugas, anonimiškai įvertiname jūsų naudojamo prietaiso duomenis. Šio proceso teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas, jei produktų ir paslaugų optimizavimas pagrįstas mūsų teisėtais interesais.

Mes tvarkome duomenis toliau nurodytais tikslais:

 • siekdami pagerinti produktus ir paslaugas (pavyzdžiui, buitinės technikos programas ir kitas funkcijas, mobiliąją programėlę);
 • norėdami su jumis susisiekti ir pasiūlyti jūsų poreikius atitinkančias konkrečias paslaugas;
 • norėdami pašalinti ar išvengti trikdžių;
 • siekdami pasiūlyti ir pagerinti naudojimąsi mobiliąja programėle;
 • norėdami teikti mobiliojoje programėlėje siūlomas paslaugas.

Mes saugome duomenis, kol tai būtina nustatytiems tikslams įgyvendinti.

Susisiekimas su mumis

Susisiekti su mumis galite įvairiais būdais, įskaitant kontaktinės formos mūsų interneto svetainėje užpildymą.

Kontaktai

Susisiekti su mumis galite paskambinę klientų aptarnavimo karštąja linija, elektroniniu arba įprastu paštu. Jei jūs pasinaudojate bet kuriuo komunikacijos būdu, mes renkame jūsų komunikacijos metu pateiktus asmens duomenis. Tai gali būti jūsų vardas, adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris. Jūs galite nuspręsti, kokią informaciją norite mums suteikti.

Šiuos duomenis saugome tik siekdami apdoroti ar pateikti atsakymą į jūsų paklausimą ar prašymą.

Jei jūs pasinaudojate mūsų interneto svetainėje esančia kontaktine forma, renkame joje pateiktą informaciją, pavyzdžiui, jūsų vardą, elektroninio pašto adresą. Papildomai mes išsaugome IP adresą ir užklausos datą bei laiką. Šiuos duomenis saugome tik siekdami pateikti atsakymą į jūsų paklausimą ar prašymą.

Kontaktinių duomenų naudojimo teisinis pagrindas, sutikimo atšaukimas

Pasinaudoję tam tikru komunikacijos būdu, jūsų duomenis mes renkame tik pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą. Jūs bet kada galite atšaukti savo sutikimą. Išsprendus jūsų klausimus, visi duomenys išsaugomi ir gali būti panaudoti, jei iškiltų ginčas. Bet kuriuo metu gali būti pareikalauta ištrinti šiuos duomenis, priešingu atveju, jie ištrinami išsprendus pateiktą klausimą. Mes iškart pašaliname duomenis, jei jų saugojimas nenumatytas komercinėse ar mokestinėse nuostatose.

Socialinė žiniasklaida

Mūsų interneto svetainėje ir mobiliojoje programėlėje jūs rasite nuorodas į socialinių tinklo „Facebook“ bei mūsų „YouTube“ kanalo puslapius. Nuorodos į šiuos puslapius pateikiamos kaip atitinkamų paslaugų teikėjų logotipai.

Paspaudus ant nuorodos, atsidaro socialinės žiniasklaidos puslapis, kuriam naudoti nėra taikoma ši privatumo politika. Norėdami gauti informaciją apie šių interneto svetainių naudojimo sąlygas, perskaitykite jų privatumo politikas. Jas galite rasti čia:

„Facebook“: https://www.facebook.com/policy.php

„YouTube“: https://policies.google.com/privacy

Jūsų teisės

Pagal BDAR, suinteresuoti asmenys turi skirtingas teises. Jei norite gauti detalesnę informaciją, bet kuriuo metu galite susisiekti su mumis.

Pagrindinės teisės:

 • Teisė būti informuotam: pagal BDAR 15 straipsnį, jūs galite reikalauti nurodyti, ar mes tvarkome jūsų asmens duomenis. Jei mes tvarkome šiuos duomenis, jūs galite prašyti pateikti su šiuo tvarkymu susijusią informaciją.
 • Teisė ištaisyti duomenis: pagal BDAR 16 straipsnį, jūs galite pataisyti ir (arba) papildyti tvarkomus savo asmens duomenis.
 • Teisė apriboti duomenų tvarkymą: tam tikrais atvejais, pagal BDAR 18 straipsnį, jūs galite apriboti savo asmens duomenų tvarkymą.
 • Teisė reikalauti ištrinti duomenis: pagal BDAR 17 straipsnį, tam tikrais atvejais jūs turite teisę reikalauti ištrinti su jumis susijusius saugomus asmens duomenis.
 • Teisė į duomenų perkėlimą: pagal BDAR 20 straipsnį, tam tikrais atvejais jūs turite teisę gauti apie jus sukauptą informaciją susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuteriui nuskaitomu formatu ir turite teisę be jokių trukdžių perduoti šią informaciją kitam atsakingam asmeniui.

Jei jūsų asmens duomenys susiję su teisėtais interesais ir yra tvarkomi vadovaujantis BDAR 6(1) 1 straipsnio 1 dalies f punktu, jūs turite teisę prieštarauti šių duomenų tvarkymui remdamiesi BDAR 21 straipsniu ir kartu turite nurodyti šio prieštaravimo pagrindą.

 Skundai

Jei manote, kad jūsų asmens duomenų tvarkymas prieštarauja šiai ar kitai taikomai privatumo politikai, galite pateikti skundą mūsų duomenų apsaugos pareigūnui. Duomenų apsaugos pareigūnas išnagrinės jūsų atvejį ir praneš apie priimtą sprendimą. Jūs taip pat turite teisę pateikti apeliaciją priežiūros institucijai.

Kita informacija

Duomenų perdavimas trečiosioms šalims

Mes neperduodame asmens duomenų trečiosioms šalims, jei toks perdavimas neatitinka šioje privatumo politikoje nurodytų tikslų. Tam tikrais įstatymo nustatytais atvejais mes galime perduoti duomenis įgaliotoms institucijoms, pavyzdžiui:

 • vykstant teismo procesams „Miele“ gali perduoti jūsų asmens duomenis valdžios organams, įskaitant valstybės ir kitas institucijas (pavyzdžiui, teisėsaugos institucijoms, notarų biurams, mokesčių administratoriams, priežiūros institucijoms, finansinės žvalgybos institucijoms);
 • draudimo įmonėms, jei pateikiamas reikalavimas;
 • auditoriams, finansų konsultantams ar kitiems asmens duomenų tvarkytojams, kuriuos, remiantis įstatymu, patvirtino „Miele“;
 • trečiosioms šalims, kurios yra atsakingos už registrų rengimą (pavyzdžiui, paskolų registrui, komercijos registrui ar bet kuriam kitam asmens duomenis renkančiam registrui);
 • kitoms trečiosioms šalims, kurios teikia paslaugas „Miele“, įskaitant bankus ir lizingo bendroves, archyvavimo, pašto, kurjerių ar transporto įmones;
 • bet kurioms kitoms trečiosioms šalims siekiant apsaugoti mūsų teises (įskaitant informacijos perdavimą siekiant išvengti sukčiavimo).

 

Nuorodos į kitas interneto svetaines

Mūsų interneto svetainė turi nuorodas į kitas interneto svetaines. Šios nuorodos yra atitinkamai pažymėtos. Mes neatsakome už tai, ar nuorodose pateiktos interneto svetainės taiko duomenų apsaugos nuostatas. Dėl to mes rekomenduojame perskaityti šių interneto svetainių privatumo politikas.

Šios privatumo politikos pakeitimai

Privatumo politikos paskutinio atnaujinimo data nurodoma apačioje. Mes turime teisę bet kada atnaujinti privatumo politiką ir šie atnaujinimai galios ir vėliau. Aktualią versiją galite rasti mūsų interneto svetainėje. Norėdami sužinoti apie pakeitimus, atidžiai sekite mūsų interneto svetainėje pateiktą privatumo politiką.

Privatumo politikos atnaujinimo data: 2018 m. gegužė

 

Skaitmeninis “Miele” asistentas

Skaitmeninis “Miele” asistentas yra vadinamasis pokalbių robotas, teikiamas mūsų techninių paslaugų teikėjo “e-bot7 GmbH”, Perusastraße 7, 80333 Muinchenas. Skaitmeninis “Miele” asistentas padės jums ieškant informacijos ir įsigyjant “Miele” paslaugų paketus, pvz., “Miele” paslaugų sertifikato, “Kavos priežiūros” arba “Išskirtinės priežiūros” paketus. Klausimus paprasčiausiai galite įvesti pokalbio lange. Skaitmeninis “Miele” asistentas pateiks jums atsakymus. Jei norėtumėte paprašyti “Miele” paslaugų sertifikato, skaitmeninis “Miele” asistentas atsiųs jums nuorodą į atitinkamą žiniatinklio formą.

Skaitmeninis “Miele” asistentas neatsako į klientų prašymus, susijusius su sutartimi. Jei turite tokių klausimų, kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimo centrą (https://www.miele.lt/namu-ukis/kontaktine-informacija-45.htm). Norint naudotis skaitmeniniu “Miele” asistentu, asmens duomenys nereikalingi ir jų nereikalaujama. Daugų daugiausiai renkama skaitmeniniam “Miele” asistentui reikalinga informacija apie atitinkamo prietaiso tipą, tačiau ne apie prietaiso identifikaciją, pvz., serijos numerį.

Mes tvarkome jūsų duomenis norėdami išspręsti jūsų problemas bei kontroliuoti ir gerinti savo veiklos ir paslaugų procesus, įskaitant skaitmeninį “Miele” asistentą – tai yra teisėtas mūsų interesas. Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas. Jei įsigysite “Miele” paslaugų sertifikatą ar kitą “Miele” paslaugų paketą, teisinis duomenų tvarkymo pagrindas bus BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas. “E-bot7 GmbH” tvarko duomenis mūsų vardu ir veikia vadovaudamasis mūsų nurodymais.

Klausimai, kuriuos užduodate skaitmeniniam “Miele” asistentui, ir naudojimo duomenys, pvz., pokalbio trukmė, pranešimų laiko žyma, dialogų skaičius ir apytikslė naudotojų buvimo vieta, saugomi ne daugiau nei 90 dienų. Po to jūsų klausimai negrįžtamai ištrinami. Be to, naudojimo duomenis anonimiškai išsaugomi statistikos tikslais. Asmens duomenys nevertinami.

 

 

[1]„Google Analytics“ yra interneto analizės paslauga, kurią teikia „Google“LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94034, JAV (toliau – „Google“).

Slapukai / Cookies

 

Slapukų politika

Paskutinį kartą atnaujinta: 2024-02-16

“SIA Miele” Lietuvos filialas (toliau – “Miele”) šioje svetainėje naudoja vadinamuosius slapukus. Šioje politikoje išsamiai paaiškiname, kokius slapukus naudoja “Miele”, kokius duomenis jie apdoroja, slapukų naudojimo trukmę ir jūsų teises, susijusias su slapukais.

Turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą slapukų nustatymuose, esančiuose mūsų “Privatumo nuostatų centre”.

 

1.  Bendrasis paaiškinimas

Slapukai – tai maži tekstiniai failai, kurie išsaugomi jūsų kompiuteryje arba galutiniame įrenginyje, kai naudojatės mūsų svetainėmis. Kai lankotės “Miele” svetainėje, jūsų sistemoje gali būti išsaugotas slapukas. Jame yra atskira simbolių eilutė, kuri gali būti naudojama jūsų naršyklei identifikuoti, kai kitą kartą apsilankysite svetainėje. Yra du pagrindiniai slapukų tipai:

 • Laikini slapukai: šie slapukai, dar vadinami sesijos slapukais, laikinai išsaugomi jūsų kompiuteryje ar galiniame įrenginyje per jūsų apsilankymą mūsų svetainėje ir vėliau ištrinami.
 • Nuolatiniai slapukai: šie slapukai lieka jūsų kompiuteryje ilgesnį laiką.

Apskritai “Miele” naudoja įvairias interneto technologijas (pvz., slapukus, “Java-Script”), kad palengvintų jūsų patirtį naudojantis “Miele” interneto programomis ir siekiant jas optimizuoti. Tai reiškia, kad jie yra naudojami siekiant:

 • nustatyti jūsų tapatybę, kai prisijungiate prie mūsų internetinės parduotuvės, ir užtikrinti, kad būtų laikomasi jums pritaikytų galiojančių saugumo standartų;
 • padėti mums prisiminti gaminius, kuriuos įtraukėte į pirkinių krepšelį arba užrašų knygelę;
 • parodyti gaminių, kuriuos pridėjote į savo pirkinių krepšelį arba užrašų knygelę svetainėje, kiekį;
 • priminti mums apie jūsų pasirinktą kalbą per sesiją, kad galėtumėte lengviau naršyti mūsų puslapiuose;
 • analizuoti duomenis, pavyzdžiui, įvertinti mūsų svetainės lankytojų skaičių arba dažniausiai lankomas svetaines. Analizės rezultatus naudojame siekdami optimizuoti savo svetainę.

Atkreipkite dėmesį, kad “Miele” savo slapukų naudojimo pageidavimus galite išreikšti savo sąsajoje, tačiau pakeisdami savo interneto naršyklės slapukų nustatymus taip pat galite išjungti arba apriboti slapukų perdavimą. Jau išsaugotus slapukus galite bet kada ištrinti. Daugiau informacijos apie tai, kaip ištrinti slapukus, rasite čia:

Tačiau atkreipkite dėmesį, kad išjungus slapukus nebegalėsite naudotis visomis svetainės funkcijomis. Daugumos naršyklių meniu rasite slapukų naudojimo nustatymo parinktis. Paprastai naršyklėje yra šios nustatymų parinktys:

 • Peržiūrėti slapukus.
 • Leisti slapukus.
 • Išjungti visus arba tam tikrus slapukus.
 • Išjungti visus slapukus uždarius naršyklę.
 • Blokuoti slapukus.
 • Pranešti, kai reikia nustatyti slapuką.
 • Nesutikimas su stebėjimo žiniatinklio analize (atsisakymas).

Kai lankotės mūsų svetainėje, reklaminiame skydelyje pateikiama informacija apie slapukų naudojimą ir prašoma suteikti sutikimą dėl slapukų, kuriems reikalingas sutikimas. Bet kuriuo metu galite atšaukti savo sutikimą. Toks sutikimo atšaukimas pradeda galioti nuo atitinkamo laiko ateityje, kaip tai yra išsamiai paaiškinta šioje Slapukų politikoje.

 

2. “Google Tag Manager”

Savo svetainėje naudojame žymių valdymo paslaugą “Google Tag Manager”, kurią teikia “Google Ireland Ltd.”, Gordon House, Barrow Street, Dublinas (“Google”). “Google Tag Manager” leidžia svetainėms greitai ir paprastai atnaujinti matavimo kodus ir susijusius kodo fragmentus, bendrai vadinamus žymėmis, savo svetainėse arba mobiliosiose programėlėse. Į projektą įtraukus nedidelį “Tag Manager” kodo segmentą, svetainėje galima saugiai ir lengvai įdiegti analizės ir matavimo žymų konfigūracijas iš žiniatinklio naudotojo sąsajos.

“Google Tag Manager” padeda mums įdiegti ir valdyti slapukus ir sekimo žymas. “Google Tag Manager” nenaudoja jokių savo slapukų, tačiau “Google Tag Manager” įjungia kitus slapukus ir sekimo žymas, jei ir tiek, kiek jūs aiškiai sutikote naudoti tokius slapukus ir sekimo žymas. Išsamią informaciją apie kiekvieną iš tokių slapukų ir sekimo žymų rasite mūsų pranešime apie slapukus. Naudodamiesi “Google Tag Manager”, mes ir “Google” apdorojame jūsų IP adresą ir unikalų identifikatorių. Gali būti, kad jūsų duomenys bus tvarkomi už Europos Sąjungos teritorijos ribų. Siekdami užtikrinti tinkamą duomenų apsaugos lygį, “Google” ir mes susitarėme dėl Europos Komisijos paskelbtų įprastų sutarties sąlygų. “Google Tag Manager” naudojimo ir susijusių duomenų tvarkymo veiksmų teisinis pagrindas yra mūsų teisėtas interesas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą. Šis teisėtas interesas yra “Google Tag Manager” pagalba mums įgyvendinant ir valdant slapukų ir sekimo žymų naudojimą.

 

3. Techniškai būtini slapukai (būtiniausi slapukai)

Būtiniausi slapukai reikalingi norint naršyti svetainėse ir naudotis jų funkcijomis, pavyzdžiui, prisijungti prie svetainės registracijos dalies arba naudotis mūsų pokalbių priemone. Be šių slapukų tam tikros svetainės funkcijos neveiks.

Asmens duomenų tvarkymo naudojant techniškai būtiniausius slapukus teisinis pagrindas yra teisėti interesai pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą. Teisėtas interesas yra tas, kad toks duomenų tvarkymas reikalingas naršymui svetainėse ir naudojimuisi jų funkcijomis. Techniškai būtinais slapukais surinkti duomenys nenaudojami naudotojų profiliams kurti.

Būtiniausi slapukai negali būti išjungti. Mūsų naudojami būtiniausi slapukai paprastai yra vadinamieji sesijos slapukai, kurie paprastai automatiškai ištrinami pasibaigus naršyklės sesijai.

Kai kuriuos būtiniausius slapukus pateikia ir (arba) prie jų prieina trečiosios šalys. Išsami informacija apie trečiąsias šalis ir jų įrankius, kuriems naudojame pagrindinius slapukus, paaiškinta toliau.

 

3.1 “Intershop” prekybos platforma

Savo svetainėje svarbiausiais tikslais naudojame įvairius slapukus, kuriuos teikia ir (arba) naudoja “Intershop Communications AG”, Steinweg 10, 07743 Jėna, Vokietija (toliau – “Intershop”). Mes naudojame keletą būtinųjų slapukų, kuriuos teikia ir (arba) naudoja “Intershop” ir kurie yra būtini siekiant užtikrinti tinkamą svetainės veikimą. “Intershop” teikia klientų tapatybės valdymo platformą, įskaitant klientų profilius, pageidavimus, prisijungimus ir sutikimo nustatymus. Daugiau informacijos apie “Intershop” galima rasti čia.

 

3.2 “OneTrust LLC”

Savo svetainėje naudojame sutikimo valdymo platformą, kurią teikia “OneTrust LLC”, Building 600, 1200 Abernathy Road Northeast, Atlanta, Džordžija, 30328, JAV (toliau – “OneTrust”). “OneTrust” yra slapukų sutikimo sprendimas, leidžiantis “Miele” užtikrinti slapukų atitiktį įvairioms teisinėms sistemoms visame pasaulyje. “OneTrust” leidžia mums generuoti slapukų juostas, saugoti jūsų sutikimo nustatymus ir informuoti jus apie įvairių slapukų naudojimą svetainėje. Daugiau informacijos apie “OneTrust” rasite adresu Privatumo pranešimas ir politika | “OneTrust”.
 

3.3 Neocom.ai – Pirkėjų vadovas

Savo interneto svetainėje naudojame vadinamąją Pirkėjų vadovo paslaugą, kurią teikia mūsų paslaugų teikėjas “Neo Commerce GmbH”, Max-Bill-Str. 8, 80807 Miunchenas, Vokietija (toliau – “Neocom”). Kad galėtume jums teikti mūsų valdomo pardavimo paslaugą, turime naudoti technologiją, vadinamą “sesijos saugojimu”, kad galėtume sugrupuoti kelis valdomo pardavimo paslaugos naudojimo atvejus į vieną naršyklės sesiją. Be tokios technologijos valdomo pardavimo paslauga negali būti naudojama. Ši technologija bus naudojama tik tuo atveju, jei aktyviai prašysite pasinaudoti valdomo pardavimo paslauga. Išsamesnę informaciją apie “Neocom” ir duomenų tvarkymo veiklą, susijusią su valdomo pardavimo paslaugos naudojimu, rasite mūsų privatumo pranešime.

 

3.4 Daugiau informacijos

Daugiau informacijos apie būtiniausius slapukus, kuriuos naudojame, rasite šioje lentelėje:

 

4. Analitiniai slapukai

Be to, savo svetainėje naudojame slapukus, kurie leidžia analizuoti jūsų naudojimosi elgseną (vadinamieji analitiniai slapukai). Naudodami šiuos slapukus renkame ir saugome šiuos duomenis:

 • Apsilankymų puslapyje dažnumas
 • Paieškos raktiniai žodžiai
 • Svetainės funkcijų naudojimas

Naudojant slapukus surinkti jūsų duomenys yra pseudonimizuojami, todėl be papildomų duomenų jų nebegalima priskirti atitinkamam naudotojui.

Šis duomenų tvarkymas leidžia mums pagerinti mūsų svetainės ir jos turinio kokybę. Šių duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra sutikimas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą. Turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą slapukų nustatymuose, esančiuose mūsų “Privatumo nuostatų centre”.

Kai kuriuos analitinius slapukus teikia ir (arba) prie jų prieigą gauna trečiosios šalys. Išsami informacija apie trečiąsias šalis ir jų įrankius, kuriems naudojame analitinius slapukus, paaiškinta toliau.

Mes naudojame toliau nurodytus analitinius slapukus:

 

4.1 “Google”

Savo svetainėje analizės tikslais naudojame įvairius slapukus, kuriuos teikia ir (arba) naudoja “Google Ireland Limited” (toliau – “Google”), pagal Airijos įstatymus įsteigta ir reguliuojama bendrovė (įmonės kodas: 368047), kurios registruota buveinė yra adresu Gordon House, Barrow Street, Dublinas 4, Airija (toliau – “Google”). Daugiau informacijos apie šias “Google” paslaugas rasite toliau ir adresu https://www.google.com/privacy/ads/. Toliau pateiktoje lentelėje pateikiami slapukų pavadinimai su kintamaisiais identifikatoriais, kur <wpid> yra “Google Analytics 4” žiniatinklio savybės kodas arba matavimo kodas, kurį sudaro 10 simbolių (skaičiai ir raidės), [_<pavadinimas>] ir <property-id> yra “Google Analytics 3” (“Universal Analytics”) savybės kodas, kurį sudaro skaitmenys pagal šį modelį: UA-XXXXXXXX-X.


4.1.1 “Google Analytics”

Mūsų svetainė naudoja “Google Analytics”, kad galėtų kurti ir tobulinti svetainę pagal poreikį. “Google Analytics” naudoja vadinamuosius slapukus, kurie saugomi jūsų galutiniame įrenginyje ir leidžia analizuoti jūsų naudojimąsi svetaine. Slapukų sukurta informacija paprastai perduodama į “Google” serverį JAV ir ten saugoma. Šioje svetainėje naudojame IP maskavimo išplėtimą, t. y. “Google” sutrumpina jūsų IP adresą Europos Sąjungos valstybėse narėse arba kitose Europos ekonominės erdvės susitarimo susitariančiosiose valstybėse ir tik tada jį perduoda į JAV ir saugo JAV. Tik išskirtiniais atvejais visas IP adresas bus perduodamas į “Google” serverį JAV ir ten sutrumpinamas.

Šios svetainės operatoriaus vardu “Google” naudos šią informaciją, kad įvertintų, kaip naudojatės svetaine, sudarytų svetainės veiklos ataskaitas ir teiktų tolesnes paslaugas svetainės operatoriui, susijusias su svetainės ir interneto naudojimu.

Jei esate “Google” paskyros turėtojas ir sutikote su reklamos pritaikomumu (toliau – Reklamos pritaikomumas), “Google” paslaugos taip pat apima ataskaitas apie mūsų reklamos priemonių veiksmingumą (įskaitant skirtingų įrenginių ataskaitas), demografinius duomenis ir mūsų naudotojų interesus, taip pat internetinės reklamos pateikimo skirtingiems įrenginiams funkcijas. Šiuo atveju teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra jūsų sutikimas, pateiktas “Google” (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas).

Galite nesutikti, kad “Google Analytics” rinktų ar vertintų jūsų duomenis, atsisiųsdami ir įdiegdami naršyklės įskiepį, kurį rasite šioje nuorodoje: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Mūsų siunčiami duomenys, susiję su slapukais, naudotojo kodu arba reklamos kodu, automatiškai ištrinami po 14 mėnesių.

 

4.2 “OneTrust LLC”

Savo svetainėje anoniminius “Opt In” ir “Opt Out” rodiklius renkame naudodamiesi sutikimų valdymo platforma “OneTrust”. Šią informaciją renkame remdamiesi teisėtu interesu pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą, nes ji leidžia mums įvertinti sutikimo lygį ir pagerinti naudotojų patirtį. Jei sutiksite naudoti analitinius slapukus, rinksime duomenis apie jūsų sąveiką su “OneTrust” sukurta sutikimo juosta. “OneTrust” leidžia mums atlikti apibendrintą analizę, įskaitant informaciją apie naršyklės tipą, šalį ir naudotojų platformą (stacionarus kompiuteris / mobilusis telefonas / planšetinis kompiuteris). Pagal surinktus duomenis negalima nustatyti fizinio asmens tapatybės. Daugiau informacijos apie “OneTrust” rasite adresu Privatumo pranešimas ir politika | “OneTrust”.

 

4.3 Daugiau informacijos

Jūs galite išjungti analitinius slapukus. Daugiau informacijos apie visus mūsų naudojamus atskirus analitinius slapukus rasite šioje lentelėje:
 

 

5. Rinkodaros slapukai

Pakartotinio nukreipimo ir (arba) pakartotinės rinkodaros bei internetinės reklamos talpinimo tikslais naudojame vadinamuosius trečiųjų šalių rinkodaros slapukus.

Pakartotinis nukreipimas arba pakartotinė rinkodara – tai technologijos, leidžiančios naudotojams, kurie anksčiau lankėsi tam tikroje interneto svetainėje, matyti tinkamus skelbimus net ir tada, kai jie paliko svetainę. Šiuo tikslu būtina atpažinti interneto vartotojus ne tik savo interneto svetainėje – tam naudojami atitinkamų paslaugų teikėjų slapukai. Be to, atsižvelgiama į ankstesnę naudojimo elgseną. Pavyzdžiui, jei naudotojas peržiūri į tam tikrus produktus, šie ar panašūs gaminiai vėliau gali būti rodomi kaip reklama kitose svetainėse. Tai asmeninės reklamos, pritaikytos prie atskirų naudotojų poreikių. Šiai asmeniškai pritaikytai reklamai nebūtina, kad naudotojo tapatybė būtų neatpažįstama. Todėl pakartotiniam nukreipimui ar pakartotinei rinkodarai naudojami duomenys nėra sujungiami su kitais duomenimis.

Rinkodaros slapukai taip pat gali sekti naudotojų įsitraukimą į galiausiai rodomus skelbimus. Taip siekiama išvengti nepageidaujamo reklamos dubliavimo ir stebėti, kiek kartų skelbimai sukelia tam tikrą reklamos konversiją (pvz., paspaudžiamas skelbimas arba įvyksta pardavimas).

Asmens duomenų tvarkymo naudojant rinkodaros slapukus teisinis pagrindas yra sutikimas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas). Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą slapukų nustatymuose, esančiuose mūsų “Privatumo nuostatų centre”.

Tokias technologijas naudojame skelbimams internete talpinti. Skelbimams talpinti pasitelkiame trečiųjų šalių paslaugų teikėjus. Toliau pateikiama išsami informacija apie trečiąsias šalis (ir jų priemones), kurios teikia rinkodaros ir tikslinius slapukus ir (arba) turi prieigą prie jų.


5.1 “Meta” / “Facebook”

Savo svetainėje naudojame rinkodaros slapuką (-us), kurį (-iuos) teikia ir (arba) naudoja “Meta Platforms Ireland Ltd.”, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublinas 2, Airija (toliau – “Facebook” arba “Meta”).

“Meta” slapukai naudojami, jei turite “Facebook” paskyrą, naudojate “Facebook” produktai, įskaitant “Facebook” svetainę ir programėles, arba lankotės kitose svetainėse ir programėlėse, kuriose naudojami “Facebook” produktai (įskaitant mygtuką “Patinka” ar kitas “Facebook” technologijas). “Facebook” slapukai leidžia mums stebėti jūsų veiklą mūsų svetainėje, kad galėtume analizuoti mūsų konversijos kanalo veiksmingumą ir reguliariai tobulinti savo svetainę. Be to, “Facebook” slapukai leidžia mums naudoti “Facebook” pakartotinės rinkodaros funkciją “Pasirinktinės auditorijos”. Tai leidžia svetainės naudotojams rodyti interesais pagrįstą reklamą (“Facebook Ads”), kai jie lankosi socialiniame tinkle “Facebook” arba kitose svetainėse, kurios taip pat naudoja šį procesą. Daugiau informacijos apie “Facebook” konversijų stebėjimą, “Facebook” pasirinktines auditorijas ir susijusią duomenų tvarkymo veiklą rasite mūsų privatumo pranešime.

Be to, “Meta” slapukai leidžia bendrovei “Meta” siūlyti jums “Facebook” produktus ir suprasti apie jus gautą informaciją, įskaitant informaciją apie jūsų naudojimąsi kitomis svetainėmis ir programėlėmis, neatsižvelgiant į tai, ar esate užsiregistravę arba prisijungę, ar ne.

“Meta” slapukai gauna šių tipų duomenis: http antraštes, duomenis apie “Pixel”, mygtukų paspaudimų duomenis, pasirenkamąsias vertes ir formos laukų pavadinimus. Daugiau informacijos apie “Facebook” slapukus galite rasti čia.

 

5.2 “Google”

Kaip jau aprašyta pirmiau, savo svetainėje analitikos ir (arba) rinkodaros tikslais naudojame įvairius slapukus, kuriuos teikia ir (arba) naudoja “Google”. Daugiau informacijos apie “Google” privatumo praktiką rasite adresu https://www.google.com/privacy/ads/. Toliau pateiktoje lentelėje pateikiami slapukų pavadinimai su kintamaisiais identifikatoriais, kur <wpid> yra “Google Analytics 4” žiniatinklio savybės kodas arba matavimo kodas, kurį sudaro 10 simbolių (skaičiai ir raidės), [_<pavadinimas>] ir <property-id> yra “Google Analytics 3” (“Universal Analytics”) savybės kodas, kurį sudaro skaitmenys pagal šį modelį: UA-XXXXXXXX-X.

 

5.2.1 “Google Ads”

“Google Ads” yra “Google” sukurta internetinės reklamos platforma, kurioje reklamuotojai moka už trumpų reklamų, paslaugų pasiūlymų, produktų sąrašų, vaizdo įrašų turinio rodymą ir mobiliųjų programėlių diegimą “Google” skelbimų tinkle interneto naudotojams. Skelbimus galima talpinti tiek paieškos sistemų, pavyzdžiui, “Google” paieškos, rezultatuose, tiek su paieška nesusijusiose svetainėse, mobiliosiose programėlėse ir vaizdo įrašuose.

Daugiau informacijos apie “Google Ads” galite rasti čia.

 

5.2.2 “Google” pakartotinės rinkodaros funkcija

“Google” pakartotinės rinkodaros funkcija leidžia mums rodyti skelbimus savo naudotojams kitose “Google Ads” tinklo svetainėse (vadinamuosiuose “Google Ads” skelbimuose arba skelbimuose kitose svetainėse), atsižvelgiant į jų interesus. Šiuo tikslu analizuojame naudotojų sąveiką mūsų svetainėje, kad galėtume rodyti tikslinę reklamą naudotojams kitose svetainėse net tada, kai jie apsilankė mūsų svetainėje. Šiuo tikslu “Google” išsaugo naudotojų, kurie lankosi tam tikrose “Google” paslaugose arba “Google” tinkle esančiose svetainėse, naršyklėse esantį numerį. Šis numeris, vadinamas slapuku, naudojamas šių naudotojų apsilankymams sekti. Šis numeris naudojamas interneto naršyklei konkrečiame kompiuteryje unikaliai identifikuoti, o ne asmeniui identifikuoti, ir jokie asmeniniai duomenys nėra saugomi.

Galite išjungti “Google” slapukų naudojimą, įdiegę įskiepį, pateiktą pagal šią nuorodą: www.google.com/settings/ads/plugin.

 

5.2.3 “Google” konversijų stebėjimas

Šiame kontekste taip pat naudojame “Google” konversijų stebėjimą. Kai spustelėjate “Google” skelbimą, į jūsų įrenginį įrašomas 30 dienų trukmės konversijų stebėjimo slapukas. Šis slapukas nenaudojamas asmens tapatybei nustatyti. Naudojant konversijos slapuką surinkta informacija naudojama “Google Ads” klientų konversijų statistikai rengti.

Interesais pagrįstus “Google” skelbimus “Google” naršyklėje galite išjungti spustelėję mygtuką “Išjungta” adresu https://adssettings.google.de/authenticated arba to atsisakę adresu http://www.aboutads.info/choices/.

 

5.2.4 Kitos “Google” rinkodaros platformos paslaugos  (“Campaign Manager 360”, “Display & Video 360”, “Search Ads 360”)

Mūsų svetainėje taip pat naudojamos kitos “Google” rinkodaros platformos (buvusios “Google Doubleclick”) paslaugos. “Campaign Manager 360” suteikia galimybę vykdyti skelbimų kampanijas ir vertinti jų našumą. “Display & Video 360” padeda valdyti rodymo ir vaizdo kampanijas. “Search Ads 360” naudojama paieškos kampanijoms įvairiose paieškos sistemose valdyti. Šios paslaugos naudoja slapukus, kad pateiktų naudotojams tinkamus skelbimus, pagerintų kampanijos našumo ataskaitas arba neleistų naudotojui gauti skelbimų daugiau nei vieną kartą.

“Google” naudoja slapuko kodą, kad nustatytų, kurie skelbimai rodomi kurioje naršyklėje, ir taip gali neleisti, kad jie būtų rodomi daugiau nei vieną kartą. “Google” taip pat gali naudoti slapukų kodą, kad stebėtų konversijas, t. y. ar naudotojas mato skelbimą ir vėliau apsilanko reklamuotojo svetainėje, kad įsigytų pirkinį. Šiuose slapukuose nėra jokios asmeninės informacijos.

Jūsų naršyklė automatiškai užmezga tiesioginį ryšį su “Google” serveriu. Pasak “Google”, integruojant šias paslaugas “Google” gauna informaciją, kad peržiūrėjote atitinkamą mūsų svetainės dalį arba spustelėjote mūsų reklamą. Jei esate užsiregistravę “Google” paslaugoje, “Google” gali priskirti apsilankymą jūsų naudotojo paskyrai. Net jei nesate užsiregistravę “Google” arba nesate prisijungę, gali būti, kad paslaugų teikėjas sužinos jūsų IP adresą ir jį išsaugos.

Be to, slapukai leidžia mums suprasti, ar atlikote tam tikrus veiksmus mūsų svetainėje tada, kai peržiūrėjote arba spustelėjote vieną iš mūsų skelbimų “Google” arba kitoje platformoje (konversijų stebėjimas) (“floodlight”). “Google” naudoja šį slapuką, kad suprastų, su kokiu turiniu sąveikavote mūsų svetainėse, kad vėliau galėtume siųsti jums tikslinę reklamą.

Galite užkirsti kelią sekimui pakeisdami savo naršyklės programinės įrangos nustatymus (pvz., išjungdami trečiųjų šalių slapukus), išjungdami konversijų sekimo slapukus blokuodami slapukus iš http://www.google.com/settings/ads/ domeno savo naršyklės nustatymuose, pagal interesus orientuotų skelbimų iš teikėjų, kurie yra savireguliavimo kampanijos “About Ads” dalis, atžvilgiu spustelėdami nuorodą http://www.aboutads.info/choices arba spustelėdami nuorodą www.googleadservices.com. Norėtume atkreipti dėmesį, kad tokiu atveju gali būti, jog negalėsite naudotis visomis svetainės funkcijomis.

Daugiau informacijos apie “Google” rinkodaros platformą rasite adresu https://marketingplatform.google.com/. Daugiau informacijos taip pat galite rasti Tinklo reklamos iniciatyvoje (NAI) adresu http://www.networkadvertising.org/.

 

5.3 “Qualtrics”

Naudojamės “Qualtrics LLC”, 333 W. River Park Drive, Provo UT 84604, JAV teikiamomis paslaugomis, kad galėtume atlikti klientų, produktų ir prekių ženklų apklausas mūsų svetainėje. Kai dalyvaujate apklausoje, mes naudojame “Qualtrics” slapukus su ID reikšmėmis, daugiausia tam, kad galėtume geriau sekti apklausų sesijas arba jas palaikyti. Norėdami gauti daugiau informacijos apie “Qualtrics LLC”, apsilankykite www.qualtrics.com.

 

5.4 “Adform”

Siekdami pagerinti savo paslaugų patogumą ir kokybę, naudojame įvairius rinkodaros slapukus, kuriuos teikia ir (arba) naudoja “Adform ApS”, Wildersgade 10B, 1, 1408 Kopenhaga, Danija (toliau – “Adform”) mūsų svetainėje. “Adform” naudoja slapukus įvairiais tikslais, pvz., nukreipti skelbimus į naudotojus, įvertinti, kaip gerai veikia skelbimai, ir registruoti naudotojų atsisakymo pasirinkimus.  

Savo svetainėje naudojame “Adform” teikiamą konversijų stebėjimo ir pakartotinio nukreipimo technologiją. “Adform” konversijų stebėjimas nustato laikinus slapukus, kai naudotojas sąveikauja su “Adform” patalpintu skelbimu. Naudotojai, kurie nenori dalyvauti stebėjime, gali bet kada išjungti “Adform” slapukus per savo interneto naršyklę arba nesutikti su duomenų rinkimu ir saugojimu ateityje šiuo adresu (Teisė atšaukti sutikimą – “Adform” svetainė). Jūsų kompiuteryje jau išsaugotus slapukus galima ištrinti naršyklėje arba pašalinti ištrinant laikinus interneto puslapius. 

Savo svetainėje naudojame “Adform” pakartotinio nukreipimo technologiją. Tai leidžia nukreipti tuos interneto naudotojus, kurie jau domėjosi mūsų svetaine ir mūsų gaminiais mūsų partnerių svetainėse. Reklaminė medžiaga įterpiama per pakartotinį nukreipimą, remiantis pagal slapukus atlikta ankstesnio naudotojo elgesio analize. Tai laikinas slapukas, kurio galiojimas baigiasi po 60 dienų. Jei nenorite, kad “Adform” jums rodytų į jūsų interesus orientuotą reklamą, galite bet kuriuo metu atsisakyti duomenų rinkimo ir saugojimo ateityje šiuo adresu (Teisė atšaukti sutikimą – “Adform” svetainė). Daugiau informacijos apie “Adform” privatumo politiką rasite adresu https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/product-and-services-privacy-policy/

 

5.5 Daugiau informacijos

Rinkodaros slapukus galite išjungti pakeisdami nustatymus šios politikos viršuje. Daugiau informacijos apie visus mūsų naudojamus rinkodaros slapukus rasite šioje lentelėje:

 

6. Šios Slapukų politikos pakeitimai

Kartais galime keisti šią Slapukų politiką, atsižvelgdami į mūsų naudojamų slapukų pakeitimus, arba dėl kitų veiklos, teisinių ar reguliavimo priežasčių. Todėl reguliariai perskaitykite šią Slapukų politiką, kad būtumėte informuoti apie slapukų ir susijusių technologijų naudojimą. Kada paskutinį kartą ši Slapukų politika buvo atnaujinta, galite sužinoti patikrinę šios Slapukų politikos viršuje rodomą “paskutinio atnaujinimo” datą.

 

7. Daugiau informacijos

Jei turite klausimų ar pastabų dėl šios Slapukų politikos, susisiekite su mumis adresu privacy@miele.lt