Duomenų apsauga

Duomenų apsauga

Privatumo politika

Gerbiami vartotojai,

norime pasidalinti su jumis duomenų apsaugos informacija, susijusia su mūsų interneto svetainėmis ir mobiliosiomis programėlėmis, t. y. su:

 • mūsų interneto svetaine: www.miele.lt,
 • mūsų parduotuve internete: shop.miele.lt,
 • visomis mobiliosiomis „iOS“ ir „Android“ programėlėmis.

Įvadas

Vadovaudamiesi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (BDAR), mes, SIA „Miele“ Lietuvos filialas, registracijos Nr. 302645682, adresas: Konstitucijos pr. 29, LT-08105 Vilnius, būdami interneto svetainių valdytojais (toliau – „Miele“), esame atsakingi už jūsų asmens duomenų tvarkymą, susijusį su šių interneto svetainių naudojimu.

Mūsų informacija ryšiams:

SIA „Miele“ Lietuvos filialas

Konstitucijos pr. 29, LT-08105, Vilnius, Lietuva

Telefonas (+370) 52787116 / 880001231

El. paštas privacy@miele.lt

Mes rimtai žiūrime į jūsų asmens duomenų ir privatumo apsaugą. Dėl šios priežasties, tvarkydami jūsų asmens duomenis, mes vadovaujamės Lietuvos Respublikos teisės aktais, šios privatumo politikos nuostatomis ir BDAR.

Šios privatumo politikos tikslas – informuoti, kokius jūsų asmens duomenis mes tvarkome jums naudojantis mūsų interneto svetainėmis ir mobiliosiomis programėlėmis, dėl kokios priežasties mes juos tvarkome ir koks yra šio duomenų tvarkymo teisinis pagrindas.

Duomenų apsaugos pareigūnas

Su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti el. paštu privacy@miele.lt

 

Asmens duomenys

Asmens duomenys yra bet kokia informacija, susijusi su identifikuotu fiziniu asmeniu ar su fiziniu asmeniu, kurį galima identifikuoti; fizinis asmuo, kurį galima identifikuoti, yra toks asmuo, kurį galima tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti naudojant tokius identifikatorius kaip vardas, identifikavimo numeris, vietovės duomenys, internetinis identifikatorius arba galima identifikuoti naudojant vieną ar kelis specifinius fizinius, fiziologinius, psichologinius, ekonominius, kultūrinius ar socialinius bruožus. Prie šios informacijos priskiriama visa su jūsų asmeniu susijusi informacija, pavyzdžiui: jūsų vardas, elektroninio pašto adresas, pašto adresas, kliento numeris ir internetiniai identifikatoriai. Informacija, kuri negali būti susieta su jūsų asmeniu (pavyzdžiui, internetinio vartotojo numeris), nėra informacija, leidžianti jus identifikuoti.

Jūs galite naudotis mūsų interneto svetainėmis ir mobiliosiomis programėlėmis neatskleisdami savo tapatybės ir nesuteikdami savo asmens duomenų. Kai kuriais atvejais, jums naudojantis mūsų parduotuve internete, mobiliosiomis programėlėmis ar „Miele“ interneto puslapio paslaugomis, gali būti renkama jūsų asmeninė informacija.

Asmens duomenų saugojimas

Jūsų duomenys bus saugomi ypatingai saugiuose serveriuose. Mes imamės atitinkamų organizacinių priemonių siekdami apsaugoti jūsų asmens duomenis nuo praradimo, sunaikinimo, neteisėtos prieigos, pakeitimo ar platinimo. Tik keli įgalioti asmenys turi prieigą prie jūsų asmens duomenų. Tai yra serverių techninį, komercinį ar montavimo palaikymą teikiantys asmenys.

Jūsų asmens duomenys yra užšifruoti ir perduodami internetu. Perduodami duomenis mes naudojame SSl šifravimą (Saugiųjų jungčių lygmuo).

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas

Jei jūsų duomenys yra tvarkomi gavus jūsų sutikimą, vadovaujamasi BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktu: duomenų subjektas duoda sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis vienam ar keliems konkretiems tikslams.

Jei jūsų asmens duomenys tvarkomi siekiant įvykdyti sutartį ar kitokio pobūdžio sutartinius įsipareigojimus su jumis, vadovaujamasi BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktu: duomenų tvarkymas yra būtinas siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalimi yra duomenų subjektas, ar siekiant įgyvendinti kitus ikisutartinius įsipareigojimus.

Jei mes tvarkome jūsų asmens duomenis siekdami įvykdyti teisės aktų nustatytus įsipareigojimus, vadovaujamės BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktu: duomenų tvarkymas reikalingas duomenų valdytojo teisiniams įsipareigojimams vykdyti.

BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas taikomas, jei jūsų asmens duomenų tvarkymas yra būtinas siekiant apsaugoti teisėtus mūsų įmonės ar trečiųjų asmenų interesus, pagrindines teises ir laisves.

Mes visada nurodome, kokiu teisiniu pagrindu remiamės tvarkydami jūsų asmens duomenis pagal šią privatumo politiką.  Toliau nurodomi „Miele“ teisėti interesai.

Asmens duomenis mes naudojame, kad galėtume:

 • teikti paslaugas (įskaitant produktų pardavimą ir pristatymą), nurodytas mūsų interneto svetainėje www.miele.lt ir mūsų parduotuvėje internete shop.miele.lt;
 • identifikuoti klientą ar vartotoją;
 • išvengti sukčiavimo sandorių;
 • suasmeninti interneto svetainėje www.miele.lt teikiamas paslaugas;
 • elektroniniu paštu siųsti pranešimus, išlaidų sąmatas, užsakymo patvirtinimus, sąskaitas ir kad galėtume įvykdyti finansinius sandorius;
 • siųsti renginių, į kuriuos buvo užsiregistruota, patvirtinimus (įskaitant informaciją apie „Miele“ organizuojamus maisto gaminimo renginius);
 • atsakyti į klausimus ir skundus, susijusius su www.miele.lv interneto svetaine;
 • informuoti visuomenę apie „Miele“ veiklą.

 

Duomenų sunaikinimas ir saugojimo trukmė

Išnykus tikslui, dėl kurio jūsų duomenys buvo saugomi, mes visada juos sunaikiname arba užblokuojame. Nepaisant to, tam tikrais atvejais šie duomenys gali būti išsaugomi, jei to reikalauja teisės aktai, pavyzdžiui, jei duomenų išsaugojimas nustatytas įstatyme ar dokumentacijos tvarkymo įsipareigojimuose. Tokiu atveju mes sunaikinsime arba užblokuosime jūsų asmens duomenis pasibaigus teisės aktuose nustatytiems terminams.

Duomenų tvarkymas lankantis mūsų interneto svetainėse

Naudojimosi interneto svetainėmis ir naudojamo prietaiso informacija

Kiekvieną kartą, kai jūs lankotės mūsų interneto svetainėse ar naudojatės mobiliosiomis programėlėmis, mes renkame informaciją, susijusią su jūsų naudojamu prietaisu: iš kokios interneto naršyklės buvo atlikta užklausa, šios užklausos data bei laikas. Papildomai išsaugoma informacija apie perduotų duomenų statusą ir kiekį. Mes taip pat renkame informaciją apie naudojamo prietaiso interneto naršyklės tipą ir versiją, prietaiso operacinę sistemą ir interneto paslaugų teikėją. Mes stebime, iš kokio puslapio jūs pasiekėte mūsų paslaugas.

Šie duomenys renkami, kad jūsų prietaise būtų galima pateikti interneto svetainės turinį. Minėti duomenys taip pat naudojami siekiant nustatyti internetinių ir mobiliųjų paslaugų veikimo trūkumus, sureguliuoti naudojimąsi internetinėmis ir mobiliosiomis paslaugomis, atlikti pataisymus ir pagerinimus.

Slapukų naudojimas

Mes naudojame slapukus. Tai jūsų kompiuteryje išsaugomi maži tekstiniai failai, kaupiantys atitinkamus nustatymus ir duomenis, kuriuos mums perduoda jūsų naršyklė. Įprastai slapuke išsaugomas domeno, iš kurio buvo išsiųstas slapuko failas, pavadinimas, slapuko amžius ir raidinis-skaitmeninis identifikatorius.

Reklamjuostėje mes iš anksto jus įspėjame apie slapukų naudojimą.

Slapukai leidžia mums rinkti ir kaupti šią informaciją:

 • kalbos nustatymus;
 • paieškos nustatymus;
 • internetinės formos turinį;
 • informaciją, leidžiančią identifikuoti ar autentifikuoti vartotoją;
 • pirkinių krepšelyje esančius produktus;
 • užrašuose esančius produktus;
 • produktus, įsigyjamus iš užsakymų konsultanto.

Duomenys, surinkti naudojant slapukus, yra nuasmeninti, todėl negali būti susieti su konkrečiu vartotoju.

Teisinis slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas.

„Google Analytics“

Mes naudojame „Google Analytics“[1] siekdami atlikti statistikos analizę, įskaitant interneto svetainės www.miele.lt ir parduotuvės internete shop.miele.lt lankomumo analizę.

Naudodama mūsų serveriuose saugomus slapukus, „Google Analytics“ analizuoja statistinius interneto svetainės www.miele.lt duomenis. „Google“ saugo apibendrintus interneto svetainės www.miele.lt duomenis. Su „Google“ privatumo politika galite susipažinti čia. 

 

Jūs galite uždrausti „Google“ rinkti ir tvarkyti slapukų sukauptus duomenis, susijusius su jūsų naudojimusi interneto svetaine (įskaitant jūsų IP adresą), parsisiųsdami ir įdiegdami naršyklės įskiepį, pateiktą šioje nuorodoje: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
 

Registracija

Mūsų interneto svetainėje ir mobiliojoje programėlėje jūs galite užsiregistruoti kaip vartotojas. Registruodamiesi jūs turite pateikti prašomus duomenis, pavyzdžiui, vardą, adresą, elektroninio pašto adresą. Mes išsaugome registracijos datą, laiką ir IP adresą. Norėdami atlikti registraciją, turite pateikti sutikimą naudoti jūsų asmens duomenis.

Duomenų tvarkymo registracijos tikslais teisinis pagrindas yra asmens duotas sutikimas tvarkyti jo asmens duomenis vienam ar keliems konkretiems tikslams. Jei jūs užsiregistruojate siekdami sudaryti ar įvykdyti sutartį, duomenys tvarkomi vadovaujantis tuo, kad

duomenų tvarkymas būtinas norint įvykdyti sutartį, kurios šalimi yra duomenų subjektas, arba norint įvykdyti duomenų subjekto reikalavimus, pateiktus prieš pasirašant sutartį.

Registracija būtina norint su mumis pasirašyti ar įvykdyti sutartį.

Mes saugome duomenis, kol tai būtina sutarčiai vykdyti. Šiuos duomenis įstatymų nustatytą laikotarpį saugome siekdami įgyvendinti po sutarties įvykdymo kylančius įsipareigojimus bei komerciniais ir mokesčių tikslais. Įprastai tai yra 3 metų terminas, sueinantis atitinkamų kalendorinių metų pabaigoje.

Interneto parduotuvės užsakymų tvarkymas

Jūsų užsakymui vykdyti pateiktus asmens duomenis gali naudoti tik mūsų įmonė, mūsų filialai bei užsakymą tvarkanti įmonė.

Tvarkydami užsakymą, mes bendradarbiaujame su įvairiomis įmonėmis, atsakingomis už mokėjimo ir logistikos procesus. Mes užtikriname, kad mūsų partneriai laikosi duomenų apsaugos nuostatų. Mes perduodame jūsų kontaktinius duomenis (vardą, adresą, telefono numerį) transportavimo paslaugas teikiančiai įmonei, kad ji galėtų jums pristatyti užsakytus produktus.

Šio proceso teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas. Jūsų asmens duomenų tvarkymas būtina siekiant įvykdyti sutartį.

Mes saugome duomenis, kol tai būtina sutarčiai vykdyti. Šiuos duomenis įstatymų nustatytą laikotarpį saugome siekdami įgyvendinti po sutarties įvykdymo kylančius įsipareigojimus bei komerciniais ir mokesčių tikslais. Įprastai tai yra 3 metų terminas, sueinantis atitinkamų kalendorinių metų pabaigoje.

Užsakymų mokėjimų tvarkymas

Užsakymų mokėjimų tvarkymas gali užtrukti priklausomai nuo pasirinkto mokėjimo būdo ir jo vykdymą atliekančio paslaugos teikėjo.

Mokant kredito kortele, kredito kortelę išdavusiai įmonei privalomai siunčiamas jūsų vardas, adresas ir užsakymo duomenys.

Mokėjimo duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas. Jūsų asmens duomenų tvarkymas būtina siekiant įvykdyti sutartį.

Mes saugome duomenis, kol tai būtina sutarčiai vykdyti. Šiuos duomenis įstatymų nustatytą laikotarpį saugome siekdami įgyvendinti po sutarties įvykdymo kylančius įsipareigojimus bei komerciniais ir mokesčių tikslais. Įprastai tai yra 3 metų terminas, sueinantis atitinkamų kalendorinių metų pabaigoje.

Papildomas duomenų tvarkymas naudojantis „Miele“ mobiliosiomis programėlėmis

Naudojantis mobiliosiomis programėlėmis tvarkomi toliau nurodyti duomenys:

 • registracijos duomenys;
 • kliento numeris, „Miele“ paskyra;
 • naudojamo (-ų) prietaiso (-ų) serijos numeris (-iai);
 • naudojamo (-ų) prietaiso (-ų) funkcinės charakteristikos, pagrindiniai prietaiso (-ų) duomenys;
 • prietaiso naudojimo duomenys;
 • prietaiso būsenos duomenys;
 • mobiliosios programėlės naudojimo duomenys;
 • su asmeniu susieti duomenys, naudojami telekomunikacijų tikslais.

Visapusiškam „Miele@mobile“ mobiliosios programėlės naudojimui būtinas tam tikrų sistemų leidimas. Pradedant naudotis mobiliąja programėle ir (arba) naudojant konkrečią funkciją, iš jūsų bus pareikalauta suteikti atitinkamą leidimą. Atkreipiame dėmesį, kad tinkamam mobiliosios programėlės naudojimui būtina prieiga prie atitinkamų jūsų prietaiso (išmaniojo telefono, planšetinio kompiuterio) nustatymų bei jūsų asmeninės informacijos.

„Miele@mobile“ mobiliąją programėlę galite parsisiųsti iš trečiųjų šalių valdomų mobiliųjų programėlių parduotuvių internete („Google Play Store“ ir „Apple App Store“). Atsisiuntimui atlikti įprastai reikia išankstinės registracijos minėtose interneto parduotuvėse. Mes neturime jokios įtakos šiuo tikslu naudojamiems asmens duomenims tvarkyti ir naudoti. Už šį duomenų tvarkymą yra atsakingas atitinkamos mobiliųjų programėlių internetinės parduotuvės valdytojas.

 Šio duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas. Siekiant teikti mobiliosios programėlės siūlomas paslaugas būtinas duomenų tvarkymas, todėl taikomas ir BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas. Siekdami optimizuoti savo produktus ir paslaugas, anonimiškai įvertiname jūsų naudojamo prietaiso duomenis. Šio proceso teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas, jei produktų ir paslaugų optimizavimas pagrįstas mūsų teisėtais interesais.

Mes tvarkome duomenis toliau nurodytais tikslais:

 • siekdami pagerinti produktus ir paslaugas (pavyzdžiui, buitinės technikos programas ir kitas funkcijas, mobiliąją programėlę);
 • norėdami su jumis susisiekti ir pasiūlyti jūsų poreikius atitinkančias konkrečias paslaugas;
 • norėdami pašalinti ar išvengti trikdžių;
 • siekdami pasiūlyti ir pagerinti naudojimąsi mobiliąja programėle;
 • norėdami teikti mobiliojoje programėlėje siūlomas paslaugas.

Mes saugome duomenis, kol tai būtina nustatytiems tikslams įgyvendinti.

Susisiekimas su mumis

Susisiekti su mumis galite įvairiais būdais, įskaitant kontaktinės formos mūsų interneto svetainėje užpildymą.

Kontaktai

Susisiekti su mumis galite paskambinę klientų aptarnavimo karštąja linija, elektroniniu arba įprastu paštu. Jei jūs pasinaudojate bet kuriuo komunikacijos būdu, mes renkame jūsų komunikacijos metu pateiktus asmens duomenis. Tai gali būti jūsų vardas, adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris. Jūs galite nuspręsti, kokią informaciją norite mums suteikti.

Šiuos duomenis saugome tik siekdami apdoroti ar pateikti atsakymą į jūsų paklausimą ar prašymą.

Jei jūs pasinaudojate mūsų interneto svetainėje esančia kontaktine forma, renkame joje pateiktą informaciją, pavyzdžiui, jūsų vardą, elektroninio pašto adresą. Papildomai mes išsaugome IP adresą ir užklausos datą bei laiką. Šiuos duomenis saugome tik siekdami pateikti atsakymą į jūsų paklausimą ar prašymą.

Kontaktinių duomenų naudojimo teisinis pagrindas, sutikimo atšaukimas

Pasinaudoję tam tikru komunikacijos būdu, jūsų duomenis mes renkame tik pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą. Jūs bet kada galite atšaukti savo sutikimą. Išsprendus jūsų klausimus, visi duomenys išsaugomi ir gali būti panaudoti, jei iškiltų ginčas. Bet kuriuo metu gali būti pareikalauta ištrinti šiuos duomenis, priešingu atveju, jie ištrinami išsprendus pateiktą klausimą. Mes iškart pašaliname duomenis, jei jų saugojimas nenumatytas komercinėse ar mokestinėse nuostatose.

Socialinė žiniasklaida

Mūsų interneto svetainėje ir mobiliojoje programėlėje jūs rasite nuorodas į socialinių tinklo „Facebook“ bei mūsų „YouTube“ kanalo puslapius. Nuorodos į šiuos puslapius pateikiamos kaip atitinkamų paslaugų teikėjų logotipai.

Paspaudus ant nuorodos, atsidaro socialinės žiniasklaidos puslapis, kuriam naudoti nėra taikoma ši privatumo politika. Norėdami gauti informaciją apie šių interneto svetainių naudojimo sąlygas, perskaitykite jų privatumo politikas. Jas galite rasti čia:

„Facebook“: http://www.facebook.com/policy.php

„YouTube“: https://policies.google.com/privacy

Jūsų teisės

Pagal BDAR, suinteresuoti asmenys turi skirtingas teises. Jei norite gauti detalesnę informaciją, bet kuriuo metu galite susisiekti su mumis.

Pagrindinės teisės:

 • Teisė būti informuotam: pagal BDAR 15 straipsnį, jūs galite reikalauti nurodyti, ar mes tvarkome jūsų asmens duomenis. Jei mes tvarkome šiuos duomenis, jūs galite prašyti pateikti su šiuo tvarkymu susijusią informaciją.
 • Teisė ištaisyti duomenis: pagal BDAR 16 straipsnį, jūs galite pataisyti ir (arba) papildyti tvarkomus savo asmens duomenis.
 • Teisė apriboti duomenų tvarkymą: tam tikrais atvejais, pagal BDAR 18 straipsnį, jūs galite apriboti savo asmens duomenų tvarkymą.
 • Teisė reikalauti ištrinti duomenis: pagal BDAR 17 straipsnį, tam tikrais atvejais jūs turite teisę reikalauti ištrinti su jumis susijusius saugomus asmens duomenis.
 • Teisė į duomenų perkėlimą: pagal BDAR 20 straipsnį, tam tikrais atvejais jūs turite teisę gauti apie jus sukauptą informaciją susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuteriui nuskaitomu formatu ir turite teisę be jokių trukdžių perduoti šią informaciją kitam atsakingam asmeniui.

Jei jūsų asmens duomenys susiję su teisėtais interesais ir yra tvarkomi vadovaujantis BDAR 6(1) 1 straipsnio 1 dalies f punktu, jūs turite teisę prieštarauti šių duomenų tvarkymui remdamiesi BDAR 21 straipsniu ir kartu turite nurodyti šio prieštaravimo pagrindą.

 Skundai

Jei manote, kad jūsų asmens duomenų tvarkymas prieštarauja šiai ar kitai taikomai privatumo politikai, galite pateikti skundą mūsų duomenų apsaugos pareigūnui. Duomenų apsaugos pareigūnas išnagrinės jūsų atvejį ir praneš apie priimtą sprendimą. Jūs taip pat turite teisę pateikti apeliaciją priežiūros institucijai.

Kita informacija

Duomenų perdavimas trečiosioms šalims

Mes neperduodame asmens duomenų trečiosioms šalims, jei toks perdavimas neatitinka šioje privatumo politikoje nurodytų tikslų. Tam tikrais įstatymo nustatytais atvejais mes galime perduoti duomenis įgaliotoms institucijoms, pavyzdžiui:

 • vykstant teismo procesams „Miele“ gali perduoti jūsų asmens duomenis valdžios organams, įskaitant valstybės ir kitas institucijas (pavyzdžiui, teisėsaugos institucijoms, notarų biurams, mokesčių administratoriams, priežiūros institucijoms, finansinės žvalgybos institucijoms);
 • draudimo įmonėms, jei pateikiamas reikalavimas;
 • auditoriams, finansų konsultantams ar kitiems asmens duomenų tvarkytojams, kuriuos, remiantis įstatymu, patvirtino „Miele“;
 • trečiosioms šalims, kurios yra atsakingos už registrų rengimą (pavyzdžiui, paskolų registrui, komercijos registrui ar bet kuriam kitam asmens duomenis renkančiam registrui);
 • kitoms trečiosioms šalims, kurios teikia paslaugas „Miele“, įskaitant bankus ir lizingo bendroves, archyvavimo, pašto, kurjerių ar transporto įmones;
 • bet kurioms kitoms trečiosioms šalims siekiant apsaugoti mūsų teises (įskaitant informacijos perdavimą siekiant išvengti sukčiavimo).

 

Nuorodos į kitas interneto svetaines

Mūsų interneto svetainė turi nuorodas į kitas interneto svetaines. Šios nuorodos yra atitinkamai pažymėtos. Mes neatsakome už tai, ar nuorodose pateiktos interneto svetainės taiko duomenų apsaugos nuostatas. Dėl to mes rekomenduojame perskaityti šių interneto svetainių privatumo politikas.

Šios privatumo politikos pakeitimai

Privatumo politikos paskutinio atnaujinimo data nurodoma apačioje. Mes turime teisę bet kada atnaujinti privatumo politiką ir šie atnaujinimai galios ir vėliau. Aktualią versiją galite rasti mūsų interneto svetainėje. Norėdami sužinoti apie pakeitimus, atidžiai sekite mūsų interneto svetainėje pateiktą privatumo politiką.

Privatumo politikos atnaujinimo data: 2018 m. gegužė

 

 

 

 

[1]„Google Analytics“ yra interneto analizės paslauga, kurią teikia „Google“LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94034, JAV (toliau – „Google“).

Slapukai

Jūsų slapukų nustatymai šioje svetainėje

Slapukai, kuriuos norint naudoti reikia gauti sutikimą
   

1. Slapukai, kuriems nereikia patvirtinimo šioje svetainėje

Tai slapukai, kurie yra būtini norint teikti konkrečią paslaugą, kurios aiškiai prašo naudotojas. Tai visų pirma apima:

 • Vartotojo įvesties slapukus: jie reikalingi naudotojo įvesčiai saugoti, pvz., pildant formas arba naudojantis pirkinių krepšeliu, jei slapukai saugomi tik vieną sesiją ar kelias valandas.
 • Autentifikavimo slapukus: jie padeda nustatyti prisijungusį naudotoją sesijos trukmei.
 • Saugumo slapukus: jie apsaugo nuo piktnaudžiavimo prisijungimo metu.
 • Multimedijos slapukus: jie naudojami multimedijos turiniui rodyti.

Slapukus galite išjungti arba ištrinti, koreguodami naršyklės nustatymus.

 

2. Priimtini slapukai šioje svetainėje

 • Slapukai, kurie pagal teisinį apibrėžimą nėra būtini norint naudotis svetaine, atlieka svarbias užduotis. Be šių slapukų nebūtų funkcijų, leidžiančių patogiai naršyti mūsų svetainėje. Nustatymai, kuriuos atlikote, pvz., kalbos pasirinkimas, negalėtų būti išsaugoti, todėl juos reikėtų pakartoti kiekviename puslapyje. Be to, mes neturėtume galimybės atsakyti jums su individualiai pritaikytais pasiūlymais.
 • „Miele“ taip pat integruoja trečiosios šalies turinį į šią svetainę. Pavyzdžiui, tai gali būti „Facebook“ paslaugų arba „YouTube“ vaizdo įrašų integravimas. Jei nusprendėte neduoti sutikimo naudoti slapukus, kuriuos norint naudoti reikia jūsų sutikimo, arba jį atšaukėte, jūs galėsite naudotis tik tomis svetainės funkcijomis, kurių naudojimą galime garantuoti ir be šių slapukų. Tokiu atveju jūs negalėsite naudotis svetainių vietomis, kuriose gali būti pasiūlyta techninė galimybė integruoti trečiosios šalies turinį ir nustatyti trečiųjų šalių slapukus.